Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Rada Powiatu Żuromińskiego przyjęła do realizacji w 2014r. dodatkowe zadania

Opublikowano .

Na sesji w dniu 19.02 br. Rada Powiatu przeznaczyła dodatkowe środki finansowe na zadania do realizacji w 2014r., są to:

  • Kwota 5 000 zł na dodatkowe patrole piesze dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie
  • Kwota 3 000 zł na zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie
  • Kwota 80 000 zł na zwiększenie środków dla Powiatowego Obwodu Dróg na zimowe utrzymanie dróg
  • Kwota 18 700 zł na projekt modernizacji bloku B i C obiektu na ulicy Olszewskiej 9/11
  • Kwota 7 000 zł na opracowanie projektu i dokumentację przebudowy wejścia i parkingu przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
  • Kwota 5 000 zł na zwiększenie środków na imprezy o charakterze sportowym
e-max.it: your social media marketing partner