kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uroczyste spotkanie samorządowców w ramach Dni Żuromina-Dni Powiatu 2012

Opublikowano .

W dniu 15 czerwca 2012r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie odbyło się uroczyste spotkanie samorządowców w ramach Dni Zuromina-Dni Powiatu 2012. Corocznie organizowane spotkanie gromadzi wiele osób związanych nie tylko z instytucjami samorządu, ale także związanych ze sportem, kulturą, promujących powiat żuromiński i aktywnych społecznie. Spotkanie było także okazją do podsumowania zrealizowanych zadań i inwestycji na terenie gminy Żuromin i całego powiatu żuromińskiego. Tradycją spotkania stało się wręczanie podziękowań osobom zasłużonym dla Powiatu Żuromińskiego.

W spotkaniu oprócz gości z terenu powiatu żuromińskiego uczestniczyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, senator RP Pan Jan Maria Jackowski, Za-ca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Pani Elżbieta Szymanik oraz Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Pan Grzegorz Wróblewski.

Po wystąpieniach Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Pana Zbigniewa Noska oraz Starosty Żuromińskiego Pana Janusza Welenca nastąpiło wręczenia podziękowań dla zasłużonych osób. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Marszałek Adam Struzik w swoim wystąpieniu poruszył szereg kwestii od ochrony środowiska, wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej oraz aktywnego rozwoju społeczno-gospodarczego realizowanego przez samorządy. Podkreślił, iż starania samorządów m.in. Powiatu Żuromińskiego przyczyniają się do rozwoju Mazowsza, całej Polski i jej pozycji w skali Europy i świata. Po wystąpieniu Marszałka głos zabrał senator Jan Maria Jackowski, a następnie Pani Elżbieta Szymanik.

Na zakończenie wystąpił chór nauczycielski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej „Verbi Causa”.

IMG_3287.JPGIMG_3288.JPGIMG_3291.JPGIMG_3294.JPG

IMG_3295.JPGIMG_3303.JPGIMG_3306.JPGIMG_3309.JPG

IMG_3316.JPGIMG_3317.JPGIMG_3323.JPGIMG_3327.JPG

IMG_3330.JPGIMG_3334.JPGIMG_3336.JPGIMG_3341.JPG

IMG_3343.JPGIMG_3347.JPGIMG_3350.JPGIMG_3357.JPG

IMG_3359.JPGIMG_3362.JPGIMG_3375.JPGIMG_3377.JPG

IMG_3384.JPGIMG_3385.JPGIMG_3388.JPGIMG_3395.JPG

IMG_3398.JPGIMG_3403.JPGIMG_3407.JPGIMG_3411.JPG

IMG_3417.JPGIMG_3424.JPGIMG_3429.JPGIMG_3431.JPG

IMG_3436.JPGIMG_3442.JPGIMG_3448.JPGIMG_3452.JPG

IMG_3460.JPGIMG_3464.JPGIMG_3469.JPGIMG_3474.JPG

IMG_3476.JPGIMG_3479.JPGIMG_3499.JPGIMG_3503.JPG

IMG_3508.JPGIMG_3510.JPGIMG_3514.JPGIMG_3520.JPG

IMG_3522.JPGIMG_3531.JPGIMG_3539.JPGIMG_3542.JPG

IMG_3550.JPGIMG_3552.JPGIMG_3553.JPGIMG_3558.JPG

IMG_3560.JPGIMG_3563.JPGIMG_3566.JPGIMG_3568.JPG

IMG_3571.JPGIMG_3572.JPGIMG_3577.JPGIMG_3581.JPG

IMG_3584.JPGIMG_3585.JPGIMG_3595.JPGIMG_3602.JPG

e-max.it: your social media marketing partner