kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje powiatu


Warning: Creating default object from empty value in /zuromin-powiat/templates/yoo_nano2/warp/systems/joomla/layouts/com_content/category/default_articles.php on line 17
Pokaż #
Umowę na realizację zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia" podpisana
Powiat aplikuje o środki w ramach "MIWIS MAZOWSZE 2021"
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zielonej zakończony
Przebudowa drogi powiatowej w m. Kosewo
Otwarcie drogi Bieżuń-Drzazga w miejscowości Zgliczyn Pobodzy
Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Nowa Wieś
Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi
Przebudowa drogi powiatowej w m. Bądzyn
Budowę przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie
Wnioski o dofinansowanie zadań drogowych
Umowa na przebudowę drogi w m. Nowa Wieś podpisana
Przebudowa drogi powiatowej Osówka – Lubowidz
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Lutocin
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Brudnice
Odbiór przebudowanej drogi powiatowej na terenie Gminy Siemiątkowo
Umowa na rozbiórkę przepustu i budowę mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Karniszyn-Kobyla Łąka podpisana
Umowa na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Kosewo podpisana
Zawarcie umowy na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Kliczewo Duże gm. Żuromin i obrębu Kliczewo Małe gm. Żuromin"
Remont drogi powiatowej Drzazga - Siemiątkowo Rogale
Remont drogi powiatowej Bieżun - Drzazga
Remont drogi powiatowej Chromakowo - Mojnowo - Lutocin
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gradzanowo Kościelne – Krzeczanowo
Remont drogi powiatowej w miejscowości Chamsk
Remont drogi powiatowej Zielun - Kozilas - Chojnowo
Remont drogi powiatowej Zielun - Kozilas - Chojnowo
Remont drogi powiatowej Osówka - Straszewy
Remont drogi powiatowej Zieluń-Wylazłowo
Nowa pracownia fizyczna w LO w Żurominie
Umowa na przebudowę drogi powiatowej Osówka – Lubowidz podpisana
Umowa remontu dróg powiatowych podpisana
Umowa na przebudowę drogi powiatowej Raciąż – Radzanów –Liberadz wraz z mostem podpisana
Umowa na przebudowę mostu w Brudnicach wraz z drogą dojazdową podpisana
Przebudowa drogi powiatowej Osówka – Lubowidz otrzyma wsparcie
Zakup samochodu dla DOmu Pomocy Społecznej w Bądzynie
Modernizacja budynku prosektorium przy żuromińskim szpitalu zakończona
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Lutocin
Przebudowa i remont mostów oraz drogi powiatowej w miejscowości Brudnice
Zawarcie umowy na budowę kanalizacji deszczowej mostu wraz z drogą powiatową w Brudnicach
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W wraz z mostami w m. Brudnice
Odbiór drogi powiatowej Dębsk – Nadratowo
Zawarcie umowy na zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
Odbiór przebudowanej drogi powiatowej na terenie Gminy Kuczbork-Osada
Dofinansowanie zakupu autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
Remonty dróg powiatowych
Gmina Kuczbork – Osada wspiera Powiat Żuromiński w realizacji zadań drogowych
Podpisanie umowy na remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie
Prace remontowo-malarskie w ZSP Żuromin
Remont i doposażenie pracowni fizycznej w LO Żuromin
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową Nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka"
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś - Łążek
Przebudowa budynku prostektorium szpitala wraz z termomodernizacją
Umowa na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Krzeczanowo, gm. Siemiątkowo i obrębu Dębsk, gm. Żuromin
Umowa na przebudowę drogi Nowa Wieś-Łążek podpisana
Przebudowa drogi powiatowej Dębsk - Nadratowo
Ruszył przetarg na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś - Łążek
Przebudowa drogi powiatowej Dębsk – Nadratowo – przekazanie placu budowy Wykonawcy robót
Podpisanie umowy na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej przy przebudowie drogi powiatowej Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi
Podpisanie Umowy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Lutocin
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stawiszyn Łaziska
Umowa na przebudowę drogi Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi podpisana
Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4613W wraz z mostem w m. Brudnice
Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4601W na odcinku Nowa Wieś - Łążek
RIT - podpisanie umowy partnerskiej między samorządami, przystąpienie powiatu żuromińskiego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie doposażyło placówkę w ZESTAW PANELOWY - PODSTAWY ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI POJAZDOWEJ
Przebudowa drogi w Gminie Siemiątkowo
