Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Aktualności


Warning: Creating default object from empty value in /zuromin-powiat/templates/yoo_nano2/warp/systems/joomla/layouts/com_content/category/default_articles.php on line 17
Pokaż #
„Od zależności ku samodzielności” – otwarty konkurs ofert Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Konkurs fotograficzny Mazowsze Bliskie Sercu 2024
Powierzenie stanowisk dyrektorskich
Wykonanie trawników w ramach zadania Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada
Dzień Ojca 2024
Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok
Zakończenie roku szkolnego 2024
Gala wręczenia nagród w XX Powiatowym Konkursie Ortograficznym o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII
Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
XIV Powiatowy Rajd Rowerowy
Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Ogłoszenie Starosty Żuromińskiego w sprawie zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Żurominie
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krzeczanowo – Wola Łaszewska
Remont drogi powiatowej Nr 4608W Osówka - Straszewy
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025
Remont dróg powiatowych na terenie 6 gmin
Budowa chodnika w m. Kuczbork zakończona
Dzień Dziecka 2024
XIV Powiatowy Rajd Rowerowy
Wycieczka autokarowa do Włoch
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2024
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
Fotorelacja z uroczystości Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2024
II Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Juniorzy z Powiatu Żuromińskiego na Mistrzostwach Świata w Austin
Dzień Samorządowca 2024
Dzień Matki 2024
[OGŁOSZENIE STRACIŁO MOC] Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie - Ogłoszenie straciło moc
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego z dnia 24.05.2024 w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów
Spotkanie z Wójtami i Burmistrzami
Pobór krwi - 28 maja 2024
Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego
Wykonanie trawników w ramach zadania Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada
I Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego VII kadencji 2024 - 2029
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych
Dzień Strażaka 2024
Uchwała Nr XLIX/370/24 zmieniająca uchwałe w sprawie Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 1355/2024 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok
Życzenia dla maturzystów
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - Budowa chodnika w m. Kuczbork
Przebudowa drogi powiatowej w m. Zimolza
Podpisanie umowy na wykonanie robót drogowych na drodze powiatowej w m. Kuczbork
XLIX Sesja rady Powiatu żuromińskiego
Zagrożenia Zdrowotne
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie LKS GROM Przasnysz - „Mistrzostwa świata w USA”
Raport o stanie Powiatu Żuromińskiego za 2023r.
Finał XX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII.
Juniorzy z Powiatu na Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi
Targi Pracy i Edukacji 2024
Rozbudowa Szpitala w Żurominie
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie „Siła Mam” - „Poznajemy tradycje toruńskiego piernika i innych słodyczy”
Komunikat w sprawie dyżurów aptek od 1.04.2024r.
Życzenia Wielkanocne 2024
Podpisanie umowy na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej w m. Stawiszyn Łaziska
Półfinał XX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego
Odbiór nowej karetki pogotowia ratunkowego przez szpital w Żurominie
Podpisanie umów
Wręczenie nagród laureatom Konkursu fotograficznego „Kropla nadziei – woda w obiektywie”
Pobór krwi - 26 marca 2024
Remont dróg powiatowych nr 4641W ul. Szpitalna w Żurominie oraz 4603W Sarnowo – Zalesie
Badanie potrzeb kompetencyjnych 2024
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte
VI Konferencja Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców
Życzenia dla Sołtysów 2024
Uchwała w sprawie konsultacji zmiany Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
Czerwone Gitary - Fotorelacja z koncertu
Targi Pracy i Edukacji 2024
Ruszyła kwalifikacja wojskowa dla Powiatu Żuromińskiego
Reportaż podczas Badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego
Grand Prix Mazowsza
Badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu żuromińskiego
XX Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego
Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn.:,, Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork – na odcinku od km 18+314,00 do km 18+731,32”
Badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu żuromińskiego
Wzmożony ruch pojazdów wojskowych w związku z ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24
UWAGA - Próba syren alarmowych w dniu 12 lutego 2024 r.
Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w OSK oraz statystyka skarg na OSK za rok 2023
Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Powiatu Żuromińskiego
Konkurs Kulinarny - Kulinarne tradycje
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Audytor wewnętrzny
Bezpłatne szkolenie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska
Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska
Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2024
Fotorelacja z Koncertu Kolęd i Pastorałek Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze"
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Audytor wewnętrzny
21-22.01.2024 Dzień Babci i Dziadka
Zakończenie praktyk zawodowych
Koncert Kolęd i Pastorałek Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze"
Zakup agregatów prądotwórczych w SPZZOZ
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)
XLVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego od 1 stycznia 2024r. do 31 marca 2024r.
Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 r.
Remont drogi powiatowej Nr 4608W Osówka –Straszewy”- objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Czerwone Gitary - Platynowy koncert
Zawarcie umowy na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4624W Swojęcin – Obręb – Jonne – odcinek od km 4+160,00 do km 4+751,63”
WSPARCIE ORGANU PROWADZĄCEGO ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W BIEŻUNIU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Powiatowe Wigilijne Kolędowanie 2023
Akcja "Różowe Skrzyneczki"
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu żuromińskiego
Wręczenie nagród laureatom Konkursu Ekologicznego „Mniej odpadów-czyste środowisko”
Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn.:„Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork – odcinek od km 18+293,00 do km 18+731,32”
Powiat Żuromiński zakończył termomodernizację Szpitala w Żurominie
Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Warszawie 2023
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r.
Uroczysty odbiór przebudowanej drogi w m. Obręb
Budowa pierwszej w powiecie krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
XI Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Naleśnikowy zawrót głowy”
Uroczysty odbiór przebudowanych dróg powiatowych na odcinku Lubowidz – Pątki – Sinogóra – Syberia
XLVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2023
Życzenia z okazji Dnia Seniora 2023
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiece Żuromińskim w 2024 r.
Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego powiatu żuromińskiego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Żuromińskim w 2024 roku
Fotorelacja uroczystości z okazji 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Iluminacja z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2023
Program „Opieka wytchnieniowa”
Wyniki Powiatowego Konkursu ekologicznego „Mniej odpadów - czyste środowisko”
Fotorelacja z Biegów Niepodległości
Kampania „Już jesteś?”
Dzień Myśliwych 2023
Uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniom.
Nabór do mazowieckiej rady seniorów
Kończy się ważność profili zaufanych automatycznie przedłużona podczas pandemii
Przebudowa drogi na odcinku Sinogóra – Syberia zakończona
Zmiana godzin pracy aptek
Uchwała Nr XLV/338/23 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 października 2023r. w sprawie Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
Nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Samodzielnyn Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
XLV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Dzień Świętego Łukasza - Patrona Pracowników Służby Zdrowia
Dzień Patrona szkoły 2023
Różowy październik
Dzień Edukacji Narodowej w ZST-Z w Żurominie
Wręczenie nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
"Maszeruj razem z Nami przez Powiat Żuromiński - Edycja II" - filmik z drona
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Zielonej
Dzień Świętego Łukasza
Mistrzowa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Bezpłatne badania przesiewowe
„Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński” – zakończona
"Maszeruj razem z Nami przez Powiat Żuromiński - Edycja II"
Bezpieczna droga do szkoły 2023/2024
Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wynienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"
Zawarcie umowy na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Krzeczanowo – Gradzanowo Kościelne
Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lubowidz – Pątki – Sinogóra zakończona
Pobór krwi
Koncert Zespołu Mazowsze
Turniej Młodziczek
Maszeruj razem z Nami przez Powiat Żuromiński 2023 Plakat
Maszeruj razem z Nami przez Powiat Żuromiński 2023
Trójstyk 2023
Konsultacje społeczne „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Żuromińskiego do roku 2030 ”.
„Bezpieczna droga do szkoły” – inauguracja roku szkolnego 2023/2024
Bilety na Koncert Zespołu Mazowsze
Fotorelacja z IV Powiatowego Wieczoru Kabaretowego
Uroczyste podpisywanie i wręczenie beneficjentom umów na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
Podpisanie umowy na zadanie pn. „ Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork-Osada - Etap II Wyeksponowanie oryginalnego zabytkowego układu parku podworskiego poprzez uzupełnienie nasadzeń.
Konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego „Mniej odpadów – czyste środowisko”
Mazowsze - Kalejdoskop Barw Polski
Razem do Trójstyku 2023
Uroczystości odpustowe ku czci Żuromińskiej Pani 2023
Fotorelacja z Obchodów Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Zaproszenie dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży
„Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej w powiecie żuromińskim w 2023 roku”
Powierzenie obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
Powierzenie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
Informacj Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
Obchody 84 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
XLIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
IV Powiatowy Wieczór Kabaretowy
Konkurs na najciekawsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich
Fotorelacja z Dożynek Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej w Bieżuniu
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły
Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.
Nakrętki dla Zuzi
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Bezpłatne badania cytologiczne
Bezpłatne badania cytologiczne
Konkurs na Najciekawsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej
Uruchomienie syren alarmowych w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Zawarcie umowy na rewitalizację parku podworskiego w Zielonej
Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 prowadzi kampanię „Bezpieczne wakacje”
Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Żurominie
Święto policji 2023
Wręczenie aktu zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie powiatowego środowiskowego domu samopomocy typu B
Święto policji 2023 - Fotorelacja
Dzień Leśnika 2023
Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu
Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Żurominie
Formularz zgłoszenia propozycji do projektu "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"
Pobór krwi
Zdjęcia z prac nad budową Powiatowej Pływalni
Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego
Nakrętki dla Oli
Fotorelacja z uroczystości patriotycznych w Zieluniu
Badania przesiewowe oraz edukacja prozdrowotna podstawą realnej polityki zdrowotnej Powiatu Żuromińskiego na rzecz zdrowia i życia kobiet
Panel cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA 14 wysokogennych typów wirusa HPV
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu
Fotorelacja z XIII Powiatowego Rajdu Rowerowego
Podsumowanie XIII Powiatowego Rajdu Rowerowego
Utrudnienia w ruchu drogowym w związku z organizacją XIII Powiatowego Rajdu
Dzień Ojca 2023
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczący ASF
Zakończenie roku szkolnego 2023
XLIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Ogłoszenie lokal 5
Ogłoszenie lokal 2
Ogłoszenie lokal 1
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie
Wizyta Pana Marszałka Adama Struzika
Grecja - Meteory - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie
Stary Panteleimon i jego tajemnice - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie
Wizyta w Salonikach - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie
Bezpłatne szczepienia sczepienia przeciw HPV (ludzki wirus brodawczaka)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Kulturalny festyn rodzinny
Dzień dziecka 2023
GALA wręczenia nagród w XIX Powiatowym Konkursie Ortograficznym o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII
Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”i przedłużeniu terminu ankietyzacji do dnia 31 lipca 2023 r.
Dzień Samorządowca 2023
Dzień Matki 2023
Spotkanie z mistrzami polski juniorów w dyscyplinie Wyciskania Sztangi Leżąc
Raport o stanie Powiatu Żuromińskiego za 2022r.
V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów
Podsumowanie Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Małgorzaty Glinki pod Honorowym Patronatem Starosty Żuromińskiego
Wręczenie nagród w Wojewódzkim konkursie Multimedialnym "Święty Jan Paweł II - Orędownik Pokoju"
Zwiększenie świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
XLII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Uchwała Nr 1081/2023 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
XIII Powiatowy Rajd Rowerowy
Mistrzostwa Polski - Juniorzy z Powiatu
Życzenia
Wręczenie Nagrody w konkursie na opracowanie i wykonanie statuetki pod nazwą "Nagroda Starosty Powiatu Żuromińskiego"
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2023
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Ankieta dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego
Fotorelacja z wizyty Premiera RP Mateusza Morawieckiego w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Dzień Strażaka 2023
Matury 2023
XIX Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII
Nagroda Starosty Żuromińskiego
Bezpłatne badania cytologiczne
VIII „GRAJEK” W ZST-Z w Żurominie
Półfinał XIX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego
XXX Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką
Pobór krwi w Żurominie
Targi Pracy i Edukacji 2023
Wesołego Alleluja
Życzenia Wielkanocne
XLI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
„XXIX ZAWODY SPŁAWIKOWE O PUCHAR CZYSTEJ WKRY”
Serduszko Powiatowe dla Zuzi Dudkiewicz
Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku na terenie Powiatu Żuromińskiego
XIX konkurs ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego
Konkurs na opracowanie i wykonanie statuetki pn. "Nagroda Starosty Powiatu Żuromińskiego"
Szkolenie dla organizacji pozarządowych „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”
Konferencja Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców
Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława Orkana w Bieżuniu
Wsparcie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu w roku szkolnym 2022/2023 przez Ministerstwo Obrony Narodowej
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte
Dzień Kobiet 2023
Iluminacja na budynku Starostwa Powiatowego z okazji Dnia Kobiet
Fotorelacja z Góralski CUP - Powiat Żuromin
XVIII Targi Pracy i Edukacji 2023
Spotkanie Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Koło Powiatu Żuromińskiego z hodowcami bydła mlecznego
Mistrzostwa Polski
Noworoczny OTTS o Puchar Starosty Żuromińskiego
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły
Noworoczny Otwarty Turniej Tańca Sportowego o puchar Starosty Żuromińskiego
Komunikat o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych
Powiatowa Strefa Młodych
Konkurs „Inwestycja z perspektywą”
Informacja ZUS - 500+ nowy okres świadczeniowy
System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego
Wręczenie nagród w Konkursie na logo Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego
Urząd Statystyczny zachęca do udziału w badaniach ankietowych
Plebiscyt na najlepszego sportowca z Powiatu Żuromińskiego
Budowa mostu oraz rozbudowa drogi na odcinku Chojnowo – Kuczbork zakończona
Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie
Webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku
Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w OSK oraz statystyka skarg na OSK za rok 2022
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego w 2023 roku.
Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu – przy budowie krytej pływalni przy LO w Żurominie
Bal Karnawałowy Starosty Żuromińskiego
Podpisanie umowy „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie”
Zakup obrabiarki Centrum Pionowe CNC do CKZiU w Żurominie.
XL Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Apel Wojewody Mazowieckiego do hodowców drobiu
Dyżur aptek 31 grudnia 2022r.
AKCJA CHARYTATYWNA WIRTUALNA CHOINKA 2022
WRĘCZENIE NAGRÓD NAJLEPSZYM MATURZYSTOM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na rok 2023
Życzenia Starosty Żuromińskiego
Podziękowanie za uczestnictwo w akcji charytatywnej "Wirtualna Choinka 2022"
Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Logo Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego
Fotorelacja z Wystawy Bożonarodzeniowej pod patronatem Starosty Żuromińskiego
XXXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
XVII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”
Powiatowe Wigilijne Kolędowanie
Komunikat o incydencie cyberbezpieczeństwa
Starosta Żuromiński w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami
Świąteczna iluminacja starostwa
Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXVII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego
Uroczyste podsumowanie Europejskiej Mobilności „Erasmus+” w ZST-Z im. Jana Pawła II w Żurominie
Wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Ekologicznym przeznaczonym dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego ,,Mniej odpadów- czyste środowisko”.
Projekt „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krzeczanowo - Gradzanowo Kościelne
Zakończono II etap przebudowy drogi powiatowej w m. Syberia
UWAGA - Próba syren alarmowych - 28 Listopada 2022 r.
X Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Pierogarnia”
Rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową mostu na odcinku Chojnowo - Kuczbork
SPZZOZ w Żurominie
Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego
Szkolenie pn. "Inspiratornia młodzieżowej aktywności. Rola samorządów uczniowskich i młodzieżowej rady oraz możliwe obszary ich współpracy"
Dzień Pracownika Socjalnego
Uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniom.
Wyniki Konkursu ekologicznego przeznaczonego dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego „Mniej odpadów - czyste środowisko.”
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023
Drodzy Seniorzy!
Obchody 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości
104 rocznica Odzyskania Niepodległości
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu żuromińskiego
Rejonowe Biegi Niepodległości 2022
Harmonogram Budżet Obywatelski Mazowsza
Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy
Życzenia z okazji Dnia Świętego Huberta
Informacja o programach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego powiatu żuromińskiego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegow Powiecie Żuromińskim w 2023
Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego
Ogólnopolski konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich: „Z mięsem drobiowym przez pokolenia”
Wzmacnianie kompetencji Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego i jej opiekuna
Park Podworski w miejscowości Zielona
Obywatelski monitoring funduszy europejskich
Informacje ZUS - obowiązek posiadania PUE ZUS przez płatników składek
Mazowsze dla młodzieży - Młodzieżowa Rada Powiatu Żuromińskiego
Ćwiczenie obronne „KRYZYS 2022”
Szczepienia przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)
„Maszeruj razem z Nami przez Powiat Żuromiński”
Życzenia od Młodzieżowej Rady Powiatu
Przekazanie ambulansu
UCHWAŁA Nr XXXVIII/292/22 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 13 października 2022r. w sprawie programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i wolontariatami w 2023 roku
XXXVIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Mammobusy w powiecie żuromińskim
Wręczenie nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Podpisanie umowy na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”
Dzień Edukacji Narodowej 2022
Informacja o szczepieniach przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego
Harmonogram postoju mammobusów w październiku 2022 r.
Informacja ZUS - Dzień Seniora w ZUS
W dniu 4 października 2022 r. Żuromin odwiedzi mammobus
Zakończenie praktyk uczennic z Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Zmiana organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej Chojnowo - Kuczbork
Realizacja projektu dla szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego
Konsultacje Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2023 rok
Maszeruj razem z nami przez Powiat Żuromiński
Fotorelacja - Razem do Trójstyku
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Raciąż - Radzanów - Liberadz wraz z mostem
"Konkurs AgroLiga 2022/23 - etap wojewódzki III Edycja"
WARSZTATY EDUKACYJNE
NOWA KARETKA DLA ŻUROMIŃSKIEGO SZPITALA
Podsumowanie III Powiatowy Wieczór Kabaretowy
Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO
Nowy kosztowny sprzęt trafił do szpitalnej, centralnej sterylizacji
Żuromiński szpital wzbogacił sie o kolejny sprzęt i środki medyczne od WOŚP
III Powiatowy Wieczór Kabaretowy - Brak biletów
Interaktywne Mini ZOO - etap II
Uroczystości odpustowe ku czci Żuromińskiej Pani
Konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego „Mniej odpadów – czyste środowisko”
Interaktywne Mini ZOO - etap II
Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2023 roku
III Powiatowy Wieczór Kabaretowy
Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP z terenu powiatu żuromińskiego
Dożynki Województwa Mazowieckiego 2022
Obchody 83 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
Zakończono roboty budowlane w Strzeszewie
Drodzy Uczniowie!, Nauczyciele!, Pracownicy Oświaty!
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Informacja ZUS - Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS
Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły
Zakończenie robót na odcinku Przeradz Nowy – Przeradz Wielki
Podpisanie umowy na wykonanie rozbudowy odcinka drogi powiatowej na odcinku Chojnowo - Kuczbork
XXXVII Sesja Rada Powiatu Żuromińskiego - 25 sierpnia 2022r.
Życzenia dla Radia 7 z okazji 10 urodzin!
