kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 27 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się wręczenie nagród  dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego. Nagrody dla laureatów Konkursu wręczali: przedstawiciel WFOŚiGW w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie - Mieczysław Walęciak, Starosta Żuromiński  - Janusz Welenc, Przewodniczący Rady Powiatu –Jerzy Rzymowski oraz przedstawiciele: Nadleśnictwa Dwukoły – Pan Piotr Wnuk i Nadleśnictwa Lidzbark – Pani Joanna Bilska.

Konkurs trwał od 10.01.2012 r. do 08.05.2012 r. i obejmował część teoretyczną i praktyczną.

Organizatorami Konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Żurominie, samorządy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Kuczbork Osada, Siemiątkowo, Nadleśnictwo Lidzbark, Nadleśnictwo Dwukoły oraz dyrektorzy szkół.

Cele Konkursu to: popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną środowiska, kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci  i młodzieży powiatu, inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska.

img_4243.jpgimg_4244.jpgimg_4249.jpgimg_4271.jpg

img_4275.jpgimg_4278.jpg

W dniach 7 i 8 maja br odbył się Finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę testów pisemnych uczestników indywidualnych oraz sprawozdań szkół z wykonanych prac praktycznych. Komisja ustaliła następujące wyniki Konkursu:

WYNIKI FINAŁU – część teoretyczna

SZKOŁY PODSTAWOWE

 • I miejsce –Sylwia Kowalewska- Szkoła Podstawowa w Łaszewie
 • II miejsce – Aleksandra Nisigowska - Szkoła Podstawowa w Siemiątkowie
 • III miejsce –Marcelina Milewska-Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie

GIMNAZJA

 • I miejsce – Natalia Kawczyńska - Gimnazjum Nr 2 w Żurominie
 • II miejsce – Edyta Górka – Gimnazjum Nr 3w Syberii
 • III miejsce – Aleksandra Kubkowska – Gimnazjum Nr 3 w Syberii

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 • I miejsce – Łukasz Szymański– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 • II miejsce– Łukasz Lempek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 • III miejsce – Oliwia Filipska– Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczniowie Zespołu Szkól Specjalnych wyłonieni w etapie szkolnym zostali bezpośrednio finalistami powiatowymi:

 • w kategorii Szkoły Podstawowej Specjalnej Krzysztof Sobotka – zespół edukacyjno-terapeutyczny „M”
 • w kategorii Gimnazjum Specjalnego Mariusz Kaźmierski - kl. I Ewelina Rybicka- zespół edukacyjno-terapeutyczny „S”
 • w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej – Szkoła Przysposobiająca do Pracy Katarzyna Orłowska- zespół edukacyjno-terapeutyczny „P”

 

WYNIKI FINAŁU – część praktyczna

SZKOŁY PODSTAWOWE

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Łaszewie
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubowidzu
 • III miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie

GIMNAZJA

 • I miejsce - Gimnazjum Nr 3 w Syberii
 • II miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Lubowidzu
 • III miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 • I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 • II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 • III miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie otrzymał wyróżnienie zespołowe.

e-max.it: your social media marketing partner