kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

ZSP w Żurominie przystąpił do projektu edukacyjnego

Opublikowano .

W kwietniu 2012 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II w Żurominie przystąpił do projektu edukacyjnego „Szukając Einsteina- Akademia Umysłów Ścisłych”: zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, współorganizowanego ze środków EFS w ramach programu Kapitał Ludzki. Do projektu zakwalifikowano, w drodze konkursu, 24 szkoły ponadgimnazjalne z województwa mazowieckiego. Szkolenie objęło 72 nauczycieli tych szkół: 24 matematyków, 24 fizyków, 24 chemików. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentują: Michał Kalinowski (matematyka), Agnieszka Góralska(fizyka) i Tomasz Urbański (chemia).

imag0134.jpgimag0135.jpg

Szkolenia nauczycieli odbywają się cyklicznie przez sześć kolejnych sobotnich zjazdów. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności w zakresie organizowania zajęć przedmiotowych dla uczniów, wykorzystując materiały dydaktyczne w postaci multimedialnych wykładów, prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej. Dzięki udziałowi w projekcie szkole zapewniono także bezpłatne materiały dydaktyczne na ćwiczenia i laboratoria oraz do pracy własnej uczniów. Wraz z nauczycielami w projekcie uczestniczy 12 uczniów, wyłonionych w drodze szkolnej rekrutacji. Mają oni możliwość uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z każdego przedmiotu (objętego projektem), zorganizowanych i prowadzonych podczas sobotnich zjazdów przez wykładowców Politechniki Warszawskiej. W ramach projektu zapewniono uczniom bezpłatny przejazd oraz wyżywienie. Dopełnieniem zajęć laboratoryjnych dla uczniów są cykliczne zajęcia przedmiotowe prowadzone w szkole przez nauczycieli, będących uczestnikami projektu, z wykorzystaniem wspomnianych wcześniej materiałów dydaktycznych. Nauczyciele prowadzą zajęcia naprzemiennie, w cyklu tygodniowym, jedna godzina matematyki, następnie fizyki i chemii. Przystąpienie do projektu edukacyjnego „Szukając Einsteina- Akademia Umysłów Ścisłych” wiązało się ze szkolnym programem rozwoju zawodowego uczniów, który zakłada wspieranie edukacji zawodowej przez nowoczesne środki i formy przekazu wiedzy i informacji. Szkoła stara się w ten sposób zwiększyć zainteresowanie uczniów w zakresie wyboru dalszego kształcenia na kierunkach ścisłych i przyrodniczych, szybko wchłanianych przez współczesny rynek pracy.
e-max.it: your social media marketing partner