Dobra wiadomość dla powiatu żuromińskiego w zakresie infrastruktury drogowej
Zakończone prace modernizacyjne w budynku na ulicy Olszewskiej
Budowa chodnika w m. Chojnowo
Zakup agregatu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie
Wniosek na przebudowę drogi w m. Dębsk
Przebudowa i remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lubowidz
Przebudowa drogi w Gminie Siemiątkowo
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej w m. Krzeczanowo
Przebudowa drogi wraz z mostem na terenie Gminy Siemiątkowo
Remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lutocin
Przebudowa i remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lubowidz
Prace modernizacyjne w budynkach na ulicy Olszewskiej 11 w Żurominie
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubowidz
Termomodernizacja budynku przy ulicy Olszewskiej w Żurominie zakończona
Umowa na przebudowę drogi powiatowej Brudnice - Sinogóra - Kipichy na odcinku Syberia - Mleczówka
Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice-Sinogóra-Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy-granica powiatu
Termomodernizacja budynku przy ulicy Olszewskiej w Żurominie
Umowa zakupu paliw do samochodów służbowych dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych
Nowe chodniki w m. Sarnowo i Nowa Wieś
Odbiór przebudowanego mostu i odcinka drogi powiatowej Bieżuń - Drzazga
Odbiór drogi powiatowej Żuromin – Osówka
Umowa na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Bieżuń-Drzazga podpisana
Nowy chodnik w m. Lutocin
Przebudowa drogi powiatowej Żuromin – Osówka
Remonty i budowy chodników w pasach dróg powiatowych.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W wraz z mostem w m. Gołuszyn otrzyma dofinansowanie
Przebudowa drogi powiatowej w m. Żuromin oraz na odcinku Wiadrowo – Osówka
Umowa na przebudowę drogi powiatowej Żuromin-Osówka podpisana
Zakup paliw do samochodów służbowych starostwa i jednostek organizacyjnych
Modernizacja-Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu
Remont chodnika w miejscowości Sławęcin
Remont chodnika w miejscowości Siemiątkowo
Przebudowa drogi powiatowej wraz z przebudową mostu w miejscowości Chrapoń
Przebudowa drogi powiatowej w m. Kuczbork oraz na odcinku Olszewko – Kuczbork.
Dodatkowe środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe dla oświaty
Dobra wiadomość dla mieszkańców Osówki oraz ul. Wiadrowskiej w Żurominie
Nowy ciągnik dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Pożyczka na modernizację – przebudowę kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu
Oddanie odcinka drogi powiatowej w m. Sarnowo do użytku
Zakończono przebudowę drogi powiatowej na odcinku Olszewo – Dębsk
Przebudowa dróg powiatowych w m. Sarnowo zakończona
Wniosek Powiatu o dodatkowe środki finansowe na oświatę
Oddanie odcinka drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo do użytku
Umowa na przebudowę drogi powiatowej w Kuczborku i przebudowę drogi Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork podpisana
Remont chodnika w miejscowości Siemiątkowo
Remont chodnika w miejscowości Sławęcin
Podpisanie umowy na przebudowę kotłowni w LO Bieżuń
Podpisanie umowy na bankową obsługę budżetu powiatu żuromińskiego
Powiat pozyskał dodatkowe środki na pomoce dydaktyczne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Umowa o dotację na przebudowę drogi Kuczbork-Olszewko podpisana przez Zarząd Powiatu
Odnowa nawierzchni dróg powiatowych zakończona
Spotkanie z wójtami i burmistrzami w Starostwie Powiatowym w Żurominie
Wizytacja inwestycji powiatowych przez Zarząd Powiatu
Szansa na wykonanie dodatkowych zadań przez Powiat Żuromiński w 2014r.
Powiat Żuromiński podpisał umowę o dotację na przebudowę drogi powiatowej w Sadłowie
Umowa na odnowę nawierzchni dróg powiatowych podpisana
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi na odcinku Olszewo – Dębsk
Dodatkowe środki pozyskane przez Powiat Żuromiński na drogi powiatowe
Powiat Żuromiński pozyskał dodatkowe środki finansowe dla ZSP w Zielonej
Wniosek dotyczący przebudowy drogi powiatowej na odcinku Olszewko – Kuczbork otrzyma dofinansowanie
Przebudowa linii energetycznej w m. Wiadrowo
Budowa chodnika w m. Chamsk
Budowa chodnika w miejscowości Osówka
Remonty dróg powiatowych
Przebudowa dróg powiatowych w m. Sarnowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo
Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Lutocin
Projekt partnerski z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”
Powiat Żuromiński otrzyma dodatkowe środki na przebudowę drogi Lutocin-Chrapoń wraz z modernizacją mostu
Remont sieci wewnętrznej centralnego ogrzewania w ZSP w Żurominie
Wniosek o dodatkowe środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Zwiększony budżet powiatu na nowe zadania w 2014r.
