Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Nowe zasady kierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego

Opublikowano .

Od 1 lipca 2012 r., na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych ( Dz. U. z 2012 poz. 731) obowiązuje nowy tryb kierowania do zakładów opiekuńczych (opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych). Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, skierowanie do zakładu opiekuńczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie złożonego przez pacjenta (świadczeniobiorcę) wniosku o wydanie takiego skierowania, które wraz z dołączonym kompletem dokumentów określonych w Rozporządzeniu, pacjent składa bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu opiekuńczego. Do tej pory dokumenty o przyjęte do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Żurominie składane były do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. O terminie przyjęcia do ZOL pacjent informowany jest pisemnie lub telefonicznie. Jeżeli nie może być przyjęty z powodu braku miejsc, zostaje wpisany na listę osób oczekujących prowadzoną przez zakład.  Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyjęcie  do ZOL :
 
1.       wniosek o wydanie skierowania składany do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
2.      skierowanie do zakładu opiekuńczo leczniczego oraz zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego)
 3.      wywiad pielęgniarski
 4.      zaświadczenie lekarskie
 5.      dokumenty potwierdzające wysokość dochodu pacjenta (świadczeniobiorcy)
 
e-max.it: your social media marketing partner