Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017

Opublikowano .

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

  1. Stanisław Drążewski, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 502-482-552
  2. Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 606-389-075
  3. Górka Jan, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-530-837
  4. Drążewski Tomasz, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-509-327

Mapa powiatu żuromińskiego z wyznaczonymi drogami powiatowymi i ich kategoriami odśnieżania oraz mapa powiatu żuromińskiego z trasami przejazdu oraz miejscami posypywania niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych dostępne są do wglądu w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie oraz w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016 – 2017 z ramienia Wykonawcy jest:

Usługi Drogowo - Rolne
Andrzej Karwiński
06- 500 Mława, ul. Ciechanowska 20
Telefon komórkowy – 601 338 951

  1. Wykonawca zgodnie z Umową nr 10/2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. - szczegółowe warunki umowy pkt.13 ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
  2. Wykonawca zgodnie z Umową nr 10/2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. – szczegółowe warunki umowy pkt.11 zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego z operatorami sprzętu użytego w akcji zimowego utrzymania dróg.   

pdfAktualizacja_planu_zimowego-2016-2017.pdf393.67 KB

e-max.it: your social media marketing partner