Starostwo Powiatowe w Żurominie zabiega o pierwsze środki unijne z nowej perspektywy 2014-2020
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz
Podpisanie umowy na remont dróg powiatowych
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo -Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo
Zarząd Powiatu wystąpił o środki z PFRON
Rada Powiatu Żuromińskiego przyjęła do realizacji w 2014r. dodatkowe zadania
Inicjatywa projektu szkolenia zawodowego
Budżet powiatu na 2014r. uchwalony
Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4607W Żuromin - Osówka w zakresie przebudowy linii energetycznej podpisana
Oddanie mostu w m. Ossowa i odcinka drogi powiatowej Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo do użytku
Dodatkowe środki finansowe na pomoce dydaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych
Platforma dźwigowa przyschodowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
Przebudowa drogi powiatowej w Sadłowie zakończona
Zakończono przebudowę chodnika w m. Gościszka
Przebudowa mostu w m. Ossowa oraz drogi powiatowej Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo
Odbiór techniczny przebudowanych dróg w m. Osówka
Zakończono przebudowę chodnika w m. Lutocin
Montaż instalacji solarnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie zakończony
Podpisanie umowy na montaż kolektorów solarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie
Podpisanie umowy „Malowanie pomieszczeń wewnętrznych (biurowych i komunikacyjnych) budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie”
Oddanie drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia do użytku
Termomodernizacja wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Powiat Żuromiński występuje po kolejne środki na inwestycje z budżetu państwa
Podpisanie umowy na opracowanie projektu przebudowy mostu w Chraponii
Podpisanie umowy na przebudowę drogi Żuromin – Osówka w zakresie chodników w miejscowości Wiadrowo
Podpisanie umowy na montaż kolektorów solarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie
Podpisanie umowy o pożyczkę naprzebudowę dachu i termomodernizację budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Podpisanie umowy na przebudowę chodnika w m. Lutocin
Podpisanie umowy na remont mostu na rzece Wkra w Bądzynie
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo
Dodatkowe zadania do realizacji w 2013r. przyjęte przez Zarząd Powiatu
Dodatkowe środki finansowe pozyskane na przebudowę drogi powiatowej
Dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Siemiątkowo
Umowa na remonty dróg powiatowych podpisana
Podpisanie umowy na przebudowę dróg powiatowych
Powiat żuromiński występuje po kolejne środki finansowe
Podpisanie umowy na ubezpieczenie mienia i OC Powiatu Żuromińskiego
Powiat występuje o kolejne środki finansowe do Ministra Edukacji Narodowej
Wnioski o przyznanie środków na dofinansowanie programów Powiatowego Urzędu Pracy
Umowa na wykonanie remontu drogi powiatowej Zielona-Osówka podpisana
Dodatkowe zadania powiatu do realizacji w 2013r.
Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3013W wraz z mostem w m. Ossowa
Zakończono prace remontowe w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu
Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Posiedzenie zespołu d/s opracowania projektu strategii rozwoju powiatu żuromińskiego na lata 2014-2020
Powiat rozpoczyna modernizację drogi w miejscowości Dąbrowice
Umowa na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych
Umowa na zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 8+1do przewozu osób niepełnosprawnych podpisana
Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych
Powiat przygotowuje strategię rozwoju na lata 2014-2020
Zakup paliw dla samochodów Starostwa Powiatowego w Żurominie
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żurominie
Nowa tablica informacyjna przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Żurominie
Podpisanie aneksów do umów dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną
Budżet powiatu żuromińskiego na rok 2013 uchwalony
Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2013r.
Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2014r.