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Szpitalnej w Żurominie
XIV Góralska Pielgrzymka Rowerowa z Giewontu na Hel
UTRUDNIENIA W PRACY URZĘDU
Badanie kondycji III sektora w województwie mazowieckim
Ogólnopolski Test Zdrowia Nerek pod Honorowym Patronatem Starosty Żuromińskiego
ZAKUP MYJKI ENDOSKOPOWEJ
KOLEJNE ŁÓŻKA NA ODDZIALE CHIRURGII
Rozwozin, gm. Żuromin
Święto Policji
Rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową mostu na odcinku Chojnowo - Kuczbork
W Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej trwają prace w zakresie zadania pn.: „Termomodernizacja szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński”
Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie
W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie rozpoczęto prace w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński”
Zespole Szkół Techniczno - Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie rozpoczęto prace w zakresie zadania pn.: „Termomodernizacja szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński”
Konkurs Ekologiczny przeznaczony dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego „Mniej odpadów- czyste środowisko”
Zakup obrabiarki Centrum Pionowe CNC do CKZiU w Żurominie
Przebudowa drogi powiatowej w Gminie Lubowidz w m. Syberia
Konkurs „W moim domu nic się nie marnuje”
WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
Przebudowa drogi powiatowej w Gminie Lutocin - na odcinku Przeradz Nowy – Przeradz Wielki
„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie”
Odbiór nowego mostu oraz przebudowanego odcinka drogi Swojęcin – Obręb
Konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
Remont drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo
„Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo – Swojęcin – Bieżuń”
„Remont dróg powiatowych”
„Termomodernizacja Placówek Oświatowych Prowadzonych przez Powiat Żuromiński”
„Mazowsze dla sportu 2022”
Podpisanie umów na dofinansowanie remontu 2 dróg powiatowych
Podsumowanie XII Powiatowego Rajdu Rowerowego cz. I
XXXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Utrudnienia w ruchu drogowym 3 lipca 2022 r.
XII Powiatowy Rajd Rowerowy
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych
Obchody św. Jana w Zieluniu "Noc Świętojańska"
Zakończenie roku szkolnego 2022
Dzień ojca 2022
Gracja 2022
"Meteory - monastyr Megalo Meteoro"
Serduszko dla Gabriela Sawickiego
Powiatowy Konkurs Językowy
Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
XII Powiatowy Rajd Rowerowy
Praktyki zawodowe w Grecji cz. 1, 2, 3
Odbiór przebudowanej drogi powiatowej w m. Gradzanowo Kościelne
Internat przy Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Mamy Basen!
NOWY APARAT DO ZNIECZULEŃ
Dzień dziecka 2022
XXXV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Informacja o nowelizacji Uchwały antysmogowej dla Mazowsza
Dzień Samorządowca 2022
Dofinansowanie na Modernizację boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
Dzień Matki 2022
Fotorelacja - Obchody 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2022
NOWY APARAT RTG Z RAMIENIEM C
Uchwała Nr 827/2022 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
Raport o stanie powiatu za 2021 rok.
Zapraszamy na obchody 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka
I Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu
Rekrutacja ZST-Z
Ogólnopolski Turniej Czwórek o puchar Małgorzaty Glinki pod honorowym patronatem Starosty Żuromińskiego
Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII
Dzień Pielęgniarek i Położnych
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Ogólnopolski Turniej Czwórek o puchar Małgorzaty Glinki pod Honorowym Patronatem Starosty Żuromińskiego
Młodzieżowa Rada Powiatu
Dzień Strażaka 2022
Drodzy Maturzyści
Szkolne mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc
Ankieta dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego
XVIII Powiatowy Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII
Wielkanocne życzenia 2022
Wesołego Alleluja
Program społeczno-rozwojowy dla kobiet "Akademia Rozwoju"
Dzień przedsiębiorczości
Półfinał XVIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego
,, Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”
Podpisanie aneksu do umowy
Uruchomienie syren alarmowych na Mazowszu
Nowoczesny sprzęt w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie
Życzenia
Szlakiem budowanych mostów
NOWY SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ
„XXVIII ZAWODY SPŁAWIKOWE O PUCHAR CZYSTEJ WKRY”
Umowy o wydzierżawienie obwodów łowieckich podpisane
XXXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Nowy samochód Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie
Opiekunka do osób starszych z Ukrainy!
I posiedzenie Senioralnej Rady Powiatu
IV Konferencja „Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców”
,, Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W i Nr 4615W na odcinku Lubowidz-Pątki-Sinogóra objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”
Zbiórka materiałów opatrunkowych dla żołnierzy z Ukrainy!
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - kwiecień 2022
Spotkanie Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Koło Powiatu Żuromińskiego z hodowcami bydła mlecznego
Konsultacje społeczne projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030
Przebudowa drogi powiatowej od Gradzanowa do granicy z powiatem mławskim
Informacje ZUS dla obywateli Ukrainy
Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku na terenie Powiatu Żuromińskiego
XVIII konkurs ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego
ROZSZERZENIE ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ SPZZOZ W ŻUROMINIE
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przeradz Nowy – Przeradz Wielki
IX Finał Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Orkana
Życzenia Wojewody dla Sołtysów
Dzień sołtysa 2022
Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce
Akcja "Zaszczep pupila, to tylko chwila"
Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w systemie BDO oraz wnoszenia opłat produktowych i opłat za korzystanie ze środowiska
Wszystkiego najlepszego
8 marca 2022
XV edycja Konkursu Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021
Ulotka informacyjna - dla uchodźców z Ukrainy
Informacja
Przedłużamy nabór kandydatów do Senioralnej Rady Powiatu do dnia 10 marca 2022r.
Zajęcia praktyczne w jednostce patronackiej 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu
APEL STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO
Plebiscyt Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Żuromińskiego 2021 - Gala Sportu 2022
Solidarni z Ukrainą
Polenergia Cup
Trzeci stopień alarmowy CRP na terenie całego kraju
Turniej piłki nożnej "POLENERGIA CUP"
Zmiana organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej Swojęcin – Obręb
Interaktywne Mini ZOO
Godziny pobierania wymazów na COVID-19 w żuromińskim szpitalu (SPZZOZ w Żurominie)
I Edycja Konkursu Fotograficznego pt. "Piękno Przyrody Powiatu Żuromińskiego"
Przypomnienie - Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komunikat
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia"
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego w 2022 roku.
Dzień Babci - Dzień Dziadka
Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju
Noworoczny OTTS o Puchar Starosty Żuromińskiego - podsumowanie
Wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku posiadających zezwolenie Wojewody Mazowieckiego
Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”
XXXIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Poniatowo – Chromakowo.
Program "Rodzina 500 plus" oraz Program "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy'' (RKO)
Noworoczny OTTS o Puchar Starosty Żuromińskiego
Kolejny sprzęt zakupiony na potrzeby szpitala powiatowego w Żurominie
Serce dla serca
Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS
Pobór krwi
Życzenia Noworoczne
XXXII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na rok 2022
Nowy sprzęt w żuromińskim szpitalu
Wręczenie nagród najlepszym maturzystom w roku szkolnym 2020/2021
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przeradz Nowy – Przeradz Wielki
Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
,, Betlejem Polskie”
Życzenia Świąteczne
Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sinogóra – Syberia – Etap I
ZS w Zielonej
Starostwo z nową iluminacją świąteczną
Zbiórka darów na potrzeby dzieci z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kraszewie-Czubakach.
XXXI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego 2021
"Modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym"
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Gradzanowo Kościelne – Krzeczanowo
Żuromiński szpital pozyskał nowoczesne urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wspiera SPZZOZ w Żurominie w walce z COVID-19
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przeradz Nowy – Przeradz Wielki
Trwają prace budowlane w Strzeszewie
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022
VII Samorządowe Zawody w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego - zakończone
Spotkanie z wysłannikami Świętego Mikołaja
Kondolencje
Kondolencje
Wigilia powiatowa – tradycja, kultura, ponadczasowość
Uroczyste otwarcie odrestaurowanych i zmodernizowanych obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Podpisanie umowy na zakup sprzętu do kształcenia zawodowego
Internat Zielona
NOWE APARATY ULTRASONOGRAFICZNE W SPZZOZ W ŻUROMINIE
TERMOMODERNIZACJA ŻUROMINSKIEGO SZPITALA
Badanie ankietowe na temat zmian wykorzystania Car-sharingu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa
„Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
Realizacja projektu dla szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego
SZKOLENIE WOJSKOWE W CSMW W USTCE
Podpisanie umowy na przebudowę drogi Sinogóra-Syberia
Dzień Pracownika Socjalnego 2021
Rozporządzenie nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo na odcinku Poniatowo – Chromakowo
Uchwała Nr XXIX/221/21 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 października w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaln
XXX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniom
103 rocznica Odzyskania Niepodległości
Mamo! Mamo! Mammobus Pier(w)si na badania – listopadowa akcja zachęcająca kobiety do badań mammograficznych – na terenie powiatu żuromińskiego
Przekazanie sprzętu ochrony osobistej OSP
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 4611W Zieluń – Wylazłowo oraz 4605W Zieluń – Kozilas – Chojnowo w m. Zieluń
Kondolencje
,, Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej i mostowej dla zadania pn: Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin - Obręb - Jonne”
XXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Kipichy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku
Ogłoszenie naboru członków komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie na prowadzenie punktu npp w 2022 roku
,, Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin - Obręb – Jonne”
Przejście na emeryturę
Rewitalizacja Parku przy Zespole Szkół w Zielonej
Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych informacji o systemie KREPTD
Dofinansowania w ramach tzw. Polskiego Ładu
Szkody wyrządzone przez silny wiatr w dniu 21.10.2021 r. na terenie powiatu żuromińskiego
Podpisanie umów
Oficjalne przekazanie tomografu do użytku.
Szczepienie przeciw grypie 2021
ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 2021
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROGRAMACH
Wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej 2021
Jubileusz 25 – lecia Mazowieckiej Izby Rolniczej
Turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Żuromińskiego
VII Zielona Mila
Powitanie jesieni w zespole rewalidacyjno - wychowawczym
Stymulacja polisensoryczna w ZSS w Żurominie
Wycieczka uczestników ŚDS do Warszawy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Żuromińskiego
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu żuromińskiego
Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku na terenie Powiatu Żuromińskiego
„Spartakiada Sportowa Młodzieży Szkół Podstawowych i Pracowników Starostwa Powiatowego w Żurominie”
Pobór krwi
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Żuromińskiego
Razem do Trójstyku
Podpisanie umowy na przebudowę dróg
Bezpłatne szczepienie przeciw grypie
INFORMACJA DLA PRZEWOŻNIKÓW PRZEKAZANA PRZEZ GITD
„Lekkoatletyczna Spartakiada Sportowa Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych i Pracowników Starostwa Powiatowego w Żurominie”
II Powiatowy wieczór kabaretowy za nami
NOWY SPRZĘT NA BLOKU OPERACYJNYM
Kolejne dofinansowanie dla Powiatu Żuromińskiego
13 września 2021r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.
ROZPORZĄDZENIE NR 37 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 14 września 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu mławskiego oraz żuromińskiego
Akcja krwiodawstwa
Przebudowa dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
Piąta partia nakrętek
II Powiatowy Wieczór Kabaretowy
Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork - Osada – Etap I przygotowanie terenu i wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej z zachowaniem układu ogrodu z 1877 roku”.
Prace na drogach w Lutocinie
Remonty dróg powiatowych -nakładka Pątki-Sinogóra
Informacja - Wydział Komunikacji i Transportu
Powiatowy Rajd Rowerowy - fotorelacja
Utrudnienia w ruchu drogowym 5 września 2021 r.
Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem „Poległych i Zamordowanych w Obronie Ojczyzny w Czasie II Wojny Światowej”
eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR
Dożynki Województwa Mazowieckiego 2021
Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Początek roku szkolnego 2021/2022
POWIAT ŻUROMIŃSKI 11 W POLSCE
Zaproszenie dla podmiotów leczniczych
Powiatowy Rajd Rowerowy
Kondolencje
Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2022 roku
„Modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”
Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży mostowej i drogowej
ROZPORZĄDZENIE NR 34 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 18 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu żuromińskiego oraz mławskiego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Tradycje Kulinarne na Północnym Mazowszu – Pierogi Regionalne"
,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4624W Swojęcin – Obręb – Jonne, gmina Lutocin”
Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w 2021 roku
Spotkanie hodowców bydła mlecznego podsumowujące roczne wyniki oceny wartości użytkowej bydła
Krzewienie kultury w Powiecie Żuromińskim poprzez Koła Gospodyń Wiejskich
Informacyjne o afrykańskim pomorze świń (ASF)
Apel o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych
ROZPORZĄDZENIE NR 33 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dn. 11 sierpniaw sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego
SSAKI MEDYCZNE
„Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”
Certyfikat dla Starostwa Powiatowego w Żurominie
,,Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork - Osada – Etap I przygotowanie terenu i wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej z zachowaniem układu ogrodu z 1877 roku”.
Rekrutacja uzupełniająca do LO w Bieżuniu
Zawarcie umowy na ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia”
Rocznica Powstania Warszawskiego – uruchomienie syren alarmowych
Remont dróg powiatowych
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
Święto Policji 2021
Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kipichy – granica powiatu
Umowa na budowę i przebudowę dróg oraz budowę mostu w ciągu drogi obrębu Strzeszewo podpisana
Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu żuromińskiego i mławskiego
Program „Dobry Start”
XXVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - akcja pod patronatem GovTech
II edycja konkursu fotograficznego "Odkrywamy nasze dziedzictwo"
Harmonogram postoju mammobusów w lipcu 2021 r.
Umowę na realizację zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia" podpisana
Webinaria dotyczące projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych
ROZPORZĄDZENIE NR 22 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego
Podsumowanie ERASMUS+ Zielona
Nie dla ASF!
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Swojęcin – Obręb
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie
Program "Dobry Start” 300+"
Powierzenie stanowiska dyrektora placówki oświatowej
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kipichy – granica powiatu
NARESZCIE WAKACJE!
„POWEROWY ZAWRÓT GŁOWY”
Podziękowania dla Zarządu Powiatu Żuromińskiego
Powiat Żuromiński bliżej przyrody
Interaktywne Mini ZOO
Termomodernizacja budynku Szpitala w Żurominie
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Tradycje Kulinarne na Północnym Mazowszu - Ryby Wędzone"
ROZPORZĄDZENIE NR 19 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Mazowsze bliskie sercu"
Zakończenie roku szkolnego
„Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”
Dzień Ojca 2021
Czwarta partia nakrętek przekazana
Rusza program bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców województwa mazowieckiego
„Powiat Żuromiński bliżej przyrody”
ROZPORZĄDZENIE NR 18 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy patków
Kolejne umowy podpisane
"Szkolenie praktyczne dla uczniów klasy wojskowej L.O. w Bieżuń w 2 Pułku Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim"
Zarząd Powiatu Żuromińskiego informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości
Środki finansowe na realizację programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Praktyczne szkolenia oddziałów wojskowych w LO w Bieżuniu
Życzenia z okazji Dnia Krwiodawstwa
System kolejkowy w Wydziale KiT
Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie w Grecji.
Interaktywne Mini ZOO
NOWY TOMOGRAF KOMPUTEROWY NIEBAWEM ŻUROMIŃSKIM SZPITALU
SPORTOWE MISTRZOSTWA ZST-Z 10.06.2021r.
Pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt
Inwestycje drogowe zaplanowane do realizacji w roku 2021 i latach następnych:
MONTAŻ STACJI ZGAZOWANIA CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO
DEFIBRYLATORY DWUFAZOWE Z MOZLIWOŚCIĄ STYMULACJI I KARDIOWERSJI
Dzień dziecka 1 czerwca 2021
NOWY APARAT PRZYŁÓŻKOWY SAMSUNG GM85
DWA APARATY DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENOWEJ
PODPISANIE UMOWY NA TERMOMODERNIZACJE SZPITALA
ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)na terenie powiatu żuromińskiego
26 maja 2021r. odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego. Na Sesji Zarząd Powiatu Żuromińskiego uzyskał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za 2020 rok.
Dzień Samorządowca
Dzień Mamy
ROZPORZĄDZENIE NR 15 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
ROZPORZĄDZENIE NR 14 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO w sprawie grypy ptaków
Kondolencje
OFERTA EDUKACYJNA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŻUROMINIE
Program innowacji pedagogicznej „Dodatkowe umiejętności – lepsza praca”
Absolwenci Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych
Uwaga, mieszkańcy! W ramach ćwiczeń RENEGADE-SAREX- 21 zawyją syreny
Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Termomodernizacja Szpitala w Żurominie
Zespół Szkół Techniczno ­– Zawodowych im. Jana Pawła II wzbogacił się w nowoczesny sprzęt
Kondolencje
12 Maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
Sporządzenie dokumentacji projektowej „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie”
Informacje o pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)
ZST-Z w Żurominie - rekrutacja
Internat Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych
ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Rekrutacja LO w Bieżuniu
Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Brudnice - Sinogóra - Syberia
Obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w L.O. w Bieżuniu.
Uchwała Nr 549/2021 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarądowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn
Dzień Strażaka 2021
ZSTZ w Żurominie
Matury 2021
DODATKOWE STANOWISKO KOMPUTEROWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Absolwenci Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych
LO w Bieżuniu
ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechan
Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths”
Organizacje pozarządowe po roku działania pandemii
Spot ZSTZ w Żurominie
LO w Bieżuniu
Apel Wojewody Mazowieckiego w sprawie grypy ptaków na terenie powiatu żuromińskiego
Sprzeciw
Łukasz Teodorczyk Zaprasza
Nakrętki z serduszka
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ I TECHNIK HANDLOWIEC REKRUTACJA
Rekrutacja 2021/2022 ZST-Z im. Jana Pawła II w Żurominie
Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Szkolny dzień zdrowia w ZSS w Żurominie
Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego
PILNE!!! Komunikat dotyczący innego obornika niż pomiot kurzy
Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!
Zasady ochrony drobiu przed chorobą
07.04.2021
Życzenia Wielkanocne 2021
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO w sprawie zwalczania grypy ptaków na terenie powiatu żuromińskiego
Pismo Wojewody Mazowieckiego
LO w Bieżuniu
Finał VIII Edycji Powiatowego Konkursu Poezji im. Władysława Orkana
Zakup strzelnicy multimedialnej
II część obwodnicy Żuromina
Powiat aplikuje o środki w ramach "MIWIS MAZOWSZE 2021"
Kondolencje
ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sinogóra - Syberia
Zostań rodziną zastępczą
Konsultacje społeczne - w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie żuromińskim na lata 2021-2023
Dzień sołtysa
8 marca
Akcja "Drugie śniadanko"
XIV edycja Konkursu Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020
LO w Bieżuniu
Rekrutacja w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie
„Rewitalizacja parku podworskiego w Zielonej”
„Drugie śniadanko”- przykład dobrej praktyki Powiatu Żuromińskiego
Dodatkowy nowy numer telefonu do Wydziału Komunikacji i Transportu
Pan Marszałek Adam Struzik przebywał z wizytą w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Marszałek Województwa Mazowieckiego w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie
Pan Marszałek Adam Struzik z wizytą w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w Powiecie Żuromińskim
Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Raczyny – Dąbrowice
Przekazanie nakrętek z serduszka
Kolejne serduszko z nakrętkami pełne
Większa pomoc z Programu „Za życiem” w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie.
