Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Melioracje szczegółowe objęte utrzymaniem konserwacji w 2012 roku na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Na terenie Powiatu Żuromińskiego działa 5 spółek wodnych: Gminna Spółka Wodna w Lutocinie, Gminna Spółka Wodna w Żurominie ,Gminna Spółka Wodna w Siemiątkowie Gminna Spółka Wodna w Bieżuniu oraz Gminna Spółka Wodna w Lubowidzu. Melioracje szczegółowe objęte utrzymaniem konserwacji w 2012 roku na terenie powiatu żuromińskiego obejmują 651,153 km rowów, powierzchnia zmeliorowana za pomocą rowów - 7561,18 ha w tym grunty orne -2717,43 , użytki zielone -4843,75 ha. Powierzchnia zdrenowana siecią drenarską 4633,14 ha w tym grunty orne -4094,01 , użytki zielone -539,13 ha. Gminne Spółki Wodne z terenu powiatu żuromińskiego prowadzą swoją działalność głównie w oparciu o składki członkowskie. W roku 2012 spółki z naszego powiatu otrzymały dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 44 355 zł oraz dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 112 338,22 zł . Budżet spółek wodnych działających na terenie powiatu żuromińskiego w 2012 roku wynosił 805 275 zł.
e-max.it: your social media marketing partner