Umowa na informatyzację szpitala podpisana
Dodatkowe środki na zakup minibusa do przewozu osób niepełnosprawnych
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Chamsk
Usuwanie krzewów z pasa drogowego
Zakończono prace związanie z Budową przyłącza C.O. do budynku ZSP w Żurominie oraz budynku PCKUiP w Żurominie
Remont instalacji C.O. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
Nowy samochód do nauki jazdy dla CKZiU w Żurominie
Zmiany oznakowania na drogach wojewódzkich
Przebudowa drogi powiatowej nr 4618W Pietrzyk  Szoniec  Dębówka wraz z przebudową mostu w m. Głęboka
Prace nadbudowy budynku szkoły sali gimnastycznej i zaplecza w LO w Bieżuniu zakończone
Jesienne nasadzenia drzew
Remonty dróg powiatowych zakończone
Konferencja w sprawie budowy elektronicznej administracji w powiecie żuromińskim
Otwarcie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie
Ranking powiatów w zakresie inwestycji w infrastrukturę techniczną
Przebudowa mostu w m. Głęboka wraz z drogą dojazdową nr 4618W Pietrzyk-Szoniec- Dębówka
Umowa na dostawę i montaż ławek szatniowych wraz z wieszakami w budynku hali przy LO w Żurominie podpisana
Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i warsztatową przy ul. Olszewskiej 7
Umowa na dostawę i montaż elektronicznej tablicy wyników podpisana
Umowa na dostawę wykładziny ochronnej oraz wózka do wykładziny do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie podpisana
Umowa na remonty dróg powiatowych nr 4620W Nowa Wieś - Działdowo oraz 4620W Poniatowo-Lutocin-Granica woj. Września-Borowo - podpisana
Umowa na dostawę akcesoriów sanitarnych wraz z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie podpisana
Podpisanie umowy na dostawę mebli z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie
Podpisanie umowy na odnowę nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych
Podpisanie umowy o dotację na "Ochrona siedlisk bociana białego na terenie powiatu żuromińskiego"
Dodatkowe środki na łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie żuromińskim
Dodatkowe środki pozyskane do budżetu powiatu
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach
Nowe zadania będą realizowane przez Powiat Zuromiński
Podpisanie umowy na budowę przyłącza C.O. do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie oraz budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie
Umowa na przebudowę mostu w m. Głęboka wraz z drogą dojazdową nr 4618W Pietrzyk-Szoniec- Dębówka podpisana
Zarząd Powiatu podpisał porozumienie z PFRON
Powiat wystąpił o dodatkowe środki na modernizację obiektów oświatowych
Pracowite wakacje w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Orkana w Bieżuniu
Zatwierdzony plan inwestycyjno-finansowy SPZZOZ w Żurominie
Szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego w Żurominie z BHP i z zakresu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Dodatkowe środki na przebudowę drogi powiatowej Żuromin-Wiadrowo oraz dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Kolejne szkolenie dla pracowników starostwa w ramach projektu "Sprawny Samorząd"
Szkoleniowe podsumowujące wdrażanie Systemu analiz samorządowych w JST dla Starostwa Powiatowego w Żurominie
Powiat Żuromiński przystępuje do rewitalizacji kolejnego obiektu w Żurominie na ul. Olszewskiej 7
Rada Powiatu zatwierdziła podział dodatkowych środków w budżecie powiatu
Dodatkowe środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Dodatkowe środki na przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie zuromińskim
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4618W Pietrzyk - Szoniec - Dębówka otrzyma dofinansowanie
Pierwsze zadania drogowe w 2012r. zakończone
Ponowny przetarg na nadbudowę budynku szkoły sali gimnastycznej i zaplecza
Dofinansowanie konkursu ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół powiatu żuromińskiego
Dofinansowanie ochrony siedlisk bociana białego na terenie powiatu żuromińskiego
Umowa na wykonanie Instalacji monitoringu w budynku hali sportowej podpisana
Dodatkowe zadania do realizacji w 2012 roku
Wnioski skierowane do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin-Osówka
Podpisanie umowy na wykonanie remontu czterech dróg powiatowych
Prośba Starosty Żuromińskiego o zwiększenie środków z Funduszu Pracy
Zarząd Powiatu podpisał umowę z Żuromińskimi Zakładami Komunalnymi
Budżet powiatu na 2012 roku uchwalony przez Radę Powiatu
Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2012r.