Liceum Ogólnokształcące w Żurominie - Stypendium Prezesa Rady Ministrów
DOTACJA PREWENCYJNA PZU S.A. - MONITORING SPZZOZ ŻUROMIN
XXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Domowa Opieka Medyczna (DOM)
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Zakup autobusu do ZSS w Żurominie – podsumowanie projektu
27 stycznia 2021
Aktywny Dywan w ZSS w Żurominie
Aparat do znieczuleń w żuromińskim szpitalu
Darowizna dla żuromińskiego szpitala od Fundacji WOŚP
Nowa kadra oddziału urazowo-ortopedycznego
Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w OSK oraz statystyka skarg na OSK w roku 2020
Dzień Babci i Dziadka 2021
Wizyta w Domu Dziecka w Rypinie - LO Bieżuń
Kolejny sukces naszej uczennicy- LO Bieżuń
DPS w Żurominie
SZPITAL Z NOWOCZESNĄ DIAGNOSTYKĄ ENDOSKOPOWĄ
Szczepimy się
Matura 2021
SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE
III miejsce w XLIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Scaleniowych
Budowa pływalni w Powiecie Żuromińskim
Kosewo
Stacja meteorologiczna monitoringu suszy w m. Zielona gmina Kuczbork Osada
Mistrz Polski w Trójboju Siłowym
Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego 30.12.2020
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zielonej zakończony
Pełne serduszko nakrętek przed urzędem
Przebudowa drogi powiatowej w m. Kosewo
Przebudowa dróg powiatowych wraz z mostem w okolicach m. Pijawnia
Boże Narodzenie 2020
Życzenia od uczniów LO w Bieżuniu
Wirtualny spacer po LO w Bieżuniu
Uchwała Nr XXII/172/20 w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r
Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego 11.12.2020
Uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2019/20
Przekazanie autobusu do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
Ankieta dotycząca zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa
„Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego bez stałego źródła zasilania na terenie powiatu żuromińskiego”
Innowacje pedagogiczne
Serduszko na nakrętki
Mikołajki 2020
XXV Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego
Ponad trzysta samorządów ze zwiększoną subwencją oświatową w tym Starostwo Powiatowe w Żurominie
Powiatowo- Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie
Wydział Komunikacji i Transportu
ZSS w Żurominie - zapiekane owoce
,,Zdrowo i wesoło"
ZSS w Żurominie - kiszone warzywa
Spotkanie harcerskie grupy Nieprzetartego Szlaku w ZSS w Żurominie
ZSS Dzień rzucenia palenia
Pomagamy - serduszko na nakrętki będzie ustawione pod Starostwem Powiatowym w Żurominie
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Walka z COVID-19
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu żuromińskiego
Ruszyła całodobowa infolinia wsparcia ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych
Aktywna tablica
Komunikat dotyczący pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwia Powiatowego w Żurominie
Podpisanie umowy
Komunikat dotyczący pracy w Starostwie Powiatowym w Żurominie z dnia 03.11.2020
Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego 29 października 2020 r.
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji opiniującej oferty na prowadzenie punktu NPP
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Powiatu Żuromińskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Żuromińskim w 2021r.
Uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniom
ZSS - jesienne lampiony
Informacja dla klientów Starostwa Powiatowego w Żurominie
Kwarantanna - informacje ZUS
Zaliczki na dopłaty: ponad 3 mld zł na kontach rolników
Nowe zasady bezpieczeństwa od 24 października 2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Nowa Wieś
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie
Powiat Żuromiński nadal w żółtej strefie
Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej
"Pogodne Lato"
Dzień Edukacji Narodowej 2020
Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi 2021
,,Wsparcie dla Mazowsza"
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628 W Olszewo-Kosewo-Zielona w miejscowości Kosewo na odcinku od km 1+162,00 do km 1+864,00”
Jakie obostrzenia dla powiatów czerwonych i żółtych od 10 października 2020 r.? (lista)
Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej
Nowy lider w zakresie profilaktyki grypy
Podpisanie umowy na zadanie „Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona
ZAKUP ŁÓŻEK NA ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
INFORMACJA O GŁOŚNEJ PRÓBIE SYREN ALARMOWYCH W DNIU 06.10.2020
MAMMOGRAFIA Lutocin
Dzień chłopaka w ZSS w Żurominie
Konferencja "Prewencja społeczna w PSP woj. mazowieckiego"
XX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Samorządowy Lider
"Razem do Trójstyku"
Bezpieczne i higieniczne zachowanie na terenie szkoły
Doceniając uroki jesieni ZSS w Żurominie
Obchody 500-lecia nadania praw miejskich miejscowości Poniatowo
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
ZAPRASZAMY
”Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”
Darowizna dla DPS w Bądzynie
Odpust Żuromiński 2020
Remont korytarza w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Nowa aparatura w Szpitalu Powiatowym w Żurominie
Remont w LO im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
NOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY ZAKUPIONY DO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŻUROMINIE
NOWO ZAKUPIONY SPRZĘT W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŻUROMINIE DO ANALIZY ZADYMIENIA SPALIN W SILNIKÓW DIESLA
Doceńmy wolontariuszy czasu pandemii
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
Remont dróg powiatowych – Etap II
Powiat Żuromiński nie jest już w żółtej strefie
Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem „Poległych i Zamordowanych w Obronie Ojczyzny w Czasie II Wojny Światowej”
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00 – odcinek od km 12+060,00 do km 12+235,00”
Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
#BezpiecznyPowrótDoSzkoły
Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
Powiat Żuromiński w żółtej strefie
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”
Otwarcie drogi Bieżuń-Drzazga w miejscowości Zgliczyn Pobodzy
Środki pozyskane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2020r.
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły
Erasmus +
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00 – odcinek od km 12+985,00 do km 14+534,50
Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Kolejne środki dla Powiatu Żuromińskiego
Powszechny spis rolny
Ranking dwutygodnika "Wspólnota"
Dofinansowanie "Modernizacja sali sportowej"
BON TURYSTYCZNY
Program ,, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Odbiór drogi powiatowej na odcinku Dębsk – Nadratowo
Uruchomienie syren alarmowych w 76 rocznicę Powstania Warszawskiego
Zawarcie umowy na wykonanie zadania pn.: „Remont dróg powiatowych”
Remont dróg powiatowych
Budowa chodnika w m. Syberia
,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową dróg dojazdowych nr 3013 W Pólka Raciąż – Pijawnia -Jaworowo i 2994 W Drobin – Koziebrody – Pijawnia”
Podpisanie umowy na realizację zadania pn."„Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego bez stałego źródła zasilania na terenie powiatu żuromińskiego”
Święto Policji 2020
"Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży 2020
Dopisz się do Rejestru Danych Kontaktowych
Środki finansowe na realizację programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00- odcinek od km 12+235,00 do km 12+535,00”
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
,,Remont dróg powiatowych”
LO w Bieżuniu - rekrutacja
Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie podejmuje wyzwanie #GaszynChellenge.
Zakończenie roku szkolnego
Dzień Ojca 2020
"Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego"
Program Stypendium Pomostowego
Gaszyn Challenge
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego - samochód Opel Astra Classic II
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gradzanowo Kościelne – Radzanów
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gradzanowo Kościelne – Krzeczanowo
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA
Zdalna szkoła
Dzień Dziecka 2020
XVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie
Życzenia Starosty Żuromińskiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 2020
Publikacja „Osobisty plan awaryjny” dla ofiar przemocy
Dzień Samorządowca 2020
Życzenia z okazji Dnia Mamy
Kulturalny tydzień w klasie IIb SSPdP
Zajęcia w ZSS w Żurominie
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kuczbork, gm. Kuczbork Osada i obrębu Raczyny, gm. Żuromin”
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE
Zajęcia w ZSS
Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Nowa Wieś
ZSS w Żurominie
Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi
DPS w Bądzynie
Uchwała Nr 314/2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego
Remont pomieszczeń prysznicowych w ZSP w Żurominie
Zdalne lekcje w II B SSPdP.
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza
Dzień Bibliotekarza
Komunikat
Podziękowanie
Dzień Strażaka 2020
Obwieszczenie o IV przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego
Uchwała 289/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego zgłoszonego przez Stowarzyszenie START.
Komputery do zdalnej nauki dla uczniów
Życzenia Wielkanocne 2020
Informacja dot. Konkursu Ortograficznego
Informacja Starosty Żuromińskiego
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowego Dnia Zdrowia
Pierwsza dostawa środków ochrony osobistej
Podpisanie umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu
26 marca 2020 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Zmiany w Inspekcji Sanitarnej
Informacja nt. sesji Rady Powiatu Żuromińskiego w dniu 26 marca 2020r.
KOMUNIKAT związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemicznym wynikającym z zagrożenia koronawirusem
Zarządzenie Starosty Żuromińskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez urząd w związku z zapobieganiem zarażeniom koronawirusem
Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona
System kolejkowy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego
Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie zamknięta dla czytelników
Dzień Sołtysa 2020
Dzień kobiet 8 marca
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom”
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg oraz budowę mostu w ciągu drogi nr 93 i 103 obrębu Strzeszewo (gmina Bieżuń)
XVIII konkurs ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Obwieszczenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego
I Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Starosty Żuromińskiego i Burmistrz Miasta Żuromin ArtDance 2020
INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2
I Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o puchar Starosty Żuromińskiego i Burmistrz Miasta Żuromin
XVIII Targi Pracy i Edukacji Powiatu Żuromińskiego 03.04.2020 r.
Nabór na członków Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie
SKS LO w Żurominie
Fotorelacja ,,Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Żuromińskiego 2019"
XV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Uroczyste pożegnanie Skarbnik Powiatu Żuromińskiego Pani Ireny Brejna
Budżet Obywatelski Mazowsza
Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
Spotkanie Samorządowców Powiatu Żuromińskiego
Usuwanie pojazdów z drogi na zlecenie Starosty Żuromińskiego
Fotorelacja z Turnieju Oldbojów o Puchar Starosty Żuromińskiego
21-22 stycznia Dzień Babci i Dziadka
Turniej Oldbojów o Puchar Starosty Żuromińskiego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Zwyczaje wiosenne na Mazowszu”
Choinka dla osób niedowidzących i niewidomych oraz ich opiekunów z terenu powiatu żuromińskiego
XIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Bezpłatna mammografia w technice cyfrowej
Strażak miesiąca październik 2019
INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU ORAZ WYKONYWANIU ROBÓT GEOLOGICZNYCH
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku
41 Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży
Baza danych odpadowych
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Mistrz Recyklingu VI edycja
Życzenia 2019
19 GRUDNIA 2019r. odbyła się Sesja
Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Wieś
,,W leśnym sadzie niejeden bohater dziś zasiądzie"
III Przegląd Kolęd i Pastorałek w ZSP w Zielonej
ORSZAK TRZECH KRÓLI
ZSS w Żurominie
Etap rejonowy XXVIII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
Informacja o obowiązku rejestracji w BDO
Uczeń LO w Żurominie wybrany na Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów
Strażacy z KP PSP w Żurominie pomagaja w wylewniu lodowisk
Mikołajki 2019
Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i Mikołajek
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
Spotkanie dla przedstawicieli Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
Przebudowa drogi powiatowej w m. Kosewo
Rodzicowo- strefa wiedzy i spotkań
Jesienne spotkanie integracyjno-Andrzejkowe w PŚDS
Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021
Akt powołania na Komendanta Społecznej Straży Rybackiej
Fotorelacja z XXIV Wojewódzkiego Konkursu Poezji im . Stefana Gołębiowskiego
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dębsk – Nadratowo
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu żuromińskiego
„Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”
Życzenia Dzień Pracownika Socjalnego
I edycja konkursu dla odwiedzających muzea „Najciekawsza wystawa 2019”
18 listopada 2019 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Powiatu Żuromińskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Żuromińskim w 2020r.
11 listopada 2019 r.
Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2020 roku
Konkurs plastyczny pt. "Pocztówka Bożonarodzeniowa" pod Honorowym Patronatem Starosty Żuromińskiego
Święto Niepodległości
Przekazanie kompletów ubrań specjalnych PPSP w Żurominie
Powiatowe Biegi Niepodległości 7 listopada 2019 r.
Uroczystość wręczenia stypendiów oraz nagród dla najlepszych maturzystów
XI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Podpisanie umowy na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gołuszyn – Zgliczyn Pobodzy
Przekazanie środków na zadanie pn. "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński"
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Z wizytą w teatrze”
Wykład dr. hab. Piotra Szlanty: ,,WYPRAWA WILEŃSKA 1919 ROKU"
Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?
Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup ubrań specjalistycznych”
Nabór kandydatów na członków komisji opiniujących ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Turniej ligowy I ligi młodziczek
Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych
Maturzyści z żuromińskiego LO najlepsi z matematyki w rejonie ciechanowskim
LEKCJA BIBLIOTECZNA
Wycieczka do Opinogóry
Dzień Edukacji Narodowej w LO w Bieżuniu
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej w ZSP w Zielonej
Dzień Edukacji Narodowej w ZSP w Żurominie
Dofinansowanie zakupu pracowni informatycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
10 lecie istnienia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Inauguracja roku akademickiego słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
Akcja ,,Kinder mleczna kanapka - Przerwa na wspólne czytanie
Stopień alarmowy BRAVO-CRP na terenie całego kraju
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020
VI Samorządowe Zawody w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego - zakończone
W dniu 30 WRZEŚNIA 2019r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.
„Bezpieczna droga do szkoły” – inauguracja roku szkolnego 2019/2020
"Powiatowy Wieczór Kabaretowy"
Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie zaprasza osoby w wieku 50 + na spotkanie integracyjne.
Spotkanie z z dr hab. Zbigniewem Girzyńskim
Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim
Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Zaproszenie do złożenia aplikacji na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Żuromiński
Dożynki Gminno - Parafialne w Bieżuniu
Szczepienia przeciw grypie
Mazowiecki Jarmark Rozmaitości (wyróżnienie dla WTZ z Żuromina w kategorii reintegracja)
„Spójrz na wojnę” - wystawa upamiętniająca 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej
„Bezpieczna droga do szkoły” – inauguracja roku szkolnego 2019/2020
VI Samorządowe Zawody w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego
Gruzja oczami Marcina Millera
,,Spójrz na wojnę"
Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Karniszyn – Kobyla Łąka
Powiatowy Wieczór Kabaretowy
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
Odpust Żuromiński 2019
Dożynki Województwa Mazowieckiego 2019
XXIV Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego 2019
Narodowe Czytanie 2019
Przebudową drogi dojazdowej nr 4633W Karniszyn-Kobyla Łąka
Zatrudniam legalnie-pracuję legalnie
Przebudowa drogi powiatowej w m. Bądzyn
POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego w LO w Żurominie
Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Życzenia z okazji rozpoczęcia roku 2019/2020
Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju
Powierzenie stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
Mały festiwal TY i JA
KONKURS: WOLONTARIUSZE Z MAZOWSZA POKAŻCIE SIĘ
Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 6 sierpnia 2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - zadanie pod tytułem „Poznajemy kulturę Mazur”
Spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii
Akcja HCV
Święto Policji 2019
Zamknięcie apteki w żuromińskim szpitalu
Konkurs Kulinarny o Złotą Chochlę
Zawarcie umowy na wykonanie zadania pn.:,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława”
Komunikat - e-recepta
Święto Policji 2019
Podpisanie umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem
Projekt „GraduatON” dla osób z niepełnosprawnością
Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 11 lipca 2019 w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego zgłoszonego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie – Oddział Okręgowy w Płocku pod tytułem „Poznajemy kulturę Mazur”
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gołuszyn – Zgliczyn Pobodzy
Uroczystość otwarcia przebudowanej drogi powiatowej Osówka – Lubowidz
VIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Ogłoszenie Starosty Żuromińskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska – inf
,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4633W Karniszyn- Kobyla Łąka – odcinek od km 2+062,00 do km 2+512,00”
Pierwsza umowa w Oddziale Mazowieckim podpisana - „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
Nowa wykładzina w Internacie ZSP Żuromin
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Poznajemy kulturę Mazur”
MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ WIEDZY O OSOBACH GŁUCHONIEWIDOMYCH 24 - 30 czerwca 2019
Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Żuromińskiego 2019 - zakończone
AKON 2019 pt. „CO W MUZYCE GRA”
Przebudowa drogi powiatowej Osówka – Lubowidz
Wyjazd wypoczynkowy do Jarosławca - WTZ
Wycieczka PŚDS
Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Żuromińskiego 2019
Budowa chodnika w m. Mleczówka
Remont dróg powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej wraz z mostem w okolicach m. Sadłowo Parcele
X Powiatowy Rajd Rowerowy 2019
Erasmus + w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
Wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Ekologicznym przeznaczonym dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego.
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Inti Raymi – inkaskie Święto Słońca”
Dzień krwiodastwa
Utrudnienia w ruchu
Przebudowa drogi powiatowej w m. Bądzyn
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Karniszyn – Kobyla Łąka
7 czerwca 2019 r. odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego
Konkurs plastyczny "Stanisław Moniuszko - ojciec opery polskiej"
„FAS–macierzyństwo bez alkoholu i zagrożenia z tym związane”
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4614W w m. Bądzyn”
Konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych „MÓJ DOM MAZOWSZE”
X Powiatowy Rajd Rowerowy
Dzień Dziecka w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
XLII edycja konkursu "Przyroda Twój Przyjaciel
Dzień Dziecka
Mobilny Punkt Informacyjny
XV Przegląd Małych Form Teatralnych
PIKNIK RODZINNY WTZ
Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie
ZSP w Zielonej
Wręczenie nagród w konkursie matematycznym "PRIMUS"
RAPORT O STANIE POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO ZA 2018R.
Wyciezka ZSP w Zielonej
Wręczenie nagród
„Z jakim Pisarzem lub Pisarką wyruszylibyście w trasę i dlaczego?”
„Zakłamany świat cenzury na przykładzie PRL-u”. Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim w bibliotece !
27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego
"Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży 2018
INFORMACJA O GŁOŚNEJ PRÓBIE SYREN ALARMOWYCH
VII Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Żuromińskiego 23 maja 2019 r.
Życzenia z okazji Dnia Matki
Pozyskane dofinansowanie
XX MŁAWSKA OLIMPIADA LEKKOATLETYCZNA- MOSiR Mława; 21.05.2019 r.
Zawarcie umowy na .: „Modernizację systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie”
Zawarcie umowy na .: ,,Remont dróg powiatowych”
Uroczysta Msza Polowa 18.05.2019 r.
