Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Seminaria informacyjne

Opublikowano .

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza dążąc do promowania pozytywnych rozwiązań w zakresie równościowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem pragnie serdecznie zaprosić wszystkich Pracowników szczebla kierowniczego oraz Pracowników działów kadr i HR z mazowieckich jednostek samorządu terytorialnego do udziału w seminariach informacyjnych, które realizujemy w ramach finansowanego z funduszy unijnych projektu „Mazowiecka Firma Równych Szans” . Udział w seminarium jest bezpłatny. Terminy spotkań są do ustalenia. Miejsce seminariów indywidualnie do uzgodnienia. Istnieje możliwość zorganizowania seminariów na terenie miejsce Państwa placówki.
Zależnie od obowiązków i potrzeb poszczególnych Pracowników oferujemy dwa zakresy tematyczne seminariów:

I. "Zarządzanie firmą równych szans dla pracodawców i menedżerów - w trakcie tego seminarium omawiane będą zagadnienia dotyczące zarządzania strategicznego, zarządzania personelem, delegowania zadań, egzekwowania czy dyscyplinowania oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących równości w zatrudnieniu. Seminarium to przeznaczone jest dla menedżerów zarządzających zespołami pracowniczymi. Istnieje możliwość stworzenia zajęć przeznaczonych zarówno dla grup doświadczonych menedżerów jak i grup początkujących kierowników. Część dydaktyczna seminarium trwa 8 godzin zegarowych (1 dzień).

Proponowany termin seminarium to: 23 lub 24.04.2013

II. "Polityka kadrowa nowoczesnej firmy"- w trakcie seminarium omówione będą zagadnienia dotyczące przepisów prawa pracy, prawa cywilnego w zakresie zlecania zadań, integracji kobiet i mężczyzn, możliwości wdrożenia bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących. Zostaną też przedstawione zalety i korzyści wynikające z wdrożenia elastycznych form zatrudnienia oraz flexicurity. Seminarium skierowane jest do pracowników działów kadr/HR, dyrektorów personalnych lub osób odpowiedzialnych za budowanie kultury organizacyjnej. Zajęcia możliwe do zrealizowania w dwóch wariantach: I. to 8 godzin zegarowych zajęć dydaktycznych (1 dzień) lub II. 16 godzin zegarowych zajęć dydaktycznych (2 dni).

Proponowane terminy seminariów jednodniowych

Wariant I to: 04. 04; 11.04; 23.04.; 24.02; 25.04; 29.04; 30.04. 2013r.

Proponowane terminy seminariów dwudniowych

Wariant II: 18-19.04 lub 22-23.04.2013r.

Jednocześnie proponujemy Państwu możliwość dostosowania programu do Państwa potrzeb i realiów pracy. Dzięki skorzystaniu z naszej oferty Państwa Pracownicy unikną popełniania błędów i naruszania przepisów prawa polskiego i unijnego w zakresie równościowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze polityki personalnej. Korzyścią będzie również bardziej efektywne zarządzanie podwładnymi co w Państwa warunkach pracy ma szczególnie duże znaczenie. Serdecznie Zapraszamy do analizy załączonych programów i kontaktu z nami w sprawie jego adaptacji do Państwa potrzeb.

Informacje dodatkowe:

1. Minimalna liczba uczestników: 15.

2. Dla uczestników zaplanowany słodki poczęstunek i obiad.

3. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w seminarium.

formularz_zgloszeniowy.doc formularz_zgloszeniowy.doc (149.00 KB) 

ramowy_program_seminarium_zarzadzanie_1_dzien.doc ramowy_program_seminarium_zarzadzanie_1_dzien.doc (45.50 KB) 

ramowy_program_sseminarium_kadry_tab_1_dzien.doc ramowy_program_sseminarium_kadry_tab_1_dzien.doc (50.00 KB) 

ramowy_program_seminarium_kadry_tab_2_dzien.doc ramowy_program_seminarium_kadry_tab_2_dzien.doc (59.50 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner