Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

KOMUNIKAT DLA KIEROWCÓW

Opublikowano .

Starosta Żuromiński oraz Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin zawiadamiają wszystkich kierowców, mieszkańców miejscowości Chamsk oraz powiatu żuromińskiego, iż do dnia 30 marca 2013r. zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w miejscowości Chamsk na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4626W (Chamsk do dr nr 541) z drogą gminną nr 460622W (od dr nr 541 – Chamsk – Olszewo – ul. Mazowiecka).  Dotychczasowa organizacja ruchu, przewidująca pierwszeństwo na skrzyżowaniu ciągu drogi powiatowej i części ul. Mazowieckiej w kierunku prawostronnym ulega zmianie, polegającej na wprowadzeniu na drodze powiatowej pionowego znaku zakazu B-20 „STOP” oraz poziomej linii bezwzględnego zatrzymania P-12 przy dojeździe do skrzyżowania z ul. Mazowiecką, a ul. Mazowiecka na ww. skrzyżowaniu zyskuje status drogi z pierwszeństwem przejazdu. Prosimy wszystkich kierowców o ostrożną jazdę oraz o dostosowanie się do zmieniających się warunków jazdy na przedmiotowym skrzyżowaniu.

Starosta Żuromiński                                               Burmistrz Gminy i Miasta

( - ) Janusz Welenc                                                   ( - ) Zbigniew Nosek

e-max.it: your social media marketing partner