Światowy dzień bez tytoniu w ZSS w Żurominie
Wizyta w PCPR
Pracowicie w przedszkolu w ZSS w Żurominie
Gotowanie w ZSS w Żurominie
PCPR w Żurominie
Obchody jubileuszu 500-lecia przyznania praw miejskich
Obchody Dnia Strażaka w Kuczborku 2019
„VI Memoriał im. Andrzeja Rutowskiego”
Zawody Spławikowe o Puchar Czystej Wkry
Życzenia od Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
Seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy
4 maja 2019 r. Dzień Strażaka
IIV Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Żuromińskiego
Stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
Życzenia z okazji Dnia Lekarzy Weterynarii
Ministerstwo Cyfryzacji
VI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Życzenia z okazji Dnia Drogowca i Transportowca
Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Społecznej SPZZOZ w Żurominie
XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII
Tomasz Żółtko w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy
Program Czyste Powietrze
5-lecie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Załóż organizację razem z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES)
ZSS przygotowania do Wielkanocy
Teatr ,,Maska"
Warsztaty Twórczej Aktywności Dziecka
Wielkanocna zbiórka żywności
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
FINAŁ KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
Bezpłatne studia - kierunek studia I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
Dzień otwartych drzwi w ZSP w Żurominie
PÓŁFINAŁ KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
IX Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Płockiego Mariusza Bieńka
Podsumowanie XVII Targów Pracy i Edukacji
V Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Stroiki wielkanocne
„Instruktorzy Godni Naśladowania”
Powitanie wiosny
Dzień otwarty w ZSP im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Ekonomiści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej w wojewódzkim finale olimpiady ZUS
Podsumowanie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY w powiecie żuromińskim za 2018 rok
Średnia zdawalność osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców (OSK)
Konferencja “Powiat żuromiński bliżej mieszkańców” - relacja wideo i zdjęciowa
Nieodpłatna pomoc prawna
XVII Targi Pracy i Edukacji 29 marca 2019
Narodowe Czytanie 2019 - informacja
IV edycja Powiatowego Konkursu
Konferencja „Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców”
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte
Akademia Niepodległości - wykład „Walki z Ukraińcami. Orlęta Lwowskie”
Dzień kobiet w ZSP w Żurominie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Żurominie
VI Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława Orkana
Życzenia z okazji Dnia Sołtysa
Życzenia z okazji Dnia Kobiet
ZSS w Żurominie
Nowe miejsca dla przewlekle chorych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym
Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
Powiatowy Mistrz Ortografii - Regulamin
Życzenia z okazji Dnia Geodety
„Warsaw Motorcycle Show 2019”
Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie - zakup ciągnika
Nowa pracownia informatyczna w ZSP im. Jana Pawła II w Żurominie
Podziękowanie za dobrą współpracę w realizacji zadań wojskowych i obronnych
IV Sesja Rady Powiatu Żuromińskigo
Zaproszenie na spotkanie informacyjne - "Niepodległa" 2019
Stowarzyszenia zwykłe rozwiązane z mocy prawa
Gala wręczenia nagród w plebiscycie na „Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Żuromińskiego 2018” oraz Bal Sportowca
Zbadaj się i zyskaj spokój - Mammografia
Walentynki w ZSS w Żurominie
Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku na terenie Powiatu Żuromińskiego
Wymiana szaf uczniowskich w LO w Bieżuniu
Konsultacje społeczne Programu zapobiegania przestepczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego dla powiatu żurominskiego na lata 2019 - 2023
Informacja o bezrobociu w styczeń 2019 i stopie bezrobocia za grudzień 2018
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Żurominie
„Budowanie niepodległej - zaborowe dziedzictwo” wykład dra hab. Piotra Szlanty w ramach Akademii Niepodległości
"Jak dbać o higienę cery, włosów i paznokci" - pogadanka w ZSS w Żurominie
Odwiedziny w Salonie Fryzjerskim uczniów ZSS w Żurominie
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
ZSS spotkanie ze strażakami
Bal studniówkowy
Spotkanie z podróżnikiem
Dzień Babci i Dziadka
Bal karnawałowy w ZSS w Żurominie
Zbieraj z klasą – projekt edukacyjno - ekologiczny
Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!
Spotkanie członków Zarządu Powiatu i Prezydium Rady Powiatu Żuromińskiego z Burmistrzami, Wójtami oraz Przewodniczącymi Rad Gmin z terenu powiatu żuromińskiego
Spotkanie uczniów ZSS w Żurominie z pracownikami Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie i Teatrem Kamishibai
Łączymy się w bólu
ZSS Spotkanie z leśniczym
III edycja Konkursu "Wybieram Wybory"
Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego
ZAKOŃCZONO SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Gramy i POMAGAMY
27 Finał bez focha
E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
MSWiA przypomina o obowiązku odśnieżania dachów
Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 r.
Informacja o bezrobociu w grudniu 2018 i stopie bezrobocia za listopad 2018
II Festiwal kolęd
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Misterium Bożonarodzeniowe pt. ,, A światło w ciemności świeci’’
Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Wieś
Przebudowa drogi powiatowej Osówka – Lubowidz
Budowa chodnika w m. Kosewo
Najlepsi maturzyści oraz stypendyści Starosty Żuromińskiego – kreują pozytywny wizerunek szkół i powiatu żuromińskiego
Rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Pocztówka Bożonarodzeniowa”
VII Powiatowy Przegląd Twórczości Klubów Seniora
Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ogłoszenie o naborze partnera do projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie
Uczniowie kl. III- II SSPdP na spotkaniu integracyjnym w Szkole Podstawowej w Zawadach
Spotkanie opłatkowe bibliotekarzy powiatu żuromińskiego
Wigilia w PŚDS
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
ŻUROMIŃSKI SZPITAL OTRZYMAŁ SPRZĘT OD WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Państwowa Inspekcja Sanitarna radzi: ODRA? WARTO SZCZEPIĆ!
Światowy Dzień AIDS
Nowy ratujący życie sprzęt trafił do szpitala w Żurominie
Zakończono budowę parkingu przy szpitalu w Żurominie
CORAZ WIĘCEJ URODZEŃ w ŻUROMIŃSKIM SZPITALU
Informacja o bezrobociu w listopadzie 2018 i stopie bezrobocia za październik 2018
Życzenia Mikołajkowe
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W ŻUROMINIE
Nowe wyposażenie hali sportowej w Żurominie
PREZENTY PRZEZ INTERNET? PRZECZYTAJ PORADY UOKIK
NOWE PRZEPISY dot. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - RODO
Warsztaty Senior - Junior Kuczbork
Andrzejki w ZSS w Żurominie
Rozstrzygnięcie konkursu na pocztówkę bożonarodzeniową 2018
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019
Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego
Seminarium "Dorosły jak latarnia morska"
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu żuromińskiego w 2019 r.
I Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego VI kadencji
Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
"Snycerstwo, czyli sztuka rzeźbienia"
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe w szkole i miejscu pracy
Rejon HPN Chłopców SPG Ciechanów 14.11.2018r.
Wieczór autorski Hanny Szymborskiej w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Odwiedziny redakcji Młodzieżowej Telewizji Internetowej TELEWIZJER
Quiz "Zdrowo i wesoło"
Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową mostu w m. Kobyla Łąka
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2019r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Uroczyste śpiewanie hymnu narodowego w ramach akcji MEN "Rekord dla Niepodległej"
Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
I Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Powiatowe Biegi Niepodległości 8 listopada 2018r.
INFORMACJA O GŁOŚNEJ PRÓBIE SYREN ALARMOWYCH
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019
29 PAŹDZIERNIKA 2018r. ODBYŁA SIĘ OSTATNIA SESJA
XVI Turniej Warcabowy o Puchar Starosty Mławskiego
Konkurs kulinarny” Tak smakuje jesień”
Wystawa prac Rafała Szulc
„Przebudowa stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie” – zakończona
Dzień Edukacji Narodowej i 45-lecie powstania ZSP im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Medale okolicznościowe z okazji 20-lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Dzień Edukacji Narodowej
XII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego
NOWE POMPY INFUZYJNE NA ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
XLI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
"Bezpieczna droga do szkoły" - XVII edycja inauguracji powiatowego roku szkolnego 2018/2019
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze zakończone
Zielona Mila 2018
Spotkanie samorządowców z okazji 20 – lecia Powiatu Żuromińskiego
Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego w powiecie żuromińskim
Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żuromińskiego do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Regionalny Konkurs Grantowy - Równać Szanse 2018
Budowę przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie
Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2019 roku
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 2018
Dożynki Województwa Mazowieckiego 2018
Wnioski o dofinansowanie zadań drogowych
Narodowe Czytanie 2018
Umowa na przebudowę drogi w m. Nowa Wieś podpisana
Ruszył program profilaktycznych szczepień przeciw grypie
Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Żuromińskiego 2018 zakończone
XL Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Żuromińskiego 2018
Dofinansowanie na koordynatora pieczy zastępczej w PCPR w Żurominie
Przebudowa drogi powiatowej Osówka – Lubowidz
Powierzenie stanowisk dyrektorowi szkoły ponadgimnazjalnej oraz placówki oświatowej
Nowa karetka dla żuromińskiego szpitala
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Lutocin
Inwentaryzacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz opracowanie Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na terenie powiatu żuromińskiego
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Brudnice
Odbiór przebudowanej drogi powiatowej na terenie Gminy Siemiątkowo
Syreny zabrzmią 1 sierpnia o godz. 17
Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego
Otwarty Puchar Świata Osób Niepełnosprawnych (IDCD) 2018 w Warcaby Międzynarodowe zwane "Polską Grą" zakończony
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
Otwarty Puchar Świata Osób Niepełnosprawnych (IDCD) 2018 w Warcaby Międzynarodowe zwane "Polską Grą"
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartm konkursie ofert na prowadzenie powiatowego środowiskowego domu samopomocy typu B
Umowa na rozbiórkę przepustu i budowę mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Karniszyn-Kobyla Łąka podpisana
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego"
XXXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Konkurs na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie
Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online
Pociąg "Słoneczny"
Umowa na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Kosewo podpisana
Pierwsze wręczenie medali z okazji 20-lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę podczas XV Dni Siemiątkowa
IX Powiatowy Rajd Rowerowy zakończony
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym
Wręczenie nagród finalistom Powiatowego Konkursu Ekologicznego 2018
Program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Pogodne Lato” 2018
Jubileusz 90 lecia istnienia OSP w Myślinie
Indiański Dzień Dziecka
Spotkanie w pałacu prezydenckim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
Podział Powiatu Żuromińskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Żuromińskiego w roku 2018
Nowy Starosta Żuromiński w Dzień Dziecka 2018
XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Indiański Dzień Dziecka
Zawarcie umowy na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Kliczewo Duże gm. Żuromin i obrębu Kliczewo Małe gm. Żuromin"
IX edycja finału wojewódzkiego konkursu multimedialnego "Święty Jan Paweł II żyje pośród nas"
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
IX Powiatowy Rajd Rowerowy 2018
Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Sołtys Lubowidza
Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
Spotkanie dla NGO z terenu powiatu żuromińskiego
Remont drogi powiatowej Drzazga - Siemiątkowo Rogale
Remont drogi powiatowej Bieżun - Drzazga
Remont drogi powiatowej Chromakowo - Mojnowo - Lutocin
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gradzanowo Kościelne – Krzeczanowo
Remont drogi powiatowej w miejscowości Chamsk
Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego
Remont drogi powiatowej Zielun - Kozilas - Chojnowo
Remont drogi powiatowej Zielun - Kozilas - Chojnowo
Remont drogi powiatowej Osówka - Straszewy
Remont drogi powiatowej Zieluń-Wylazłowo
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
Powiatowy Konkurs Matematyczny "PRIMUS"
Nowa pracownia fizyczna w LO w Żurominie
Wręczenie nagród w XVI Powiatowym Konkursie Ortograficznym o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII
Zawody wędkarskie XXVI Edycja „Pucharu Czystej Wkry” po patronatem Starosty Żuromińskiego zakończone
V Memoriał im Andrzeja Rutowskiego, w brydżu sportowym, pod Honorowym Patronatem Starosty Żuromińskiego zakończony
XXXVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Umowa na przebudowę drogi powiatowej Osówka – Lubowidz podpisana
VI Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Żuromińskiego zakończony
Umowa remontu dróg powiatowych podpisana
Grant dla młodych sadowników z ZSP w Żurominie
Podpisanie umowy na dofinansowanie doskonalenia zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Finał XVI Konkursu Ortograficznego
XVI Targi Pracy i Edukacji zakończone
Umowa na przebudowę stadionu przy ZSP w Żurominie podpisana
Kwietniowy pobór krwi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Patronat Starosty Żuromińskiego
Dzień otwarty w Biurze Powiatowym ARiMR w Zielonej - eWniosekPlus
Wyniki Półfinału XVI Konkursu Ortograficznego
Statystyki Powiatowego Urzędu - marzec 2018
Certyfikat jakości ISO 9001:2015 dla szpitala w Żurominie
Program "Szkolny Klub Sportowy 2018" w LO Żuromin
Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku.
Wystawa Wielkanocna w Zielonej
XXXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
III edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla szkół gimnazjalnych zakończona
Podpisanie umowy dotyczącej sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Harcerskich pod Patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego zakończony
II konferencja Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców
XVI Targi Pracy i Edukacji
Zbiórka żywności pod hasłem "TAK POMAGAM!"
Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
Finał V Edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Orkana
Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla 10 dzieci przebywających w pieczy zastępczej
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte.
Umowa wykonania Inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na terenie powiatu żuromińskiego podpisana
XVI Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem "Powiatowy Mistrz Ortografii"
Pobór krwi w Żurominie
Umowa na przebudowę drogi powiatowej Raciąż – Radzanów –Liberadz wraz z mostem podpisana
II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Żuromińskiego zakończony
II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Żuromińskiego
Nasi siatkarze wicemistrzami rejonu
To już ostatni moment – załóż Profil Zaufany i wyślij JPK_VAT
Trening pracy dla uczestników projektu "Równe szanse"
Umowa na przebudowę mostu w Brudnicach wraz z drogą dojazdową podpisana
Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie dla CKZiU w Żurominie
Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Składanie przez rolników wniosków o przyznanie płatności na 2018r. za pośrednictwem nowej aplikacji
XXXV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Statystyki Powiatowego Urzędu - styczeń 2018
Statystyki Powiatowego Urzędu - luty 2018
Bezpłatne badania mammograficzne w Żurominie
Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych na 2018 r.
Szkolenie z zakresu Programu Językowego MAKATON w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie
Przebudowa drogi powiatowej Osówka – Lubowidz otrzyma wsparcie
Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
Giełda rolna Agro-Market24
Ruszają konsultacje Polityki Spójności po 2020 r.
Życzenia Starosty Żuromińskiego dla Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia
Nowa ustawa o prawie wodnym
STOP SMOG! MAZOWSZE WALCZY O CZYSTE POWIETRZE
Bezpłatna mammografia na terenie powiatu żuromińskiego
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie żuromińskim w 2018 roku
Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – plenarne posiedzenie
Grupa teatralna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie
Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
I Festiwal Kolęd w Zielonej
Zakup samochodu dla DOmu Pomocy Społecznej w Bądzynie
Statystyki Powiatowego Urzędu - grudzień 2017
Podpisanie umowy na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Żurominie w roku 2018
Warsztaty pn. "Jak radzić sobie z emocjami" dla uczestników projektu "Równe szanse" współfinansowanego ze środków EFS
Podpisanie umowy na dostawę tablic rejestracyjnych i ich wtórników
Nadzwyczajna XXXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
XXXIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Konkurs na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
Modernizacja budynku prosektorium przy żuromińskim szpitalu zakończona
Warsztaty umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Równe szanse"
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Lutocin
Wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu plastycznego "Pocztówka Bożonarodzeniowa"
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Nowy samochód ratowniczy dla KP PSP w Żurominie
Ćwiczenia zgrywajace "ZIMA 2017" w Żurominie
Konferencja pn. "Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami"
I miejsce uczennic ZSP w Zielonej w międzypowiatowym turnieju piłki siatkowej
Statystyki Powiatowego Urzędu - listopad 2017
Badania pogłowia zwierząt wśród rolników
Kampania informacyjna systemu Dokumenty Zastrzeżone
Warsztaty wyjazdowe dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika
Akcja szlachetna paczka
Nadzwyczajna XXXII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Przebudowa i remont mostów oraz drogi powiatowej w miejscowości Brudnice
Dekorowanie choinki przed urzędem Starostwa
Powiatowe Forum dla Zdrowia
Międzypokoleniowe spotkanie z Mikołajem 2017
XXXI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Dni dla zdrowia w żuromińskim szpitalu
Wyjazd do teatru w ramach projektu „Równe szanse” prowadzonego przez PCPR w Żurominie
Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
III Bieg o Puchar Wójta Gminy Siemiątkowo
Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego
Uhonorowanie laureatów II edycji konkursu "Rośliny Chronione w Lasach Państwowych- Leśne Skarby"
Zwycięstwo dziewcząt LO w Bieżuniu w Powiatowym Turnieju Piłki Halowej
Europejskie Dni Pracodawców Powiatu Żuromińskiego 2017
Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa
Narodowe Święto Niepodległości w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu
“Ogólniak” obronił tytuł sprzed roku
Wyjazd do teatru dla uczestników projektu "Równe szanse"
Narodowe Święto Niepodległości w ZSP w Żurominie
Zawarcie umowy na budowę kanalizacji deszczowej mostu wraz z drogą powiatową w Brudnicach
Przystanek Profilaktyka 2017
Bezpłatne Dni dla Zdrowia w żuromińskim szpitalu
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu żuromińskiego w 2018 r.
Utrudnienia w pracy Wydziału Komunikacji i Transportu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie poszukuje prelegentów na konferencję
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W wraz z mostami w m. Brudnice
Statystyki Powiatowego Urzędu - październik 2017
Nowy Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.
Informacja o diagnozie uczestników projektu w PCPR w Żurominie
XXX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
e-Składka – proste płatności do ZUS
Dzień Czytelnika w ZSP w Żurominie
Etap szkolny XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie - październik
Dzień Edukacji Narodowej w LO w Żurominie
Konsultacje projektu zmiany programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku
Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 2017
Ćwiczenia przeciwpożarowe
Dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznych – ZSP im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Dzień Edukacji Narodowej w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu żuromińskiego
Statystyki Powiatowego Urzędu - wrzesień 2017
Sprzęt dla seniorów z fundacji WOŚP w żuromińskim szpitalu
Odbiór drogi powiatowej Dębsk – Nadratowo
Święto Powiatu Żuromińskiego 2017
Razem do Trójstyku
110 lecie OSP w Bieżuniu
Informacja ZUS Oddział Płock dot. pomocy dla osób poszkodowanych podczas nawałnic.
Zawody strzeleckie dla uczestników honorowego krwiodawstwa z broni palnej o Puchar Starosty Żuromińskiego
Zielona Mila 2017 zakończona
"Bezpieczna droga do szkoły" - XVI edycja inauguracji powiatowego roku szkolnego 2017/2018
XXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Dożynki w Żurominie
Razem do Trójstyku
Zawarcie umowy na zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
"Bezpieczna droga do szkoły" - inauguracja roku szkolnego 2017/2018
78 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Komendant Główny Policji określił terminy i limity przyjęć do służby w Policji w IV kwartale 2017 roku dla garnizonu mazowieckiego
PROJEKT "Równe szanse"
Projekt edukacyjny „Jesteśmy aktywni tu i teraz” realizowany w partnerstwie z Fundacją PZU
VIII Rajd Rowerowy zakończony
Informacja o utrudnieniach w ruchu na drogach powiatowych
Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Prawie Wyborczym
Legitymacje niepełnosprawnych na nowych zasadach
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Odbiór przebudowanej drogi powiatowej na terenie Gminy Kuczbork-Osada
Dożynki Województwa Mazowieckiego 2017
Ćwiczenia na terenie elektrowni wiatrowej
Czy mogę bez konsekwencji zwrócić zakupiony na raty towar z prezentacji?
