Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ogolnopolski Konkurs Grantowy 2011

Opublikowano .

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 czerwca 2011 r. a 30 listopada 2012 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu i do składania wniosków. Prosimy również o przekazanie tej informacji w miarę możliwości wszystkich, którzy mogą być nią zainteresowani. Informacje o konkursie oraz dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2011 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Z poważaniem
Artur Łęga
Koordynator Programu „Równać Szanse”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
tel: (22) 826 10 16
http://www.pcyf.org.pl
http://www.rownacszanse.pl/

e-max.it: your social media marketing partner