kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Konkurs fotograficzny "Przyroda Powiatu Żuromińskiego"

Opublikowano .

Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Żurominie.

Cele konkursu to:

- utrwalenie w fotografii piękna powiatu żuromińskiego oraz pokazanie go, jako atrakcyjnego przyrodniczo,

- poznawanie i rozpowszechnianie walorów przyrodniczych terenu powiatu żuromińskiego,

- kształtowanie postaw proekologicznych

- rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków powiatu żuromińskiego,

- pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjale i dorośli.

Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2013 r. prace fotograficzne będą przyjmowane do 30 września 2013 r., decyduje data stempla pocztowego.

Każdy autor może przesłać do 5 zdjęć w formacie od 13 x 18 cm do 20 x 30 cm i na nośniku elektronicznym, nadesłane na konkurs fotografie muszą być wykonane na terenie powiatu żuromińskiego, dozwolone jest używanie wszelkiego rodzaju filtrów.

Prace należy dostarczyć na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin z dopiskiem ,,Konkurs Fotograficzny.

regulamin-foto.pdf regulamin-foto.pdf (206.22 KB)

oswiadczenie_dorosy.docx oswiadczenie_dorosly.docx (15.07 KB) 

oswiadczenie_dziecko_przed_ukoczeniem_13-go_roku_ycia.docx oswiadczenie_dziecko_przed_ukonczeniem_13-go_roku_zycia.docx (15.05 KB) 

oswiadczenie_dziecka_ktlre_ukoczyo_13_lat_i_zgoda_rodzica.docx oswiadczenie_dziecka_ktore_ukonczylo_13_lat_i_zgoda_rodzica.docx (15.78 KB) 

wfosigw14

e-max.it: your social media marketing partner