Wrześniowy pobór krwi w Żurominie
Zielona mila - 4 edycja
VIII Powiatowy Rajd Rowerowy
Dofinansowanie zakupu autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
Remonty dróg powiatowych
Statystyki Powiatowego Urzędu - lipiec 2017
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś – Łążek
Ostrzeżenie: Upały powyżej 30˚C
Bezpłatna 3-dniowa impreza wyjazdowa
Głośna próba syren alarmowych
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Zawarcie umowy na „Przebudowę mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W od drogi Nr 541 – Brudnice-Sinogóra-Kipichy w m. Brudnice oraz Remont mostu na rzece Wkra w m. Brudnice”
Podpisanie umowy na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej oraz przebudowy i remontu mostów w m. Brudnice
Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie powiatu żuromińskiego - dofinansowanie z WFOŚIGW
Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Umowa na pięcioletni przegląd mostów
Wsparcie realizacji zadania publicznego zgłoszonego przez Stowarzyszenie "Wagon Inicjatyw"
Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty 2017 zakończone
Gmina Kuczbork – Osada wspiera Powiat Żuromiński w realizacji zadań drogowych
Podpisanie umowy na remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie
Bezpieczne Wakacje
Strażak z powiatu żuromińskiego strażakiem miesiąca województwa mazowieckiego
Prace remontowo-malarskie w ZSP Żuromin
Statystyki Powiatowego Urzędu - czerwiec 2017
Żuromiński szpital w sieci szpitali
Gmina Lutocin udzieli pomocy finansowej przy przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Lutocin
Nowa kadencja dyrektora szpitala w Żurominie
Konkurs "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"
Okazja do bezpłatnej mammografii
Remont i doposażenie pracowni fizycznej w LO Żuromin
Bezgotówkowe płatności w Starostwie Powiatowym w Żurominie
Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Żuromińskiego 2017
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową Nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka"
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś - Łążek
Wręczenie nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Ekologicznego
Finał powiatowy konkursu edukacyjnego p.h. "Historia i dzień dzisiejszy Żuromina i powiatu żuromińskiego"
XII edycja konkursu fotograficznego "Mazowsze bliskie sercu"
Przebudowa budynku prostektorium szpitala wraz z termomodernizacją
XXVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
I edycja konkursu "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie mazowieckim"
Umowa na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Krzeczanowo, gm. Siemiątkowo i obrębu Dębsk, gm. Żuromin
Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy - maj 2017
Dzień Dziecka 2017 w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Laureaci konkursu plastycznego "Barwy smoka" w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie
Nowy Starosta Żuromiński w Dzień Dziecka
Uczniowie LO w Bieżuniu na targach PRO DEFENCE – Targi proobronne
PaT w Żurominie
INFORMACJA O GŁOŚNEJ PRÓBIE SYREN ALARMOWYCH
Konkurs edukacyjny "Historia i dzień dzisiejszy Żuromina i powiatu żuromińskiego"
Happening z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu
Spotkanie w pałacu prezydenckim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
Umowa na dofinansowanie konkursu ekologicznego przeznaczonego dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego podpisana
Umowa na dofinansowanie wykonania uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie powiatu żuromińskiego podpisana
Dzień Dziecka 2017
Wyniki IV edycji biegu przełajem po naturze o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły
Zawody sportowo-obronne IV Cross Commando LO Bieżuń 2017
Pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego "PRIMUS" zakończona
VIII edycja konkursu multimedialnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaszewie
DZIEŃ STRAŻAKA 2017
Rozstrzygnięcie Powiatowego konkursu rysunkowego "O puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu"
IV Wagonowa Spartakiada 2017 zakończona
Pilotażowy program "AKTYWNY SAMORZĄD" w PCPR w Żurominie
Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy - kwiecień 2017
Umowa na przebudowę drogi Nowa Wieś-Łążek podpisana
Zajęcia dla gimnazjalistów w ZSP Zielona
Wręczenie nagród konkursu "Bezpieczny Internet 2017"
Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego
Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Turniej z okazji 30-lecia powstania sekcji brydża sportowego w Żurominie pod patronatem Starosty Żuromińskiego
Pobór krwi w Żurominie
Zakończenie nauki klas trzecich w LO Bieżuń
Przebudowa drogi powiatowej Dębsk - Nadratowo
Podpisanie umowy na wykonanie prac pielęgnacyjno – nasadzeniowych w parku podworskim w Zielonej
Zakup modułów dydaktycznych dla CKZiU w Żurominie
V Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Żuromińskiego zakończony
V Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Żuromińskiego zakończony
XXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Dzień Otwartych Drzwi w ZSP w Żurominie
PODSUMOWANIE TARGÓW PRACY I EDUKACJI 2017
Uroczysta gala wręczenia nagród dla laureatów Konkursu Ortograficznego
Wizytacja Biskupa Mirosława Milewskiego
Wizyta kanoniczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
Poświęcenie kaplicy w SPZZOZ w Żurominie
Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Dwukoły
Trwa nabór do Przedszkola Specjalnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie
Powiatowy Konkurs Ekologiczny Przeznaczony dla Uczniów Powiatu Żuromińskiego- część praktyczna
Ruszył przetarg na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś - Łążek
Zawody wędkarskie XXV Edycja „Pucharu Czystej Wkry” po patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego zakończone
V Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców O Puchar Dyrektora LO w Żurominie zakończony
Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy - marzec 2017
Porozumienie na wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu "Strzeszewo" gmina Bieżuń
Umowy dzierżawy obwodów łowieckich pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Kołami Łowieckimi podpisane
Finał Konkursu Ortograficznego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Powiatowy Konkurs Językowy zakończony
Wycieczka po wiedzę - półfinaliści konkursu Mechanicznego i Mechatronicznego
Wsparcie realizacji zadania publicznego dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żurominie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.
Kampania „Stop pożarom traw”!
Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Harcerskich zakończony
Otwarcie nowej siedziby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie
XXV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Wyniki Półfinału Konkursu Ortograficznego
Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku na terenie Powiatu Żuromińskiego
Przebudowa drogi powiatowej Dębsk – Nadratowo – przekazanie placu budowy Wykonawcy robót
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.
Podpisanie umowy udziału w projekcie "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017" w ZSP Żuromin
Umowa o pomocy rzeczowej na przebudowę drogi w m. Cieszki
Zbiórka Żywności
Politechnika Warszawska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalych im. Jana Pawła II w Żurominie
Akcja "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" w Siemiątkowie
Szpital w Żurominie opracowuje koncepcję dotyczącą utworzenia lądowiska całodobowego dla śmigłowców
Podpisanie umowy na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej przy przebudowie drogi powiatowej Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017" w LO Żuromin
V Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych "Grajek 2017"
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w powiecie żuromińskim
Bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców
Wizyty recepturowe dla chorych
Nabór do szkół dla dorosłych w CKZiU
I Turniej Halowej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Żuromińskiego
W dniach 23 i 24 marca Wydział Komunikacji i Transportu będzie nieczynny
Wizyta Prezydenta RP w Bieżuniu i Żurominie
Konferencja pt. „Powiat Żuromiński bliżej mieszkańców”
VII Międzypowiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gminnej Spółki Wodnej w Lutocinie
Finał IV edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte
Wolny wybieg a grypa ptaków - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podpisanie umowy na zadanie zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie Powiatu Żuromińskiego
Wewnątrzszkolny Konkurs "Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Niezłomni"
Dzień Kobiet
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy za miesiąc luty 2017
Drugie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie
15-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie
Zostań Stypendystą Programu "Marzenie o Nauce" (MoN)
"Barwy smoka" Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży
Podpisanie Umowy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Lutocin
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stawiszyn Łaziska
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
XV Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem "Powiatowy Mistrz Ortografii"
Szpital w Żurominie zapewnia nocną i świąteczną opiekę zdrowotną
Spotkanie w Bieżuniu ze sztuką i kulturą Chin
Umowa na przebudowę drogi Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi podpisana
Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Przewodniczącymi Rad Miejskich i Rad Gmin z terenu powiatu żuromińskiego
Rejonowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych 2017
Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki dot. informacji IRSN na temat wykrycia obecności śladowych ilości jodu-131 na terenie Europy
Posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Żuromińskiego
Podpisanie umowy na dostawę energii do budynku powiatowego na ulicy Olszewskiej
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Nowa Wieś
Dzień Języka Ojczystego w ŚDS w Żurominie
Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zawarcie umów na bankową obsługę Powiatu Żuromińskiego
Gala Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Żuromińskiego 2016
XV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
"Święty Jan Paweł II - Ojciec wszystkich narodów" - konkurs na najlepszą prezentację multimedialną
Projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"
Szkolenia dla spawaczy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
Pierwszy pobór krwi w roku 2017
Rozbudowa monitoringu w Internacie ZSP w Żurominie zakończona
Przedstawienie teatralne pt. "W Bacówce"
Remonty w internacie ZSP w Żurominie
Projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4613W wraz z mostem w m. Brudnice
XXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Nowy członek Zarządu Powiatu Żuromińskiego
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Równe szanse” w roku 2017
Konkurs fotograficzny "Selfie z przyjacielem"
Eliminacje Strefowe Do XV Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej
III miejsce w zawodach rejonowych piłki siatkowej dla uczniów LO Żuromin
Nowe radiowozy dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie
Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4601W na odcinku Nowa Wieś - Łążek
Konkurs na prace "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: "Nowe spojrzenie na postać Andrzeja Zamoyskiego – w trzechsetną rocznicę urodzin kanclerza wielkiego koronnego"
Konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
Konkurs ekologiczny dla uczniów - edycja 2017
Spotkanie starostów i dyrektorów szkół z powiatu z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
Powiatowa Liga Halowej Piłki Nożnej zakończona
Podpisanie aneksów do porozumień dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2017
Przedkładanie marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenie opłat środowiskowych za rok 2016
Ostrzeżenie przed nieuczciwymi praktykami firmy European Financial Corp.
Zakup samochodu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w OSK oraz statystyka skarg na OSK w roku 2016
Daj nowe Życie książce
25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żurominie
Kino objazdowe w żuromińskim kinie
Wojska Obrony Terytorialnej
RIT - podpisanie umowy partnerskiej między samorządami, przystąpienie powiatu żuromińskiego
Konkurs na Exlibris rozstrzygnięty
Projekt karnawałowy dla najmłodszych w bibliotece powiatowej w Żurominie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie doposażyło placówkę w ZESTAW PANELOWY - PODSTAWY ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI POJAZDOWEJ
Harmonogram poboru krwi w 2017 r.
Podpisanie porozumienia o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie
Przebudowa drogi w Gminie Siemiątkowo
Apel do hodowców drobiu
XXII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Spotkanie przedświąteczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
Dobra wiadomość dla powiatu żuromińskiego w zakresie infrastruktury drogowej
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017
Wigila Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie 2016
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych 2016
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Wystawa prac bożonarodzeniowych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w starostwie
Dzienny Dom Opieki Medycznej przy żuromińskim szpitalu już działa
Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt
Żuromińska Kapsuła Czasu 2017
Spotkanie z Mikołajem i Panią Mikołajową w żuromińskiej hali sportowej
I Żuromiński Rajd HARCHECA zakończony
Samochwała 2016
Zakończone prace modernizacyjne w budynku na ulicy Olszewskiej
Powiat Żuromiński realizuje w partnerstwie dwa projekty edukacyjne współfinansowane z funduszy europejskich
I Żuromiński Rajd HARCHECA
Mikołajki w Żuromińskim Centrum Kultury
Koncert świąteczny w Żuromińskim Centrum Kultury
Rozstrzygnięcie konkursu na pocztówkę bożonarodzeniową
Dzień pluszowego misia
Spotkanie autorskie z Panią Ewą Nowak w bibliotece powiatowej
Warsztaty z kreatywnego pisania w Żuromińskiej bibliotece
Nadchodzące wydarzenia w bibliotece powiatowo-miejskiej
Spotkanie autorskie w ramach kampanii "Czytajmy dzieciom"
Bieg uliczny w Siemiątkowie
Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego
Debata ewaluacyjna dotycząca bezpieczeństwa
Informacje o projekcie Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
Konkurs na pocztówkę Bożonarodzeniową 2016
XXII Mazowiecki Przegląd Piosenki i Prac Plastycznych
Wystawa fotograficzna "W słonecznym dworku"
Koncert Pamięci Naszych Przyjaciół 2016
Rok 1918. Niepodległość wywalczona
Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców szkół ponadgimnazjalnych
Spotkanie mikołajkowe
XXI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Dzień pracownika socjalnego
Spotkanie informacyjne dotyczące grzebowisk dla padłych zwierząt
Budowa chodnika w m. Chojnowo
„Czad i ogień. Obudź czujność” - kampania społeczna
Życzenia z okazji 11 listopada
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019
Seminarium dla organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, grup nieformalnych
Regulamin konkursu "Czad i ogień. Obudź czujność"
Seminarium pt. "Zlecanie zadań publicznych – nowe procedury"
Podpisanie umowy na zadanie pn. "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński"
Kino - repertuar
Projekt aktywizacyjny "Bliżej rynku pracy"
Spotkanie z Robertem Gondkiem – podróżnikiem, fotografem i miłośnikiem Afryki.
Spotkanie dla dzieci w żuromińskiej bibliotece z autorką książek dla dzieci
Warsztaty literackie dla gimnazjalistów "Kreatywne pisanie"
Aktywna jesień w Żuromińskim Centrum Kultury
Konsultacje projektu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku
Spotkanie z autorką Ewą Nowak w bibliotece
Prelekcja "Polska rok 1918. Niepodległość wywalczona
Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych pod hasłem „ Twoje życie to Twoje decyzje”- profilaktyka uzależnień
Informacja dla krwiodawców
Programy zdrowotne realizowane w podmiotach leczniczych na terenie powiatu żuromińskiego
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Akcja poboru krwi w Siemiątkowie
Dzień Patrona Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
Przekraczając granice pamiętaj HIV nie zna granic
Ćwiczenia obronne "KRYZYS 2016" zakończone
Ogłoszenie - przyjmowane pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego szpitala w Żurominie
KONKURS dla mieszkańców Mazowsza - pula nagród aż 15 000 zł!
Ćwiczenia obronne "KRYZYS 2016"
Stypendia 2016 dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z zawodów Strzeleckich LOK-10 Honorowych Dawców Krwi PCK Żuromin
Dzień Edukacji Narodowej 2016 w LO Bieżuń
Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
Służba Celna ostrzega - zatruty alkohol
Październikowe spotkania w bibliotece
Promocja walorów turystycznych rzeki Wkry
Dofinansowanie termomodernizacji budynków przy ulicy Olszewskiej 11 w Żurominie z WFOŚIGW
"Bezpieczna droga do szkoły" - XV edycja inauguracji powiatowego roku szkolnego 2016/2017
Zakup agregatu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie
XX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Prace modernizacyjne w budynku na ulicy Olszewskiej na ukończeniu
Pobór krwi w październiku
Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
Fundacja Znajdź Pomoc
Bezpłatne nauki gry na instrumentach dętych
Narodowy Dzień Sportu już 1 października w Żurominie
Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego 2016
Otwarcie nowej pracowni chemicznej w LO w Żurominie
Podsumowanie projektu partnerskiego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"
III Zielona Mila zakończona
Wniosek na przebudowę drogi w m. Dębsk
Przebudowa i remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lubowidz
Przebudowa drogi w Gminie Siemiątkowo
Najlepsi maturzyści z terenu powiatu żuromińskiego w roku szkolnym 2015/2016
XIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Powołanie na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie
Wypożycz MegaMatmę w bibliotece
Projekt Kultura Na Widoku
Narodowe Czytanie "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza
Odpust 2016 w Żurominie
Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej Raciąż – Radzanów – Liberadz na odcinku granica powiatu – Krzeczanowo
Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP w Zielonej
Dożynki Województwa Mazowieckiego 2016
Powiatowy Piknik Młodzieżowych Drużyn Sportowo-Pożarniczych Żuromin 2016
Otwarcie nowoczesnej pracowni języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu
Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Dożynki Województwa Mazowieckiego 2016
Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna na Trójstyku
III Zielona Mila
Wakacje 2016 w Żuromińskim Centrum Kultury
Święto Policji 2016
Afrykański pomór świń
Ogłoszenie Starosty Żuromińskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
Projekt "POGOTOWIE MATEMATYCZNE"
Projekt aktywizacyjny: „Bliżej rynku pracy”
Narodowe czytanie 2016 - "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Zawody strzeleckie dla uczestników honorowego krwiodawstwa z broni palnej zakończone
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej w m. Krzeczanowo
Konkurs na kandydata na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie
Przebudowa drogi wraz z mostem na terenie Gminy Siemiątkowo
Remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lutocin
Przebudowa i remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lubowidz
Rocznica Powstania Warszawskiego - syreny alarmowe zostaną uruchomione na 1 minutę.
Prace remontowe w szkołach prowdzonych przez Powiat Żuromiński
Sierpniowy pobór krwi
Szkoła Młodych Wilków na Łazach
Prace modernizacyjne w budynkach na ulicy Olszewskiej 11 w Żurominie
Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Żuromińskiego zakończone
Wsparcie realizacji zadania publicznego zgłoszonego przez Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw
KOMUNIKAT
INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Pogodne Lato” 2016
XVIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
RATOWNICZE ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE „ZIELONA”
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubowidz
ZOL w Żurominie - czytanie fragmentów dzieł noblisty w ramach obchodów roku sienkiewiczowskiego
Uroczyste zasadzenie drzewa platan - Symbolu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej
Zawody Rodzinne o Puchar Starosty Żuromińskiego zakończone
Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Żuromińskiego
Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na Wsi – NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE
Mecz siatkówki Powiat konta Gmina w ramach Dni Gminy i Miasta Żuromin i Powiatu Żuromińskiego rozegrany
Spotkanie samorządowców z okazji Dni Gminy i Miasta Żuromin i Powiatu Żuromińskiego
Czerwcowy pobór krwi w Żurominie
Kolejny Rajd Rowerowy za nami
ĆWICZENIA RATOWNICZE NA OBIEKCIE ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W ŻUROMINIE
Szkoła Młodych Wilków
RUSZAJĄ STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY- SKORZYSTAJ Z SZANSY!
Projekt "Wsparcie osób młodych"
Żuromin 2016 - święto Gminy i Miasta Żuromin - Powiatu Żuromińskiego
Startuje 3.edycja kampanii społecznej "Mistrzowie w pasach"
Wakacyjna oferta Kolei Mazowieckich
Cykl lekcji bibliotecznych
Finał Ogólnopolskiej Akcji promującej czytelnictwo pod hasłem "Jak nie czytam, jak czytam"
Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego
Badanie struktury gospodarstw rolnych
Termomodernizacja budynku przy ulicy Olszewskiej w Żurominie zakończona
Happening czytelniczy w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana Bieżuniu
Gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży "Armenia na wyciągnięcie ręki"
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem
Spotkanie Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego z Prezydentem RP
INFORMACJA O GŁOŚNEJ PRÓBIE SYREN ALARMOWYCH
Podpisanie umowy na zadanie pn. "Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie powiatu żuromińskiego"
Podpisanie umowy dotacji na wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu żuromińskiego
Zawody Spławikowe z okazji "Dnia Dziecka" zakończone
II Powiatowy PAT - warsztaty artystyczne
Dzień Dziecka w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Infolinia Konsumencka 801 440 220
Stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
Stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
Młody Starosta z okazji Dnia Dziecka
W Dolinie Muminków
Spotkanie z Andrzejem Grabowskim w żuromińskiej bibliotece
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja przygoda w Muzeum".
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego towarzyszącego wystawie „Armenia na wyciągnięcia ręki”
Dzień Dziecka w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach
Samorządowe Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego zakończone
Konkurs piosenki angielskiej w Siemiątkowie
Konkurs na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych
Dzień Strażaka 2016 w Komendzie Powiatowej PSP w Żurominie
Majowa Sesja Rady Powiatu z udziałem Marszałka Województwa
Dzień Dziecka w ŻCK
Szkoła muzyczna
Europejska Noc Muzeów 2016 w Bieżuniu
VII edycja konkursu multimedialnego W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaszewie "Janie Pawle II, nie zmarnujemy życia"
12 Weekend Polska Biega, Bieg ulicami miasta zakończony
Rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego o Puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
Seminarium szkoleniowe wyjazdowe bibliotekarek z powiatu żuromińskiego
Umowa na przebudowę drogi powiatowej Brudnice - Sinogóra - Kipichy na odcinku Syberia - Mleczówka
III Wagonowa Spartakiada 2016 zakończona
VII Powiatowy Rajd Rowerowy
Umowa na modernizację budynku przy ulicy Olszewskiej podpisana
Samorządowe Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego
Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego
Noc muzeów 2016
III MEMORIAŁ im. ANDRZEJA RUTOWSKIEGO, pod patronatem Starosty Żuromińskiego w Brydżu Sportowym
Start rajdu motocyklowego "W 10 dni dookoła Polski"
Finał konkursu „Bezpieczny Internet 2016” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
3 Wagonowa Spartakiada 2016
Zmiana godzin pracy w dniu 2 maja 2016r.
