Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.8 i 2.3

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 dnia 30 czerwca 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.8 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)”. Konkurs ma formę otwartą bez preselekcji. Oprócz tego w terminie od dnia 30 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działania 2.3 „Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP” Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Ogłoszenie o konkursie - 1.4 RPO WM Ogłoszenie o konkursie - 1.4 RPO WM (125.67 KB) 

Ogłoszenie o konkursie - 4.2 RPO WM Ogłoszenie o konkursie - 4.2 RPO WM (122.42 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner