Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Podpisanie aneksów do porozumien dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2015

Opublikowano .

W dniu 13 stycznia 2015 r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Jackiem Folborskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Jerzym Gembickim aneksy do Porozumień z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu żuromińskiego. Podpisane aneksy aktualizują nadzorowaną powierzchnię oraz stawkę za 1 ha nadzorowanej powierzchni. 

W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5773,73 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2149,46 ha. Stawa za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 14,00 zł.
e-max.it: your social media marketing partner