Koperta Życia
VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na Wsi –NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE
Majówka 2016 w Żurominie
Teatr "Grace i Gloria"
Zumba
Wsparcie realizacji zadania publicznego dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żurominie
Forum Zdrowia w ZSP Zielona
Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miasta i miasteczka mazowieckie”
Absolutoryjna sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
X Konkurs Recytatorski Daję Słowo
Uchwała Nr 268/2016 Zarządu Powiatu Żuromińskiego
V PIKNIK STRAŻACKICH ORKIESTR DĘTYCH Żuromin 2016
Polska Biega 2016
Certyfikowane warsztaty metodyczne „Rozpoznawanie zachowań narkotykowych - podstawy pomocy medycznej”
Podsumowanie Konkursu Ortograficznego
Konferencja naukowa "Miasta i miasteczka mazowieckie"
Konkurs BARWY NARTURY BARWY WSI
Kolejny pobór krwi w Żurominie zakończony
XXIV Puchar Czystej Wkry
Targi Pracy i Edukacji zakończone
XV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
STOP pożarom traw!
IV Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Żuromińskiego
FINAŁ KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
Targi Pracy i Edukacji
Życzenia Wielkanocne
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Grajek 2016
Spotkanie z Krystyną Sienkiewicz
Wyniki Półfinału Konkursu Ortograficznego 2016
Piruet 2016
Dzień języków obcych w Bieżuniu
Koncert The Analogs
SPOTKANIE KULTURALNI EDUKATORZY
Nowy Kredyt Preferencyjny pod dopłaty bezpośrednie
Rozstrzygnięcie konkursu na pocztówkę wielkanocną pt. "Żonkil symbol nadziei"
XIV konkurs ortograficzny o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII
Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej
Konkurs recytatorski "Daję słowo"
Teatr - "Małe zbrodnie małżeńskie"
Wręczenie nagród dla najlepszych hodowców bydła mlecznego
Wybrane dane statystyczne Szpitala Powiatowego w Żurominie
Dzień Kobiet
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w 2016 r. rozstrzygnięte
Finał III Edycji Powiatowego Konkursu Poezji im. Władysława Orkana
Spotkanie autorskie w ŻCK
Konkurs plastyczny i małych form teatralnych "Wiosenka"
Dzień Kobiet 2015
Kwalifikacja wojskowa w 2016 roku.
II Gala Sportowca Roku w Żuromińskim Centrum Kultury
Spotkanie z Wójtem Lubowidza w sprawie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Wkra
Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!
Promocja 29. numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych
Morderstwo doskonałe – choroby nerek. Światowy Dzień Nerek
Sam zdecyduj na jaki cel ma być przekazany 1% Twojego podatku za 2015 r.
Ślubowanie nowej radnej Rady Powiatu Żuromińskiego
Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice-Sinogóra-Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy-granica powiatu
Spotkanie przedstawicieli biznesu z instytucją rynku pracy
Lutowy pobór krwi
VIII edycja konkursu "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"
Narodowe czytanie
Termomodernizacja budynku przy ulicy Olszewskiej w Żurominie
Nowe przepisy dla organizacji pozarządowych – obowiązek udzielania informacji publicznej
Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku, z dnia 21 stycznia 2016r.
Spotkanie noworoczne z wójtami i burmistrzami w Starostwie Powiatowym
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
Projekt "Ferie w bibliotece"
Wieczór autorski Joanny Wicherkiewicz
Konkursy plastyczne w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Promocja 29 numery wydawnictwa Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
Ormiańskie Ostatki w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
"Kochankowie z lasu" w Bieżuniu
Konkurs Literacko-Plastyczny "Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć…"
Warsztaty fotograficzne
Narodowe Czytanie 2016
Styczniowy pobór krwi zakończony
Ogólnopolski konkurs grantowy "Równać Szanse"
XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne gospodarstwo rolne"
Apel w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
XIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
Luty - atrakcje w Żuromińskim Centrum Kultury
Spotkanie Choinkowe Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących w Żuromińskim Centrum Kultury
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w OSK oraz statystyka skarg na OSK w roku 2015
Podpisanie aneksów do porozumień dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2016
Wystawa fotograficzna "Przyroda ziemii dobrzyńskiej" w ŻCK
III Edycja Powiatowego Konkursu im. Wł. Orkana w Bieżuniu
Pociągi "Słoneczny" i "Dragon"
Akcja Seniorze nie masz HIV ... na pewno?
Ogólnopolska Konferencja Naukowa - MIASTA I MIASTECZKA MAZOWIECKIE
Umowa zakupu paliw do samochodów służbowych dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych
Sylwestrowa Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Konkurs plastyczny "Pocztówka Bożonarodzeniowa"
Harmonogram poboru krwi w 2016 roku
Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne
Spotkanie Emerytów i Rencistów w Żurominie
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Żuromińskiego
Podpisanie umowy na dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Żurominie
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 2015
Nabór inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu NFOŚiGW
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - ankieta dla pracodawców
Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
Świąteczna Giełda Artystyczna Dużych i Małych
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Nowe chodniki w m. Sarnowo i Nowa Wieś
Koncert Aloszy Awdiejewa
Pierwszy uliczny bieg o puchar Wójta Gminy Siemiątkowo przeprowadzony na terenie gminy Siemiątkowo dla dzieci oraz osób dorosłych
Mikołajki w ŻCK
XX PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI KLUBÓW SENIORA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA W BIEŻUNIU
Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego 2015
Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Pobór krwi zakończony
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016
Odbiór przebudowanego mostu i odcinka drogi powiatowej Bieżuń - Drzazga
Żuromińskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza
Informacja o naborze do projektu "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych"
Informacja o wyniku konsultacji planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Żurominie
Spotkanie dzieci ze szkoły podstawowej w Gościszce ze Starostą Żuromińskim
Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pn. „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”
Umowa na zaciągnięcie kredytu długoterminowego podpisana przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych-projekt Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
Pobór krwi i spotkanie dla honorowych dawców krwi
97 rocznica odzyskania niepodległości
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Stypendyści powiatu
Lokalne Centrum Kompetencji
Ustąp pierwszeństwa - zjedź z drogi
Komunikat o wyznaczeniu przez Starostę Żuromińskiego podmiotu do usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu
Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska
Akcja Tydzień Przedsiębiorcy: ZUS dla Biznesu
Odbiór drogi powiatowej Żuromin – Osówka
Kolejna edycja projektu „Śladami Natury” za nami.
Powiatowe Spławikowe Zawody Rodzinne o Puchar Starosty Żuromińskiego zakończone
Oficjalne otwarcie nowej siedziby KRUS w Żurominie
Wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Laureaci Konkursu fotograficznego przyroda powiatu żuromińskiego
I Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego
Lokalne Centrum Kompetencji
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rodzinne Zawody Spławikowe o Puchar Starosty Żuromińskiego
Konfrontacje taneczne Piruet 2015
6 Forum Rozwoju Mazowsza
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Jubileusz 70-lecia powstania Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu
I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w nowej kadencji
Pobór krwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
Konkurs fotograficzny Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Wręczenie statuetek dla osób zasłużonych dla powiatu żuromińskiego
Dożynki Województwa Mazowieckiego 2015 Płock
Bezpieczna droga do szkoły
Wizyta Starosty i Wicestarosty w gminie Lubowidz
II Zielona Mila zakończona
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego na lata 2015-2019 powołana
Powiatowa Rada Działalności Pożytku publicznego w Żurominie na kadencję na lata 2015-2017 powołana
Najlepsi maturzyście z terenu powiatu żuromińskiego w roku szkolnym 2014/2015
Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie na kadencję na lata 2015-2017
Okres próbny dla nowych kierowców z prawem jazdy kategorii B
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin dotyczące utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Informacja o Wojewódzkim Konkursie Poezji im. Stefana Gołębiowskiego-2015
Wystawa czasowa w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu „Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – Polak, Europejczyk, Mąż stanu i Artysta”
Mój sposób na zdrowie w ŻCK
Pożegnanie lata w Poniatowie
Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
Bezpłatne porady prawne - akcja Niebieski Parasol 2015
Formacja Chatelet w ŻCK
Ankieta wykorzystania dróg w województwie mazowieckim
Imprezy i wydarzenia września w ŻCK
Odwołanie zakazu wstępu do lasu
Wizyta Starosty i Wicestarosty w gminie Siemiątkowo
Otwarcie nowoczesnych pracowni zawodowych w ZSP w Zielonej
II Zielona Mila
Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Dożynki gminno-parafialne w Karniszynie
Zawody Strzeleckie LOK-10m Honorowych Dawców Krwi PCK o Puchar Starosty Żuromińskiego - Jerzego Rzymowskiego
Komunikat dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie dla producentów mleka
Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego
Zakaz wstępu do lasu
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Spotkanie seniorów
Umowa na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Bieżuń-Drzazga podpisana
FaniMani - sposób na finansowanie działań organizacji pozarządowej
Nowy chodnik w m. Lutocin
Przebudowa drogi powiatowej Żuromin – Osówka
Spotkanie seniorów
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Ostrzeżenie: Upały powyżej 30˚C
Trwa nabór na nowe Ośrodki Programu Działaj Lokalnie - szansa dla stowarzyszeń i fundacji
KRUS ostrzega
Obchody Święta Policji w Żurominie
Dopalacze - Gdzie szukać pomocy
Sierpniowy pobór krwi w Żurominie
Kampania społeczna "Mistrzowie w pasach" już jutro w Żurominie
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.
XVII Szkoła Młodych Wilków
Komunikat o wyznaczeniu przez Starostę Żuromińskiego podmiotu do usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym
Dzień Bezpiecznego Kierowcy
Pozew grupowy przeciwko TU GENERALI
Remonty i budowy chodników w pasach dróg powiatowych.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W wraz z mostem w m. Gołuszyn otrzyma dofinansowanie
Przebudowa drogi powiatowej w m. Żuromin oraz na odcinku Wiadrowo – Osówka
X Przystanek Pat – 23.06.2015r Stadion Narodowy – Warszawa
Spotkanie samorządowców w ramach Dni Żuromina i Dni Powiatu Żuromińskiego
Ostrzeżenie: w weekend upały powyżej 30˚C
Ćwiczenia przeciwpożarowe
Piknik w Poniatowie
Programy profilaktyczne dostępne w Ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 R.
Koncert irańskiego zespołu muzycznego Isfahan Naghme Music Band w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
SPRAWOZDANIE Z VI ARTYSTYCZNYCH KONFRONTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKON 2015”
Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego oraz Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na Wsi - ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI
Szkoła Młodych Wilków 2015
Trwa kampania informacyjna o stypendiach AKCJA - STYPENDIA
XII Dni Siemiątkowa 20 - 21 czerwca 2015 roku
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie
Powierzenie realizacji zadania publicznego Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Żurominie
Sztandar dla Nadleśnictwa Lidzbark
Program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Pogodne Lato” 2015
AGROLIGA 2015
VI Powiatowy Rajd Rowerowy zakończony
Ostatnie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji
Tytuł "Szkoły Uczącej Się" dla LO w Bieżuniu po raz drugi
Spotkanie Starosty Żuromińskiego z Zarządami Kół Wędkarskich i Społeczną Strażą Rybacką
Dni Żuromina i Powiatu Żuromińskiego
Piruet 2015
Dzień Dziecka w bieżuńskim muzeum
Noc Muzeów w Bieżuniu 2015
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego "Mołdawia nieznana"
Koncert wokalno-instrumentalny w ŻCK
Młody Starosta
Wręczenie nagród w konkursie rysunkowym „O puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu”
Wizyta w Bieżuniu
Druga akcja poboru krwi w Żurominie zakończona.
DZIEŃ STRAŻAKA 2015
Polska Biega 2015
Rozstrzygnięcie konkursu pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - PATRON RODZIN”
Festyn Rodzinny w Żurominie
50 lecie OSP w Będzyminie
Przegląd Małych Form Teatralnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie
"Bieżuńskie Nutki" po raz czwarty.
Umowa na przebudowę drogi powiatowej Żuromin-Osówka podpisana
UWAGA!!! MIESZKAŃCY ŻUROMINA !!!
Podpisanie umowy na zadanie pn. „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie powiatu żuromińskiego”
Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego
Obchody 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej
VI Powiatowy Rajd Rowerowy
Ogólnopolska Parada Seniorów i towarzyszący jej Wielki Piknik Pokoleń
Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie
II MEMORIAŁ im. ANDRZEJA RUTOWSKIEGO, pod patronatem Starosty Żuromińskiego w Brydżu Sportowym zakończony
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żurominie powołany
11 Weekend Polska Biega
VII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego
Posiedzenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy (LGD SSS)
Wędkarskie zwody spławikowe "Puchar Czystej Wkry"
Turniej Tenisa Stołowego Hufca ZHP Żuromin rozegrany
Odznaczenia państwowe w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - kwicień 2015
V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na Wsi – ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI
Postaw na profilaktykę. Rusza 30 edycja akcji Żółty Tydzień
Podpisanie umowy dotacji na wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Ćpanie mnie nie jara 2015
Konkurs dla młodych NGO
O!pla
Podziękowanie za udział w Targach Pracy i Edukacji
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2014
Konkurs poezji Jana Rumla
XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO zakończony
Posiedzenie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 15.04.2015r.
Forum dla Zdrowia 2015
Targi Pracy i Edukacji
III Międzypowiatowy Turniej o Puchar Starosty Żuromińskiego zakończony
Życzenia Wielkanocne
Wystawa Wielkanocna
Starostwo Powiatowe w Żurominie zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym Przyroda Powiatu Żuromińskiego
Życzenia Wielkanocne Marszałka Województwa Mazowieckiego
Program grantowy mPotęga wystartował
Konkurs FIO-Mazowsze Lokalnie 2015
Sprawozdanie z działalności Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie w 2014r.
Finał Konkursu Ortograficznego
Akcja prozdrowotna „Koperta Życia”
Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
Szybka Terapia Onkologiczna oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Powołano Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Wyniki półfinału Konkursu Ortograficznego
Konkursy w Żuromińskim Centrum Kultury
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Podziękowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce
Nakłady inwestycyjne SPZZOZ w Żurominie w 2014r.
Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych Grajek 2015
NIE! DLA WYPALANIA TRAW NA MAZOWSZU – KAMPANIA SPOŁECZNA
Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa
XIX Zgromadzenie Ogólne ZPP i Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte.
Dzień kobiet
Założenia do wypełnienia formularza na potrzeby Master Planu dla Dyrektywy 91/271/EWG oraz nowego projektu czwartej aktualizacji KPOŚK
Forum dla Zdrowia
Konkursy w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
YouthBank w Powiecie Żuromińskim
Umowa na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu
XIII Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem "Powiatowy Mistrz Ortografii"
Otwarcie wystawy pt. "Mołdawia - kraj znany i nieznany" w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Komunikat Agencji Rynku Rolnego w sprawie dalszego wsparcia producentów owoców i warzyw
Wręczenie aktów powołania członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy przez Starostę Żuromińskiego
Pierwszy pobór krwi w 2015 r. zakończony
Wystawa pt. Mołdawia - kraj znany i nieznany
Konkurs Ekologiczny przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego
Ustalono koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w 2015 r.
Konwent powiatów województwa mazowieckiego
Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego na rok 2015 (LOZ)
Wizyta Starosty Żuromińskiego u Marszałka Województwa Mazowieckiego
Bale studniówkowe w powiecie żuromińskim
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
Spotkanie noworoczne z wójtami i burmistrzami w Starostwie Powiatowym w Żurominie
Kwalifikacja wojskowa w 2015 r.
Konwent powiatów województwa mazowieckiego
FISE - Gdzie szukać informacji o ekonomii społecznej?
Powołano POWIATOWĄ RADĘ RYNKU PRACY W ŻUROMINIE
Ferie Zimowe w ŻCK
Zimowe spotkanie z Survival'em
Widowisko kabaretowe "Seksualnie niebezpieczne"
Projekt YouthBank
Zielone Ludki w ŻCK
Podpisanie aneksów do porozumien dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2015
Harmonogram poboru krwi w Żurominie w 2015r.
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie
Zakup paliw do samochodów służbowych starostwa i jednostek organizacyjnych
Ślubowanie nowej radnej Powiatu Żuromińskiego
Infografika dla organizacji pozarządowych
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Ulotka STOP PRZEMOCY
Pomoc materialna dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży przyznana
E-PUNKT – pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego
Promocja 28 numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych
Modernizacja-Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu
Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Zbiórka żywności
Remont chodnika w miejscowości Sławęcin
Remont chodnika w miejscowości Siemiątkowo
Przebudowa drogi powiatowej wraz z przebudową mostu w miejscowości Chrapoń
Przebudowa drogi powiatowej w m. Kuczbork oraz na odcinku Olszewko – Kuczbork.
II Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego - Wybory Starosty, Wicestarosty, Zarządu oraz Komisji Rady
Promocja 28 numeru wydawnictwa Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego
Projekt szkoleniowo – doradczy Fundacji Idealna Gmina, pn. „Złapani w sieć!”
Dodatkowe środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe dla oświaty
I posiedzenie Rady Powiatu Żuromińskiego V kadencji
Spotkanie z Powiatową Radą Pożytku Publicznego dotyczącego projektu programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego 2015-2018
Kondolencje
Dofinansowanie folderu przyrodniczego "Przyroda w obiektywie"
Świąteczna Giełda
Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”
Informacja nt. przebiegu konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015
Ostatnia sesja Rady Powiatu Żuromińskiego IV kadencji
"Nowe kompetencje" - bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób 50+
Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek KRUS w Żurominie
Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym "Przyroda Powiatu Żuromińskiego"
Konkurs Ćpanie mnie nie jara - IX edycja
Powierzenie realizacji zadania publicznego Uniwerystetowi Trzeciego Wieku w Żurominie
Konkurs fotograficzny ŻCK
Czy Twoja miejscowość będzie w grze?
Dobra wiadomość dla mieszkańców Osówki oraz ul. Wiadrowskiej w Żurominie
Ranking powiatów w tygodniku WSPÓLNOTA – jak na tle Polski prezentuje się Powiat Żuromiński
Akcja prozdrowotna „Biała Niedziela" zakończona
Wyróżnienie dla powiatu żuromińskiego w konkursie Ekopozytyw Mazowsza
Wręczenie nagród w konkursie na najlepsze gospodarstwo w powiecie żuromińskim
SPZZOZ Żuromin - wybrane dane statystyczne
Przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów
Nagroda im. Grzegorza Palki dla Starosty Żuromińskiego
„B I A Ł A N I E D Z I E L A” - bezpłatne badania i konsultacje medyczne
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Ślubowanie kadetów klasy wojskowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu
Listopadowa oferta ŻCK
Koncert Pamięci Naszych Przyjaciół 2014 - Regulamin
Posiedzenie komisji konkursowej Konkursu fotograficznego „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”
Posiedzenie komisji w sprawie wyboru najlepszego gospodarstwa rolnego w powiecie żuromińskim
Komunikat ARR- Termin składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dla plantacji i upraw
Nowy ciągnik dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Pożyczka na modernizację – przebudowę kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu
Oddanie odcinka drogi powiatowej w m. Sarnowo do użytku
Koncertowa jesień w ŻCK
Koncert Pamięci Naszych Przyjaciół 2014
Klub szachowy przy ŻCK
Kabaret 44-200
Zawody Strzeleckie Honorowych Dawców Krwi PCK o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego
Ogłoszenie o zbieraniu ofert na badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
III Konkurs wiedzy - Wspólna polityka rolna UE, Polityka Spójności, Ekologia i przedsiębiorczość
Dodatkowe środki finansowe na zakup samochodu dla WTZ w Żurominie
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
Podpisanie umowy na dofinansowanie konkursu ekologicznego
Zakończono przebudowę drogi powiatowej na odcinku Olszewo – Dębsk
Przebudowa dróg powiatowych w m. Sarnowo zakończona
Zbiórka krwi w Raciążu
Koncert "W krainie uśmiechu"
Spotkanie integracyjne - projekt Równe Szanse
Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie
"Zielona Mila" dla biegaczy zakończona
Wniosek Powiatu o dodatkowe środki finansowe na oświatę
Zajęcia teatralne w ŻCK
Koncerty w ŻCK
Oddanie odcinka drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo do użytku
Komunikat ARR dotyczący terminu składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dla plantacji i upraw
Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego 2014
Komunikat ARR- Uwaga producenci owoców i warzyw!
