Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Informacja o możliwości przekazywania 1% podatku za rok 2012

Opublikowano .

Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy powiatu żuromińskiego składający roczne zeznanie podatkowe za 2012r. mają możliwość zadeklarowania 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Status organizacji pożytku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego mają następujące organizacje:

1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Warszawie, ul. Mokotowska 14, Zarząd Rejonowy PCK w Żurominie; Numer KRS: 0000225587

2. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca ZHP w Żurominie; Numer KRS: 0000291419

3. Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Koło Żuromin; Numer KRS: 0000163347

4. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – OSP w (dokładny adres wybranej jednostki); Numer KRS: 0000116212

Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dostępny jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod tym adresem.

Mogą Państwo także przekazać swój 1% podatku dla SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻUROMINIE. W formularzach PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39 oraz PIT 28 do rozliczeń za 2012 rok są rubryki na wskazanie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP tylko jednej), w których określimy jakiej organizacji Pożytku Publicznego Urząd Skarbowy ma przekazać 1% naszego podatku. Trzeba tylko wpisać jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego(Numer KRS) i wyliczoną kwotę 1% naszego podatku.
Jak przeznaczyć 1 % na rzecz Szpitala Żuromin:
Np. wypełniając deklarację podatkową PIT 37 należy wpisać w rubryce:

  • 122. Numer KRS: 00 00 161 803
  • 123. Wnioskowana kwota: wpisujemy 1% kwoty podatku należnego
  • 124. Cel szczegółowy 1%: „Darowizna dla Szpitala w Żurominie”

Podobnie wypełniamy : PIT 36, PIT 36L, PIT 38,PIT 39, PIT 28.
Jedynie dobra wola z Państwa strony pozwoli naszemu Szpitalowi uzyskać dodatkowe środki finansowe na zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Powiat Żuromiński jest na ostatnim miejscu listy powiatów obrazującej procent liczby podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku za rok 2011 w stosunku do ogółu podatników, którzy złożyli deklaracje podatkowe. Więcej informacji znajduje się na stronie http://1procent.mazovia.pl;

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przekazywania 1% podatku dla organizacji z terenu powiatu żuromińskiego.

e-max.it: your social media marketing partner