kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Konkurs na pocztówkę Bożonarodzeniową 2016

Opublikowano .

KONKURS PLASTYCZNY "POCZTÓWKA BOŻONARODZENIOWA" - EDYCJA XIV - POD PATRONATEM PANA JERZEGO RZYMOWSKIEGO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego „POCZTÓWKA BOŻONARODZENIOWA”.

Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych
 • Podtrzymywanie tradycji wysyłania życzeń świątecznych
 • Uwrażliwienie na cierpienie i chęć pomocy innym dzieciom

Regulamin konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne dzieci w wieku od 5 do 13 lat.
 • Własnoręczne i estetyczne prace, wykonane dowolną techniką należy składać w terminie do 28 listopada 2016r. do godziny 1500 w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej (oddział dla dzieci) w Żurominie przy ulicy Warszawskiej 4.
 • Pocztówka powinna mieć format A6 (ok.10x15cm).
 • Prace dzieci wezmą udział w aukcji na cele charytatywne.
 • Zebrane pieniądze zostaną wpłacone na konto Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”.
 • Pocztówki powinny mieć metryczki, na osobnych kartkach, z imieniem i nazwiskiem oraz numerem i adresem szkoły, do której uczęszcza twórca.

Do każdej zgłoszonej pracy należy także dołączyć oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania konkursowego pod nazwą "KONKURS PLASTYCZNY „POCZTÓWKA BOŻONARODZENIOWA". Oświadczam, że jestem świadom/a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia”

oraz

„Przekazuję nieodpłatnie na własność Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie dostarczone pocztówkii wyrażam zgodę na korzystanie przez Bibliotekę z tych pocztówek.

Ponadto organizator zastrzega sobie, że zgoda na udział w konkursie jest jednoznaczna z akceptacją nieodpłatnego wykorzystania wizerunku uczestnika przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów związanych z promocją działalności organizatora konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, internet.”

Przy ocenie będą brane pod uwagę:

 • Właściwy format
 • Ciekawa technika
 • Estetyka
 • Samodzielność wykonania
 • Terminowe złożenie prac

Prace będą oceniane w kategoriach:

 • Klasy 0 - III
 • Klasy IV – VI

Fundatorem nagród w konkursie na szczeblu powiatowym jest Starosta Żuromiński. Fundatorem wyróżnień jest Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie.

Organizatorzy:

 • Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna ul. Warszawska 4, 09-300 Żuromin
 • Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr53 ul. Rudzka 6, 01-689 Warszawa

Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie

e-max.it: your social media marketing partner