Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Oświadczenie Zarządu Powiatu

Opublikowano .

„Zarząd Powiatu Żuromińskiego postanowił, ze nie będzie skarżył decyzji w sprawie zwrotu części  nieruchomości położonych przy ul. Szpitalnej”

Do Zarządu Powiatu Żuromińskiego wpłynęło pięć decyzji Starosty Mławskiego w sprawie zwrotu nieruchomości na ul. Szpitalnej w Żurominie. W trzech przypadkach Starosta Mławski odmówił zwrotu części nieruchomości.  
Powyższymi decyzjami organ orzekł,  ze nieruchomości podlegające zwrotowi stały się  zbędne na cel określony w decyzji 1981 r. - wywłaszczającej byłych właścicieli w związku z planowaną budowa ul. Szpitalnej.  Wprawdzie na gruntach tych znajduje się infrastruktura techniczna (wodna, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i energetyczna), jednak zdaniem organu nie są to urządzenia związane z drogą, a  zatem mogą być one zlokalizowane nie tylko w pasie drogi ale również na działkach prywatnych.
Ponadto, Starosta Mławski zobowiązał osoby na rzecz których dokonano zwrotu nieruchomości, do zwrotu na rzecz Powiatu Żuromińskiego zwaloryzowanego odszkodowania wypłaconego właścicielom tych nieruchomości w związku z wywłaszczeniem w 1981 r.      
Na posiedzeniu w dniu 24.10.2013 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego po wysłuchaniu opinii radców prawnych orzekł, , że nie będzie skarżył  otrzymanych decyzji. W ocenie Starosty oraz Zarządu Powiatu, najważniejsza kwestią jest uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości na obszarze ul. Szpitalnej.
e-max.it: your social media marketing partner