Uwaga! Rekompensaty za koszty transportu i pakowania
Uroczystości związane z upamiętnieniem Bohaterów Powstania Styczniowego
Nabór do sekcji plastycznej i ogniska muzycznego
Forum Gospodarcze Polska - Republika Korei w Warszawie
Dofinansowanie konkursu ekologicznego
Dożynki Województwa Mazowieckiego 2014
Zmiana oznakowania na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej z drogą powiatową i gminną
Grupy zainteresowań i sekcje ŻCK
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - wrzesień 2014
Impreza dla biegaczy
Nowy budynek KRUS-u w Żurominie coraz bliżej
Najlepsi maturzyście z terenu powiatu żuromińskiego w roku 2014
Powiatowy Piknik Młodzieżowych Drużyn Sportowo-Pożarniczych Żuromin 2014
Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu
Spotkanie w sprawie konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Komunikat Agencji Rynku Rolnego w sprawie owoców i warzyw
Podsumowanie realizacji RPO i PROW w powiecie żuromińskim w latach 2007-2013
Wernisaż wystawy malarstwa Karola Afeltowicza
PIKNIK INTEGRACYJNY W RAMACH PROJEKTU „RÓWNE SZANSE”
Koncertowa jesień w ŻCK
Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
Obywatele dla Demokracji - ostatnia szansa na projekty tematyczne
Nowe odkrycia archeologiczne w Brudnicach
Informacja i druk powiadomienia dla rolników poszkodowanych wskutek embarga rosyjskiego
Środki na wydanie folderu przyrodniczego powiatu pozyskane
Widowisko historyczne "VII Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą"
Informacja w sprawie możliwości przeprowadzenia uboju z konieczności w gospodarstwie
Informacja i druk powiadomienia dla rolników poszkodowanych wskutek embarga rosyjskiego
Mistrzostwa Europy Niewidomych i Niepełnosprawnych w Warcaby 100-polowe zakończone
Umowa na przebudowę drogi powiatowej w Kuczborku i przebudowę drogi Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork podpisana
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Żuromińskiego nr 865/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 o powierzchni użytkowej 26 m2 przynależnym nr 11, położonego przy ulicy 1 Maja 8A w Zielonej, gmina Kuczbork – Osada wraz z udziałem 3318/64505 części w elementach i częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 353/2
Sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 961/2 o pow. 1,3816 ha, położonej we wsi Zielona, gmina Kuczbork – Osada, stanowiącej własność Powiatu
Remont chodnika w miejscowości Siemiątkowo
Remont chodnika w miejscowości Sławęcin
Podpisanie umowy na przebudowę kotłowni w LO Bieżuń
Podpisanie umowy na bankową obsługę budżetu powiatu żuromińskiego
Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Zarząd Powiatu wizytował realizowane inwestycje na drogach powiatowych
DNI MIASTA I GMINY RACIĄŻ
Powiat pozyskał dodatkowe środki na pomoce dydaktyczne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Umowa o dotację na przebudowę drogi Kuczbork-Olszewko podpisana przez Zarząd Powiatu
Odnowa nawierzchni dróg powiatowych zakończona
Spotkanie z wójtami i burmistrzami w Starostwie Powiatowym w Żurominie
Wizytacja inwestycji powiatowych przez Zarząd Powiatu
INFORMACJA O PROGRAMIE MIKROGRANTÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
Informacja o naborze 1.5 RPO - MJWPU
Projekt „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”
Projekt Internet dla Mazowsza
Przebudowa Izby Przyjęć szpitala oraz budowa wiaty dla karetek w SPZZOZ w Żurominie
Szansa na wykonanie dodatkowych zadań przez Powiat Żuromiński w 2014r.
Powiat Żuromiński podpisał umowę o dotację na przebudowę drogi powiatowej w Sadłowie
Święto Policji w Powiecie Żuromińskim
Smaki naszego regionu
Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
Głośna próba syren alarmowych
Wędkarskie Zawody Rodzinne o Puchar Starosty Żuromińskiego
Apel o rozwagę
Akcja „BEZPIECZNY NIECHRONIONY” „KIERUJ SIĘ ROZSĄDKIEM”
Apel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas wakacji
Miastomania 2014 w ŻCK
Wręczenie nagród dla zwycięzców Powiatowej Ligi Squasha
Zmiana na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie
Podpisanie umowy na przebudowę mostu w miejscowości Chrapoń wraz z drogą dojazdową
Miód – pokarm królów w sierpeckim skansenie
Pociąg „Słoneczny”
Konkurs na najlepsze gospodarstwo rolne w powiecie żuromińskim 2014
VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”
Umowa na odnowę nawierzchni dróg powiatowych podpisana
Program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Pogodne Lato”
Nowe zasady wydawania kart parkingowych
Zbiórki publiczne po nowemu od 18 lipca 2014 r.
Informacja dla rolników nt. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi na odcinku Olszewo – Dębsk
Konkursy organizowane w ramach projektu pn. "Natura 2000 - naszą szansą"
Wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu"
Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego
STOP NISKIEJ EMISJI - czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze
Letnie spotkanie z muzyką i plastyką w ŻCK
Wieczór sobótkowy w Poniatowie
Letnie atrakcje w ŻCK
IV Artystyczne Konfrontacje Osób Niepełnosprawnych „AKON” 2014
II międzyszkolny etap Konkursu Języka Niemieckiego „Mein Lieblingsfach DEUTSCH”
I Rejonowy Konkurs Piosenki Angielskiej
V Powiatowy Rajd Rowerowy zakończony
X Przegląd Małych Form Teatralnych
Wianki nad Wkrą
Uroczyste spotkanie samorządowców 2014
Dodatkowe środki pozyskane przez Powiat Żuromiński na drogi powiatowe
Powiat Żuromiński pozyskał dodatkowe środki finansowe dla ZSP w Zielonej
Wniosek dotyczący przebudowy drogi powiatowej na odcinku Olszewko – Kuczbork otrzyma dofinansowanie
Przebudowa linii energetycznej w m. Wiadrowo
Budowa chodnika w m. Chamsk
Budowa chodnika w miejscowości Osówka
Remonty dróg powiatowych
Przebudowa dróg powiatowych w m. Sarnowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo
Podwyższenie stężenia ozonu wokół dużych miast Mazowsza
Wystawa fotograficzna Aleksandra Załęskiego - "Charków, Miednoje 1940" w Żurominie
Rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego o Puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
Powiatowy finał konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”
Rusza kampania społeczna NEFROTEST
Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Magiczny Dzień Dziecka w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Wystawa prac malarsko-rysunkowych w ŻCK
Młody Starosta Żuromiński w akcji
Święto Miasta i Powiatu
II miejsce zespołowo w Strzeleckich Mistrzostwach Mazowsza Szkół Mundurowych dla drużyny LO w Bieżuniu
Badanie na temat stopnia i sposobu wykorzystywania przez organizacje pozarządowe w swojej działalności orzeczeń sądowych (w sprawach cywilnych i karnych) oraz potrzeb i barier jakie napotykają w tym zakresie
V edycja konkursu multimedialnego
Akcja "Cała Polska Biega" w Żurominie - relacja
Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Żurominie
I Wagonowa Spartakiada 2014- impreza sportowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Lutocin
Spotkanie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie ze Starostą Powiatu Żuromińskiego Panem Januszem Welencem
KONKUR EKOLOGICZNY PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO
V Powiatowy Rajd Rowerowy
Koncert "Cisza jak ta"
Impreza turystyczna MARSZ GWIAŹDZISTY 2014
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Kuczborku
Powiatowa Liga Piłki Siatkowej
Wymiana łóżek na oddziale rehabilitacyjnym żuromińskiego szpitala
Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka
Noc muzeów 2014
Konkurs recytatorski "Daje Słowo" 2014
Powierzenie stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
Konfrontacje taneczne Piruet 2014
Relacja z turnieju brydżowego - I Memoriału im. Andrzeja Rutowskiego
Polska Biega
XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO
Majówka 2014 w ŻCK
Projekt partnerski z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”
Powiat Żuromiński otrzyma dodatkowe środki na przebudowę drogi Lutocin-Chrapoń wraz z modernizacją mostu
Remont sieci wewnętrznej centralnego ogrzewania w ZSP w Żurominie
Sprawozdanie z konsultacji projektu Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium za 2013r.
"Majówki w skansenie" i "Gotowania na polanie" w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Przełęk-Niechłonin-Kuczbork
Występ Kabaret z Konopi
uroczyste wręczenie nagród finalistom XII Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII
Infografiki poradnicze, dotyczące codziennych obowiązków organizacji pozarządowych
IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na wsi
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Informatyzacja SPZZOZ Żuromin w toku
Przeniesienie oddziału opieki paliatywnej żuromińskiego szpitala
II Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców i Dziewcząt o Puchar Starosty Żuromińskiego
Prosument - dofinansowanie mikroinstalacji Odnawialnych źródeł Energii
Wyniki Mistrzostw Powiatu w Piłki Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych
Zawody spławikowe o Puchar Czystej Wkry w Poniatowie
Wniosek o dodatkowe środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Targi Pracy i Edukacji w Żurominie zakończone
Finał Konkursu Ortograficznego
ROSARIO W FINALE MISTRZOSTW POLSKI MŁODZICZEK
Zwiększony budżet powiatu na nowe zadania w 2014r.
Starostwo Powiatowe w Żurominie zabiega o pierwsze środki unijne z nowej perspektywy 2014-2020
Aktualny wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu powiatu żuromińskiego
Wyniki Półfinału Konkursu Ortograficznego
Wyniki II Międzypowiatowego Turnieju o Puchar Dyrektora LO w Żurominie
Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu
Wystawa fotografii w Żuromińskim Centrum Kultury
Konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
Konsultacje projektu Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014- 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2)
TARGI PRACY I EDUKACJI - ŻUROMIN 2014
II Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji
Wyniki Mistrzostw Rejonu Ciechanów Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych
LO w Żurominie uzyskało Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz
Wyniki Mistrzostw Rejonu Ciechanów Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych
Konsultacje Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014-2020
Bezpłatne narzędzie samooceny dla ngo
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte
UKS Rosario Victoria Lubowidz z awansem do ½ finałów Mistrzostw Polski Młodziczek
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
Podpisanie umowy na remont dróg powiatowych
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo -Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo
XII Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem "Powiatowy Mistrz Ortografii"
„AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II – 2014
„NIE! dla wypalania traw” – kampania społeczna
Konkurs plastyczny "Wiosenka - radosna Panienka"
Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Młodziczek w Piłce Siatkowej
Nowe wyposażenie żuromińskiego szpitala
Spotkania informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursów Wojewody Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych
Kubańskie Ostatki w Muzeum w Bieżuniu
Konkursy plastyczne Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w 2014r.
"Grand OFF" - Pokazy specjalne w żuromińskim kinie
Program artystyczny "Otwórz serca swe"
II edycja konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację projektów tematycznych w programie Obywatele dla Demokracji
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Wniosek o zmianę oznakowania na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej z drogą powiatową i gminną
Marcowy pobór krwi zakończony
Kondolencje
Kwalifikacja wojskowa w 2014 r.
Przepisy prawa miejscowego dotyczące NGO
"Gitara i Bas" - wystawa fotografii
Dzień kobiet w Żuromińskim Centrum Kultury
Zarząd Powiatu wystąpił o środki z PFRON
Rada Powiatu Żuromińskiego przyjęła do realizacji w 2014r. dodatkowe zadania
Inicjatywa projektu szkolenia zawodowego
Konferencja z okazji Światowego Dnia Konsumenta
Ferie w Żuromińskim Centrum Kultury
Załóż konto w ZINTEGROWANYM INFORMATORZE PACJENTA prowadzonym przez NFZ
Uroczystość przekazania nowego samochodu dla Komendy PSP w Żurominie
Sprawozdanie z działalności Wydziału Komunikacji i Transportu w 2013 roku.
Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w OSK oraz statystyka skarg na OSK w roku 2013
Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w OSK oraz statystyka skarg na OSK w roku 2014
Zaproszenie na pobór krwi
Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
Akcja "Tylko pustej głowy nie chroni kask"
Realizacja zadań przez Wydział Rolnictwa i Środowiska w 2013 roku
Melioracje szczegółowe objęte utrzymaniem konserwacji w 2013 roku na terenie powiatu żuromińskiego
Spotkanie "ROS" - Multimedia w służbie artysty
Złamanie ręki - film edukacyjny
Podpisanie aneksów do porozumien dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2014
Turniej finałowy piłki siatkowej MISTRZOSTW MAZOWSZA MŁODZICZEK 2014.
Rusza Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika
Konkurs Ekologiczny przeznaczony dla uczniów powiatu żuromińskiego
Starostwo Powiatowe w Żurominie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”
Uwaga na sople i nawisy śnieżne
Koncert pablopavo i ludzki w ŻCK
Sprawozdanie z konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu Zuromińskiego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
Komunikat dotyczący trudnej sytuacji na drogach
Komunikat dotyczący bardzo trudnych warunków na drogach
Grajek 2014
Zaproszenie na spotkania gry w szachy
Śnieżyce i mrozy
Środki finansowe na imprezy kulturalne przydzielone
„Zaszczep w sobie chęć szczepienia!”
Mammobus LUX MED Diagnostyka w Lubowidzu
Mammobus LUX MED Diagnostyka w Kuczborku-Osadzie
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dyżur ekspertów oraz debata UOKiK
Zintegrowany Informator Pacjenta
Akcja "Weź paragon"
Spotkanie noworoczne z burmistrzami i wójtami gmin powiatu
Wkrótce nowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie
RADA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO - 2013 rok w statystyce
Publikacja na temat wspólnot gruntowych
Certyfikat Jakości ISO 9001 dla szpitala powiatowego w Żurominie
Spotkanie noworoczne Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących oddział Żuromin
Malarska wystawa Jana Chądzyńskiego
ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.4 PO KL
Zadania Wydziału Infrastruktury z zakresu zarządzania pasem drogowym oraz zarządzania ruchem na drogach w latach 2012-2013r.
Ankieta dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sylwester 2013 w centrum Żuromina
Kondolencje
Apel Wojewody Mazowieckiego - Fajerwerki
Budżet powiatu na 2014r. uchwalony
Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4607W Żuromin - Osówka w zakresie przebudowy linii energetycznej podpisana
Jak być świadomym użytkownikiem Internetu?
UOKiK - kampania e-zakupy
Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora? [video]
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Grudniowy pobór krwi w Żurominie zakończony
Starostowie Powiatu Żuromińskiego i Sierpeckiego za realizacją projektu na rzecz kształcenia zawodowego
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
Rehabilitacja Lecznicza
Przyznano pomoc materialną uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
Dni Honorowego Krwiodawstwa w Żurominie
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku - uchwalony
Spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse”
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Medale "Zasłużony dla Rolnictwa" wręczone
Konsultacje projektu Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014- 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu fotograficznego "Przyroda Powiatu Żuromińskiego"
Bieżuń gościł seniorów
Uczniowie i nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje w Dolnej Saksonii
Ogłoszenie konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL
Mikołajki w żuromińskim kinie
Oddanie mostu w m. Ossowa i odcinka drogi powiatowej Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo do użytku
Dodatkowe środki finansowe na pomoce dydaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych
Otwarcie parku miejskiego w Żurominie
Projekt "WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS III"
Opłaty środowiskowe bez tajemnic – baterie i akumulatory
Obwodnica Żuromina im. Jana Pawła II oficjalnie otwarta
Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego
Narodowe Święto Niepodległości w ZSP w Żurominie
Oferta ŻCK na koniec listopada
Umowa na zaciągnięcie przez Powiat Żuromiński kredytu długoterminowego podpisana
Zmiana w obsłudze telefonu alarmowego 112 na terenie powiatu żuromińskiego
Programy profilaktyczne w żuromińskim szpitalu
Platforma dźwigowa przyschodowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
Ranking powiatów w zakresie inwestycji w infrastrukturę techniczną
Życzenia z Ukrainy z okazji Święta Niepodległości Polski
Mazowiecki przegląd piosenki Mikołajki 2013
Bezpłatne usługi prawne, finansowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych
Konkurs plastyczny "Ilustracja ulubionej kolędy"
Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej EUROPEADA 2014
KONKURS PLASTYCZNY "POCZTÓWKA BOŻONARODZENIOWA" 2013
Wystawa fotograficzna "Obiektyw na jesień"
Projekt Balticlab 2.0 - zaproszenie dla młodych przedsiębiorców, artystów
TROPY EUROPY II
Prośba o wsparcie badania "Nowe technologie a NGO"
Dodatkowe środki na oświatę w powiecie
IV Samorządowe Zawody w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego zakończone
Uroczyste otwarcie wyremontowanej Komendy Powiatowej Policji w Żurominie
Podpisana umowa "Dostawa materiałów budowlanych na przebudowę drogi powiatowej nr 4626W"
Przebudowa drogi powiatowej w Sadłowie zakończona
Zakończono przebudowę chodnika w m. Gościszka
Przebudowa mostu w m. Ossowa oraz drogi powiatowej Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo
Sprawozdanie z prowadzonych konsultacji oraz projekt aktu prawa miejscowego przyjęty po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi
Odbiór techniczny przebudowanych dróg w m. Osówka
Zakończono przebudowę chodnika w m. Lutocin
Posiedzenie komisji konkursowej Konkursu fotograficznego „ Przyroda Powiatu Żuromińskiego”
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą "Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego"
Najlepsi maturzyści z terenu powiatu żuromińskiego
Akcja "BEZPIECZNY NIECHRONIONY"
Wszystko, co powinnyśmy wiedzieć o opłacie produktowej
Oświadczenie Zarządu Powiatu
Warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych
Darowizna części Ośrodka Zdrowia w Kuczborku
Montaż instalacji solarnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie zakończony
Noc grozy w Żuromińskim Centrum Kultury
Przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów
I Edycja Powiatowego Konkursu im. Władysława Orkana w Bieżuniu
Zmiana godzin pracy rejestracji pojazdów i wydawania dowodów rejestracyjnych
Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej LO Bieżuń
Klub szachowy w ŻCK
Żuromiński wieczór poetycki "Lęki i Leki"
Wystawa "Jesień w fotografii"
Koncert Pamięci Naszych Przyjaciół w Żurominie
Wsparcie rynku produktów pszczelich
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
Czad - cichy zabójca
Przedsiębiorcy zobowiązani do uzyskania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
Podpisanie umowy na realizację budowy światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie Mazowsza
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pod nazwą "Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego"
Konkurs na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie rozstrzygnięty
Ćwiczenia obronne "MAZOWSZE 2013" zakończone
Podpisanie umowy na montaż kolektorów solarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie
Kurs rękodzieła w ramach projektu "Równe szanse"
Podpisanie umowy „Malowanie pomieszczeń wewnętrznych (biurowych i komunikacyjnych) budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie”
Oddanie drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia do użytku
Ćwiczenia obronne "MAZOWSZE 2013"
Inscenizacja bitwy historycznej w Zieluniu
Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego na Ukrainie
Termomodernizacja wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Projekt partnerski firmy SOLVA S.C. oraz powiatu żuromińskiego
Opłaty środowiskowe bez tajemnic
Konferencja dla Mazowsza "Klaster - Rozwój - Strategia"
Zarządzenie w sprawie "Kodeks Etyczny Pracownika Starostwa Powiatowego w Żurominie
Obwodnica Żuromina oddana do użytku
Powiat Żuromiński występuje po kolejne środki na inwestycje z budżetu państwa
Podpisanie umowy na opracowanie projektu przebudowy mostu w Chraponii
Dzień ziemniaka w Poniatowie
Kabaret ADIN w ŻCK
Szkolenia dla osób 50+
AGROLIGA 2013 - wręczenie nagród laureatom
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Inauguracja powiatowego roku szkolnego 2013/2014 pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły"
Wystawa "Bitwy września 1939 na Mazowszu"
XVIII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego
Zapowiedź wydawnicza Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Nabory do młodzieżowej orkiestry dętej w Żurominie oraz do kadry dziennikarskiej magazynu "Kontrast"
Nabór RPO WM - Działanie 4.2
Kondolencje
Zawody strzeleckie LOK o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego
Podpisanie umowy na przebudowę drogi Żuromin – Osówka w zakresie chodników w miejscowości Wiadrowo
74 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Zapisy na zajęcia muzyczne i zajęcia plastyczne
Inauguracja powiatowego roku szkolnego 2013/2014
Powiatowe Zawody sportowo pożarnicze Żuromin 2013
90-lecie doradztwa rolniczego w Poświętnem
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków ob. Dąbrowa jedn. ew. Żuromin
Podpisanie umowy na montaż kolektorów solarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie
Podpisanie umowy o pożyczkę naprzebudowę dachu i termomodernizację budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Żuromiński
Obchody 74 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
Dożynki Województwa Mazowieckiego 2013 w Miętnem
Podpisanie umowy na przebudowę chodnika w m. Lutocin
Spotkanie z kulturą Wikingów
Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo
10-dniowy wyjazd szkoleniowy w ramach projektu „Równe szanse”
Piknik integracyjny zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse”
Podpisanie umowy na dostawę materiałów budowlanych do remontu chodników
Podpisanie umowy na remont mostu na rzece Wkra w Bądzynie
Podpisanie umowy na wymianę i przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego
Podpisanie umowy na przebudowę mostu w m. Ossowa
Koncepcja budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
Inwestycje i remonty w szkołach w 2013r.
