Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku.

Opublikowano .

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego, w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie na terenie Powiatu Żuromińskiego kwalifikacja wojskowa.
Terminy posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej z podziałem na gminy powiatu przedstawiają się następująco:

 1. Kwalifikacja wojskowa kobiet: 05.04.2018 r.
 2. Gmina i Miasto Żuromin: 06.04 – 10.04.2018 r.
 3. Gmina Lubowidz: 11.04 – 12.04.2018 r.
 4. Gmina Kuczbork-Osada: 13.04 - 16.04.2018 r.
 5. Gmina Lutocin: 16.04.2018 r.
 6. Miasto i Gmina Bieżuń: 17.04 - 18.04.2018 r.
 7. Gmina Siemiątkowo: 18.04.2018 r.
 8. Dzień dodatkowy : 19.04.2018 r.

 

Prosimy osoby wezwane do kwalifikacji o terminowe stawiennictwo, zgodnie z imiennymi wezwaniami według poszczególnych gmin, a także o zabranie ze sobą niezbędnych dokumentów (aktualne zdjęcie, dowód tożsamości, prawo jazdy, dokumentacja medyczna).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w roku 1999 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu zebranie informacji o stanie zdrowia młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Od 2009 roku zastąpiła ona pobór.
Podczas kwalifikacji wojskowej może być przyznana jedna z następujących kategorii:
kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z w/w kategorii orzekać będzie Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie przy ul. Szpitalna 56.

e-max.it: your social media marketing partner