Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Zadania referatu budownictwa w roku 2012

Opublikowano .

W roku 2012 do Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie - Referatu Budownictwa wpłynęły 354 wnioski o pozwolenie na budowę z czego decyzje otrzymało 317 wnioskodawców. Zgłoszeń budowy referat przyjął 706. Wydane zostały zaświadczenia o zajmowanej powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w ilości 30. W 2012 roku wystawionych zostało 69 zaświadczeń o samodzielnych lokalach i o zabudowie działki. Referat Budownictwa przeprowadził 208 spraw z zakresu obsługi budownictwa, a także 88 spraw związanych ze współpracą z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. W 2012 roku wniesiono 3 odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę z czego 1 decyzja została utrzymana w mocy, a 2 pozostałe nie zostały rozstrzygnięte do dnia dzisiejszego.
e-max.it: your social media marketing partner