Aneks do umowy dotyczącej nadzoru nad gospodarką leśną
Świetlica edukacyjno  terapeutyczna w ZSS w Żurominie
Pomoc materialna dla uczniów
Ranking powiatów w zakresie wykorzystania funduszu unijnych
Świetlica edukacyjno  terapeutyczna dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu
Dodatkowe środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie
Dodatkowe środki w budżecie powiatu na 2011 rok
Nowy dach nad budynkiem internatu w ZSP w Żurominie ukończony
Nowy parking przy Powiatowym Urzędzie Pracy
Uroczyste otwarcie przebudowanych dróg w Siemiątkowie
Odbiór techniczny przebudowanych dróg w Siemiątkowie
Rada Powiatu przeznaczyła środki finansowe na doposażenie studia nagrań w ŻCK
Remont drogi powiatowej Olszewo-Kosewo-Zielona
Dodatkowe środki na remonty na drogach powiatowych
Podpisanie umowy "Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 318,00mb"
"Spawacz to ja" - powiat złożył kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach POKL
Nowe drzewa wzdłuż dróg powiatowych
Schodołaz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie
Umowa na wykonanie oświetlenia parkingów hali sportowej przy LO w Żurominie podpisana
Podpisano umowę na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona
Przebudowa drogi w miejscowości Płociczno
Plac Zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie
Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej na odcinku Kliczewo Duże - Kliczewo Małe
Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork
Zakończenie prac w terenie przy drodze powiatowej Żuromin - Kliczewo - Kuczbork
Nowy dach nad budynkiem internatu w ZSP w Żurominie
Zakończono przebudowę drogi powiatowej Zieluń - Wylazłowo
Dodatkowe środki na remonty w szkołach ponadgimnazjalnych
Umowa na obsługę bankową budżetu Powiatu
Przebudowa dróg powiatowych w Siemiątkowie
Zakończono realizację odnowy nawierzchni bitumicznych
Przebudowa mostu na odcinku Kliczewo Duże - Kliczewo Małe
Przebudowa mostu na odcinku Kliczewo Duże  Kliczewo Małe
Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11
Nowy plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie
Termomodernizacja budynku Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie
Podpisanie umowy na dostawy sprzętu w ramach projektu informatyzacji urzędów
Podpisanie umowy o pożyczkę na "Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11"
Podpisanie umowy o dotację na Konkurs ekologiczny
Podpisanie umowy o pożyczkę na "Termomodernizacja budynku Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie"
Umowa na przebudowę mostu w Kliczewie Małym podpisana
Podpisanie umowy na przebudowę dróg powiatowych nr 4635W oraz nr 4638W
Dodatkowe środki finansowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie
Podpisanie umowy o dotację na Konkurs ekologiczny
Budowa drogi NR 4627W ŻUROMIN - KLICZEWO - KUCZBORK w toku
Rozpoczęły się prace przy budynku przy ulicy Olszewskiej 9/11
Przebudowa dróg powiatowych w Siemiątkowie otrzyma dofinansowanie w ramach NPPDL 2008-2011
Budowa chodników w m. Gradzanowo Kościelne i m. Seroki zakończona
Zakończono remont dróg powiatowych w m. Stawiszyn Łaziska i w m. Szoniec
Podpisana umowa na odnowę nawierzchni bitumicznych
Dotacja dla PCPR w Żurominie
Remonty cząstkowe dróg powiatowych
Dodatkowe środki na przebudowę mostu oraz drogi powiatowej
Dodatkowe środki finansowe na drogę powiatową
Plan Inwestycyjny i Plan Finansowy Szpitala Żuromińskiego na 2011r. zatwierdzony
Umowa na zmianę dachu budynku przy ulicy Olszewskiej 9/11 podpisana
Już niebawem plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie
Dodatkowe środki na remont dróg powiatowych - propozycje Zarządu Powiatu
Dodatkowe zadania do realizacji w 2011 roku
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Zieluń-Wylazłowo
Projekt oznakowania nowych szlaków rowerowych na terenie powiatu żuromińskiego
Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej w m. Stawiszyn Łaziska i w m. Szoniec
Budowa hali sportowej przy LO w Żurominie - prace w toku
Ruszyła przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork
Hala sportowa
Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Żurominie
Aneks do umowy dotyczącej nadzoru nad gospodarką leśną
Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork
Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin - Zimolza - do drogi nr 541
Podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej budowy hali sportowej przy LO w Żurominie
Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Hali Sportowej przy LO w Żurominie
Wniosek na budowę Hali sportowej przy LO w Żurominie otrzyma dofinansowanie
Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy LO w Żurominie
Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin - Zimolza - do drogi Nr 541
Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork
Umowa na budowę Hali Sportowej przy LO w Żurominie podpisana
Podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej przebudowy drogi powiatowej Nr 4622W
Środki unijne na drogi powiatowe przyznane
Przetarg na budowę Hali Sportowej przy LO w Żurominie ogłoszony
Wniosek na budowę hali sportowej złożony
Dwa projekty drogowe powiatu otrzymują dofinansowanie ze środków unijnych
Kolejne projekty unijne złożone przez powiat uzyskały pozytywne oceny