Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Zakończono realizację odnowy nawierzchni bitumicznych

Opublikowano .

W dniu 12 sierpnia 2011r. zakończyły się prace związane z wykonaniem zadania pn. ,,Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00÷8,00mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 70% na powierzchni 30840 m2"; oraz w wyniku rozszerzenia robót dodatkowo na powierzchni 10120 m2. Prace związane z niniejszym zadaniem wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych  Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za łączną cenę brutto w wysokości: 261 980,16 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 16/100). Zadanie swoim zakresem objęło 4 odcinki o łącznej długości – 8,3 km, w tym drogi powiatowe: Nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany – 3,6 km, Nr 4629W Kuczbork – Glinki – Nidzgora – 2,7 km, Nr 4621W Chromakowo – Mojnowo – Lutocin – 1,5 km oraz Nr 4614W od dr Nr 4613W – Brudnice – Bądzyn – Lubowidz – 0,5 km.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

e-max.it: your social media marketing partner