Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Spotkanie informacyjne z przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców.

Opublikowano .

W dniu 9 lipca 2012 r. w sali konferencyjnej tutejszego Starostwa odbyło się z inicjatywy Starosty Żuromińskiego Janusza Welenca spotkanie informacyjne z przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców, które zorganizował Wydział Komunikacji i Transportu.
Celem spotkania było omówienie wyników kontroli przeprowadzonych dotychczas w ośrodkach na terenie powiatu żuromińskiego oraz aktualnego stanu prawnego i orzecznictwa sądowego w zakresie działalności szkoleniowej, które przybliżył radca prawny tutejszego urzędu.
Oprócz omówienia problematyki związanej z kształceniem kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy, uczestnikom spotkania przybliżono też główne założenia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która zacznie obowiązywać od dnia 19 stycznia 2013 r. Została również przedstawiona oferta Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na oprogramowanie „Portal OSK”, czyli rozwiązania informatycznego, które umożliwi kierownikom ośrodków realizowanie ustawowego obowiązku przekazywania staroście informacji i danych z ich bieżącej działalności (raportowania) – całkowicie w formie elektronicznej komunikacji.

e-max.it: your social media marketing partner