Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Rolnictwo


Warning: Creating default object from empty value in /zuromin-powiat/templates/yoo_nano2/warp/systems/joomla/layouts/com_content/category/default_articles.php on line 17
Pokaż #
Zakończono roboty budowlane w Strzeszewie
Podpisanie aneksu do umowy
Trwają prace budowlane w Strzeszewie
eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR
Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży mostowej i drogowej
Umowa na budowę i przebudowę dróg oraz budowę mostu w ciągu drogi obrębu Strzeszewo podpisana
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg oraz budowę mostu w ciągu drogi nr 93 i 103 obrębu Strzeszewo (gmina Bieżuń)
Przekazanie środków na zadanie pn. "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński"
Podpisanie umowy dotyczącej sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka
Składanie przez rolników wniosków o przyznanie płatności na 2018r. za pośrednictwem nowej aplikacji
Badania pogłowia zwierząt wśród rolników
Umowa na dofinansowanie wykonania uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie powiatu żuromińskiego podpisana
Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Dwukoły
Porozumienie na wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu "Strzeszewo" gmina Bieżuń
Konkurs na prace "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja
Podpisanie aneksów do porozumień dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2017
Przedkładanie marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenie opłat środowiskowych za rok 2016
Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt
Informacje o projekcie Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
Podpisanie umowy na zadanie pn. "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński"
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Badanie struktury gospodarstw rolnych
Nowy Kredyt Preferencyjny pod dopłaty bezpośrednie
Wręczenie nagród dla najlepszych hodowców bydła mlecznego
XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne gospodarstwo rolne"
Komunikat dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie dla producentów mleka
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
AGROLIGA 2015
Podpisanie umowy dotacji na wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce
Komunikat Agencji Rynku Rolnego w sprawie dalszego wsparcia producentów owoców i warzyw
Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego na rok 2015 (LOZ)
Podpisanie aneksów do porozumien dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2015
Posiedzenie komisji w sprawie wyboru najlepszego gospodarstwa rolnego w powiecie żuromińskim
Komunikat ARR dotyczący terminu składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dla plantacji i upraw
Komunikat ARR- Uwaga producenci owoców i warzyw!
Uwaga! Rekompensaty za koszty transportu i pakowania
Dożynki Województwa Mazowieckiego 2014
Informacja w sprawie możliwości przeprowadzenia uboju z konieczności w gospodarstwie
Informacja i druk powiadomienia dla rolników poszkodowanych wskutek embarga rosyjskiego
Konkurs na najlepsze gospodarstwo rolne w powiecie żuromińskim 2014
Melioracje szczegółowe objęte utrzymaniem konserwacji w 2013 roku na terenie powiatu żuromińskiego
Podpisanie aneksów do porozumien dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2014
Medale "Zasłużony dla Rolnictwa" wręczone