Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Nabór PO KL - Działanie 9.1.2

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 19 lipca do 17 sierpnia 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

912POKL.pdf 912POKL.pdf (47.30 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner