Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Projekty RPO

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

Kliknij w nazwę projektu aby zobaczyć artykuły związane z projektem.

L.p

Nazwa projektu

Działanie

Wartość projektu

Realizacja

Wnioskowana/ uzyskana kwota dofinansowania

1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00 km

3.1 - Infrastruktura drogowa - Drogi powiatowe

4 074 559,62zł

Inwestycja zrealizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w 2011r.

3 463 375,67 zł - dofinansowanie z EFRR

2

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza na odcinku na długości 7,513 km

3.1 - Infrastruktura drogowa - Drogi powiatowe

2 867 545,70 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w 2010r.

2 434 812,13 zł - dofinansowanie z EFRR

3

Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Strona internetowa projektu -
www.hala.zuromin-powiat.pl

7.2 - Infrastruktura służąca edukacji

7 500 717,88zł

Inwestycja zrealizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w latach 2007-2012r.

6 373 060,20 zl - dofinansowanie z EFRR

4

Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego

Strona internetowa projektu -
www.e-administracja.zuromin-powiat.pl

2.2 - Rozwój e-usług

2 104 027,44 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w latach 2008-2011r.

1 761 694,61 zł - dofinansowanie z EFRR

5

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

2.2 - Rozwój e-usług

173 200 zł

Inwestycja realizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w latach 2009-2014

147 220 zł - dofinansowanie z EFRR

6

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

2.2 - Rozwój e-usług

3 576 850 zł

Inwestycja realizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w latach 2009-2014

3 040 322,50 zł - dofinansowanie z EFRR

7

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SP ZZOZ w Żurominie

Działanie 2.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

 3 217 526,50 zł Inwestycja realizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w latach 2013-2014 2 712 602,02 zł - dofinansowanie z EFRR
e-max.it: your social media marketing partner