Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020

Opublikowano .

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

  1. Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót POD, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 606-389-075
  2. Górka Jan, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-530-837
  3. Drążewski Tomasz, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-509-327

Mapa powiatu żuromińskiego z wyznaczonymi drogami powiatowymi i ich kategoriami odśnieżania oraz mapa powiatu żuromińskiego z trasami przejazdu oraz miejscami posypywania niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych dostępne są do wglądu w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie oraz w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019 – 2020 z ramienia Wykonawcy jest:

Mechanika Pojazdowa
Zbigniew Jarzynka - BLUETRANS
ul. W. Witosa 98, 09- 300 Żuromin
tel. kom. : 509 408 877 - Jarzynka Zbigniew

  1. 1.Wykonawca zgodnie z Umową nr 5/2019 z dnia 30.10.2019r. - § 7 umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobowm w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
  2. Wykonawca zgodnie z Umową nr 5/2019 z dnia 30.10.2019r. - § 8 umowy zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.
pdfAktualizacja_planu_zimowego_2019-2020.pdf460.88 KB
e-max.it: your social media marketing partner