Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Dni Honorowego Krwiodawstwa w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Żurominie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi  PCK podczas  tradycyjnych obchodów  22 - 26 listopada każdego roku Dni Honorowego Krwiodawstwa, zorganizował spotkanie podsumowujące działalność Honorowego Krwiodawstwa w powiecie żuromińskim za 2013r. Po wysłuchaniu Hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża Informację o działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Żurominie przedstawił Prezes Oddziału Rejonowego PCK Piotr Gulczyński, prezentację multimedialną V-ce Prezes Józef Klochowicz. Szczegółowe Sprawozdanie z działalności klubu HDK-PCK w Żurominie, spotkaniach okolicznościowych, Piknikami HDK z Turniejami Strzeleckimi – w 2013r. o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu oraz przeprowadzonych w 2013r. akcjach poboru  ponad 113 litrów krwi, przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Oddział w Sierpcu w budynku Caritas w Żurominie, akcji poboru krwi podczas V Powiatowego Forum Zdrowia w ZSP  w Żurominie   w kwietniu br. w Ambulansie C.K. i K. z Warszawy oraz wyjazdów młodzieży szkół ponadgimnazjalnej z Żuromina i Zielonej do C.K. i K. w Sierpcu w ramach akcji „Młoda krew ratuje życie” przedstawił Prezes Klubu HDK-PCK w Żurominie Jerzy Bucholski.

Honorowi Dawcy Krwi zostali wyróżnieni Odznaką Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi:     III-go stopnia  -  Ireneusz Marzec, Witold Gawryński, Alfred Sulkowski, Marek Więckowski, Mirosław Milewski, Andrzej Krzywda, Michał Żulewski, Andrzej Skorych, Waldemar Jastrzębski, Sławomir Sztramski, Leszek Dramiński, Przemysław Fabiszewski, Tomasz Drygas, Mirosław Każmierczak, Stefan Łuziński i Sławomir Wawszczak.

II-go stopnia:  Jacek Adam Michalik, Tadeusz Każmierczak, Włodzimierz Wiśniewski, Krzysztof Pieczkowski, Wojciech Mync, Rafał Brzozowski, Zbigniew Przyborowski, Jarosław Szymański i Paweł Brzozowski.

I-go stopnia – Paweł Bednarczyk i Marek Pniewski.

Odznaczenia wręczali Starosta Żuromiński Janusz Welenc, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Rzymowski, Ksiądz Dziekan Kazimierz Kowalski oraz Prezes Oddziału PCK Piotr Gulczyński.

Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych - Honorowi Dawcy Krwi PCK oraz opiekunowie szkolnych Klubów HDK-PCK otrzymali ufundowane przez Starostę Janusza Welenca statuetki HDK za udział w akcjach „Młoda krew ratuje życie”.  Wszyscy uczestnicy spotkania – honorowi krwiodawcy otrzymali okolicznościowe Statuetki ufundowane przez Wójta Gminy Lubowidz Krzysztofa Ziółowskiego.

Podczas Dni Powiatu-Dni Żuromina trzech Zasłużonych HDK otrzymało z rąk Vice Ministra Zdrowia Janusza Soplińskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika  okolicznościowe Statuetki.

W czasie odchodów Dni Strażaka w maju 2013r. oraz Święta Policji w lipcu 2013r.  Medale  Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymali kol. Włodzimierz Wiśniewski  oraz Ireneusz Rosiak.

Prezes Klubu HDK-PCK  Jerzy Bucholski złożył podziękowania dla Starosty Janusza Welenca, Burmistrza  Zbigniewa Noska oraz Wójtów Krzysztofa Ziółkowskiego i Ryszarda Gałki za wsparcie finansowe honorowego krwiodawstwa w powiecie żuromińskim oraz wszystkim honorowym dawcom krwi, w szczególności zaś za pozyskiwanie nowych dawców spośród młodzieży.

V-ce Prezes OR PCK
Józef Klochowicz

100 8152100 8153100 8154100 8157100 8160100 8163100 8164100 8166100 8167100 8170100 8171100 8173100 8174100 8175100 8176100 8178100 8179100 8183100 8187100 8189100 8191100 8195100 8198

e-max.it: your social media marketing partner