Inwestycje i remonty na drogach powiatowych w 2013r.
Dodatkowe środki pozyskane przez powiat żuromiński
Dot. konkursu w ramach Działania 4.2 RPO WM
Konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL
Spotkanie z kulturą HIP HOP w Żurominie
Wolontariat realizowany w organizacji pozarządowej „TES-HIENET Technology, Educationa and Sport” na wyspie Chios w Grecji - dla dwóch osób
Obchody Święta Policji w Żurominie
Pomoc finansowa dla uczniów z terenu Gminy i Miasta Żuromin na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych
Praca dla nauczycieli objętych programem redukcji etatów
Poświęcenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczanowie
Dodatkowe środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie
Wakacyjna oferta Żuromińskiego Centrum Kultury
Międzynarodowy Turniej Warcabowy Polska Gra Open 2013 w Żurominie zakończony
"Mazury zapraszają"
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Twoja ulubiona opowieść biblijna”
Pobór krwi zakończony
Program promocji branży polskich specjalności żywnościowych
Zaproszenie na wystawę "AGROKOMPLEKS 2013" w Kaliningradzie
Zawiadomienie
Powierzenie stanowisk nowym dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych
II Powiatowy Piknik Strażackich Orkiestr Dętych
Konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Żuromiński
Zaproszenie na spotkanie w/s wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie I kadencji
Powiatowe Rodzinne Zawody Spławikowe o Puchar Starosty Żuromińskiego 2013 zakończone
Dni Żuromina – Dni Powiatu 28-29 czerwca 2013r.
IV Artystyczne Konfrontacje Osób Niepełnosprawnych
Uroczyste spotkanie samorządowców w ramach Dni Miasta-Dni Powiatu 2013
Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
ĆWICZENIAE ZGRYWAJĄCE „MAJDANY 2013”
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo
Międzynarodowy Turniej Warcabowy POLSKA GRA-Open 2013
Plenerowe szaleństwo z Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Złoty Jubileusz księdza profesora Jana Śledzianowskiego
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Perski błękit – irańska sztuka, natura i tradycja”
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana
Powiatowe Rodzinne Zawody Spławikowe o Puchar Starosty Żuromińskiego
Relacja z IV Powiatowego Rajdu Rowerowego
Konkurs w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL
Wieczór Sobótkowy
Dni Miasta - Dni Powiatu 2013
Spływ kajakowy rzeką Wkrą
Wyciąg z protokołu z zebrania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego
Konkurs Drzewo Roku 2013
Wrzesień 2013r. - pierwsza edycja stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.
Dodatkowe zadania do realizacji w 2013r. przyjęte przez Zarząd Powiatu
Konferencja pod nazwą „Przyszłość młodego pokolenia, a rola doradztwa zawodowego”
Istotne zmiany w systemie naliczania opłat środowiskowych od 2013 r.
Salon poezji w Żuromińskim Centrum Kultury
Relacja z Dnia Dziecka w Starostwie Powiatowym w Żurominie
Program profilaktyczno-terapeutyczny p.n. „Pogodne Lato” - Zarządzenie starosty Żuromińskiego
Zaproszenie na konferencję "ProNGO - standardy III sektora"
Koncert muzyki klasycznej w ŻCK
Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Przygoda w Muzeum"
Wręczenie nagród w konkursie plastycznym "Moja przygoda w muzeum"
Dzień Dziecka ze Starostą Żuromińskim
Nabór RPO WM - Działanie 1.5
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL
Dzień Dziecka 2013 w Żuromińskim Centrum Kultury
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
Polska Biega - Żuromin Biega
Dzień Strażaka 2013
Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
"Ćpanie mnie nie jara"
Dodatkowe środki finansowe pozyskane na przebudowę drogi powiatowej
MJWPU ogłasza konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL
IV Powiatowy Rajd Rowerowy
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
Eliminacje rejonowe XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Dodatkowe środki na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie żuromińskim
Dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Siemiątkowo
Umowa na remonty dróg powiatowych podpisana
Rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego o Puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
Noc muzeów
Koncert z okazji Dnia Matki
Zapraszamy do udziału w Narodowym Programie Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024
Podpisanie umowy na przebudowę dróg powiatowych
Polska Biega 2013
INFORMACJA dla kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Powiat żuromiński występuje po kolejne środki finansowe
Zaproszenie na spotkanie z Barbarą Rosiek
Zumba - I Maraton Charytatywny w Żurominie
Mistrzostwa Rejonu Ciechanów w piłce nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych Chłopców I Dziewcząt - "ORLIK"
Sprawozdanie z XV Otwartego Turnieju Par Brydża Sportowego o Puchar Starosty Żuromińskiego Janusza Welenca
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.5
Podpisanie umowy na ubezpieczenie mienia i OC Powiatu Żuromińskiego
Wizyta Janusz Piechocińskiego Wicepremiera i Ministra Gospodarki w Powiecie Żuromińskim
Majowe atrakcje w Żuromińskim Centrum Kultury
Targi Pracy i Edukacji 2013
Zawody wędkarskie o Puchar Czystej Wkry 2013
Powiat występuje o kolejne środki finansowe do Ministra Edukacji Narodowej
XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego
Uchwały Rady Powiatu dotyczące działalności SPZZOZ w Żurominie
Kolejny pobór krwi w Żurominie zakończony
Relacja z V Powiatowego Forum Zdrowia „Zdrowe bicie serca”
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (2)
Informacja nt. terminu wręczenia nagród finalistom XI Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego
Nabór na bezpłatne miejsca na studiach w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie
Wydarzenia w Żuromińskim Centrum Kultury
Wnioski o przyznanie środków na dofinansowanie programów Powiatowego Urzędu Pracy
Mistrzostwa powiatu w 6-os. piłce nożnej chłopców szkół ponadgimnazjalnych - Orlik 2013
Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2014r.
Finał Konkursu Ortograficznego
Sezon na żonkile i książki czas zacząć …
Dzień ziemi
XVI edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości
Zasady przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce, do innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Apel w sprawie nie wypalania suchych traw
Film edukacyjny: krwotok zewnętrzny - pierwsza pomoc
WYNIKI PÓŁFINAŁU KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
Konkurs fotograficzny pt. Mazowiecka Straż Pożarna w obiektywie
Kwalifikacja wojskowa w 2013r.
Półfinał konkursu ortograficznego 2013
Życzenia Wielkanocne
Konfrontacje taneczne "Piruet" 2013
I międzypowiatowy turniej o puchar dyrektora LO Żuromin
I międzypowiatowy turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców o puchar Starosty Żuromińskiego
Dni Innowacji w Ciechanowie
III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na wsi
Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Konkurs plastyczny
Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu dotyczące umiejętności tworzenia partnerstw lokalnych
Seminaria informacyjne
MJWPU ogłasza konkursy w ramach Działania 6.2 RPO WM
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte
STOP! wypalaniu traw na Mazowszu
Umowa na wykonanie remontu drogi powiatowej Zielona-Osówka podpisana
Zgłaszanie informacji przez ośrodki szkolenia kierowców w ramach realizacji obowiązków, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Informacja dotycząca dokonywania czynności związanych z rejestracją pojazdów przez pełnomocników
"Misterium męki Pańskiej" w ŻCK
Prace nad RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z udziałem starostów z Mazowsza
Powiatowa Liga Halowej Piłki Nożnej 2013 o Puchar Starosty Żuromińskiego
Nowy numer gazetki powiatowej "Nasze sprawy"
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku.
Wysoka pozycja Powiatu Żuromińskiego w rankingu Związku Powiatów Polskich
Zadania referatu budownictwa w roku 2012
Ulotka - gdzie szukać pomocy w powiecie żuromińskim w przypadku przemocy w rodzinie
Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
Targi Wiedzy Konsumenckiej
Ogólnopolska kampania informacyjna nt. zakazu upraw GMO
II edycja Konkursu ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Zmiany w prawach jazdy
Dodatkowe zadania powiatu do realizacji w 2013r.
Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu
Konkursy plastyczne:"Perski błękit
Szkolenie pn. "Monitoring, ewaluacja i kontrola w projektach współfinansowanych z EFS"
XI KONKURS ORTOGRAFICZNY O Złote Pióro Starosty Żuromińskiego
Projekt "Pełnosprawna firma"
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
Koncerty w ŻCK
Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3013W wraz z mostem w m. Ossowa
Liczba oddziałów klas I oraz liczba uczniów przyjmowanych do klas I w r. szkolnym 2013/2014
Liczba oddziałów klas pierwszych oraz liczba uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w r. szkolnym 2014/2015
Zakończono prace remontowe w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013r.
KONSULTACJE STANDARDU CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2013 rok
Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - V edycja
Warsztaty "Dziennikarskie abecadło"
Kampania informacyjna "Bądź gotowy na odbiór cyfrowy" w województwie mazowieckim
II Konkurs o Nagrodę Pro Publico Bono Samorządność dla solidarności im. Mirosława Dzielskiego
Małe formy teatralne w ŻCK
Spotkanie młodzieży z Żuromina z Prezesem Polskiego Radia
Bezpłatne kursy dla przedstawicieli organizacji prowadzących działalność w dziedzinie sportu
Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Posiedzenie zespołu d/s opracowania projektu strategii rozwoju powiatu żuromińskiego na lata 2014-2020
Powiat rozpoczyna modernizację drogi w miejscowości Dąbrowice
Wizyta uczniów ZSS w Żurominie w Starostwie Powiatowym w Żurominie
V Mazowiecki Festiwal Teatralny w Grodzisku Mazowieckim
Konkurs plastyczny w ŻCK
Ogniosko muzyczne Klubu Seniora
Konkurs recytatorski "Daję słowo"
MS EXCEL i MS PROJECT - bezpłatne szkolenia
Konkurs fotograficzny "Przyroda Powiatu Żuromińskiego"
Wyniki ankiety "Bezpieczeństwo publiczne i jego stan w opinii mieszkańców"
Informacja dla RODZICÓW I NAUCZYCIELE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Umowa na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych
KOMUNIKAT DLA KIEROWCÓW
Konkurs ekologiczny 2013
Turniej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku,
Dzień Kobiet w Żuromińskim Centrum Kultury!
Pobór krwi zakończony
Konkurs rysunkowy
Program Zdrowotny "Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego"
Starosta Żuromiński ustalił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Badzynie w 2013 roku
Melioracje szczegółowe objęte utrzymaniem konserwacji w 2012 roku na terenie powiatu żuromińskiego
Żuromińskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na koncert
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25 lutego  2 marca 2013 r.
Spotkanie organizacji pozarządowych w sprawie wyboru przedstawicieli do prac komisji konkursowej
Umowa na zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 8+1do przewozu osób niepełnosprawnych podpisana
Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych
Nagroda Pro Publico Bono
Lutowe atrakcje w Żuromińskim Centrum Kultury
Nowe dane o organizacjach pozarządowych na Nowy Rok
Film edukacyjny: krwotok z nosa - pierwsza pomoc
Wykaz imprez sportowych o zasięgu powiatowym odbywających się w 2013r. na terenie powiatu żuromińskiego
Powiat przygotowuje strategię rozwoju na lata 2014-2020
Program Zdrowotny Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego.
Uzyskanie karty parkingowej przez osoby niepełnosprawne
Zakup paliw dla samochodów Starostwa Powiatowego w Żurominie
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żurominie
Zaproszenie na spotkanie w/s wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
Komunikat UKE
Dyskoteka w Żurominie
Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse" 2013
Wielkopolski Klub Fotograficzny
Otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy żuromińskim szpitalu
Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego dotyczące corocznej akcji "Bezpieczne ferie 2013"
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013r.
Żuromińskie Centrum Kultury Z A P R A S Z A 13 ferie zimowe
Apel Wojewody Mazowieckiego - odśnieżajmy dachy po obfitych opadach śniegu
Samorządowe spotkanie Noworoczne w Starostwie Powiatowym
Nowa tablica informacyjna przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Żurominie
Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), a pranie brudnych pieniędzy - bardzo ważne obowiązki nałożone na organizacje pozarządowe ustawą
Muzyczna Pocztówka dla Babci i Dziadka w ŻCK
Podpisanie aneksów do umów dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną
Powiat żuromiński sięga po kolejne środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
"Jak łamać społeczne stereotypy" -warsztat w ŻCK
Ankieta dla organizacji pozarządowych dotycząca oceny współpracy
Koncert Kubusia Puchatka w
Rozdanie nagród laureatom III Powiatowego Konkursu Informatycznego
Orkiestrowe granie
Kabareton w ŻCK
Od 17 stycznia 2013 r. wniosek o paszport składamy u dowolnego wojewody
Budżet powiatu żuromińskiego na rok 2013 uchwalony
Informacja o możliwości przekazywania 1% podatku za rok 2012
Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2013r.
Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2014r.
Wyniki II etapu III Powiatowego Konkursu Informatycznego
Informacja nt. e-PUNKTU prowadzonego przez PARP
Miejsca wyznaczone przez Samorządy Gminne dla potrzeb Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie powiatu żuromińskiego
ZSP w Żurominie przystąpił do projektu edukacyjnego
Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn w Bieżuniu zakończony
Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 4.2 RPO WM
Paczki dla dzieci z domów dziecka od pracowników Starostwa Powiatowego w Żurominie
Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne
Umowa na informatyzację szpitala podpisana
Wyniki I etapu III Powiatowego Konkursu Informatycznego
Świąteczny koncert kolęd w ŻCK
Nowy inspektor nadzoru budowlanego powołany
Dodatkowe środki na zakup minibusa do przewozu osób niepełnosprawnych
KONSULTACJE: STRATEGIA ROZWOJU KULTURY DLA MAZOWSZA DO 2020 ROKU
Muzykalia Żuromińskie - koncert świąteczny
Zbiórka żywności
Konkurs fotograficzny "Przyroda Powiatu Żuromińskiego"
Badania turystyczne
Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego
XXI Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża
III Samorządowe Zawody w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego zakończone
Spotkanie integracyjne ramach projektu EFS "Równe szanse"
Prośba o zorganizowanie paczek dla dzieci w domach dziecka
III Powiatowy Konkurs Informatyczny
Skutki usunięcia pojazdu z drogi - aktualizacja
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Chamsk
Usuwanie krzewów z pasa drogowego
Środki PFRON dla Szpitala w Żurominie
Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym "Przyroda Powiatu Żuromińskiego"
Zakończono prace związanie z Budową przyłącza C.O. do budynku ZSP w Żurominie oraz budynku PCKUiP w Żurominie
Remont instalacji C.O. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
Nowy samochód do nauki jazdy dla CKZiU w Żurominie
PRZEDSIĘBIORCY ZOBOWIĄZANI DO UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY
Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie
Grudniowy pobór krwi w Żurominie zakończony
Szkolenie Pozaprojektowe źródła finansowania dla organizacji pozarządowych
Seminarium pod nazwą "Ekonomia społeczna dziś i jutro"
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Akademia Reportażu Polskiego Radia RDC w Żurominie
Nagroda im. Władysława Orkana
Powiatowa Rada Zatrudnienia wybrana
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński
Przyznano pomoc materialną uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
Konferencja "Podróż do przyszłości"
HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK NA ROK 2013 NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN
Konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL
Seans andrzejkowy w żuromińskim kinie
Spotkanie mikołajkowe w Rozwozinie
Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 9.4 POKL
MAZOWIECKI PRZEGLĄD PIOSENKI
Zmiany oznakowania na drogach wojewódzkich
Seminarium pod nazwą Ekonomia społeczna dziś i jutro
DZIĘKUJĘ, NIE BIORĘ!
Wystawa Bożonarodzeniowa w Żuromińskim Centrum Kultury
III Samorządowe Zawody w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego
Obchody Dnia Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Konkurs "Ćpanie mnie nie jara"
Konkurs plastyczny nt. zimy w Żuromińskim Centrum Kultury
Konsultacje funduszy europejskich 2014-2020 - nowaperspektywa.ngo.p
Przebudowa drogi powiatowej nr 4618W Pietrzyk  Szoniec  Dębówka wraz z przebudową mostu w m. Głęboka
Projekt "Przedsiębiorcze szkoły"
Konkurs literacki na opowiadanie
Szkolenia dla młodzieży
4-dniowe warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych będących pod pieczą Centrum
Nowy system gospodarowania odpadami wprowadza wiele udogodnień dla mieszkańców. Ich dotychczasowe obowiązki związane m.in. z szukaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów przejmie gmina. To ona
Prace nadbudowy budynku szkoły sali gimnastycznej i zaplecza w LO w Bieżuniu zakończone
Bezpieczeństwo publiczne i jego stan w opinii mieszkańców
Jesienne nasadzenia drzew
Remonty dróg powiatowych zakończone
Muzykalia Żuromińskie po raz kolejny
Muzykalia Żuromińskie po raz kolejny
KONKURS PLASTYCZNY POCZTÓWKA BOŻONARODZENIOWA - EDYCJA X - POD PATRONATEM PANA JANUSZA WELENCA STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO
Konkurs fotograficzny  Przyroda Powiatu Żuromińskiego
Obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
Koncert Raggafaya w ŻCK
Spektakl "Dieta Cud" w ŻCK
Konferencja w sprawie budowy elektronicznej administracji w powiecie żuromińskim
Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego