Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015

Opublikowano .

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

Stanisław Drążewski, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg, 
tel. 23 657-23-19, tel. kom. 502-482-552

Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót,
tel. 23 657-23-19, tel. kom. 606-389-075

Górka Jan, Majster,
tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-530-837

Drążewski Tomasz, Majster,
tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-509-327

Krzemiński Ryszard, Kierowca-dróżnik
tel. 23 657-23-19, tel. kom. 691-073-447

Mapa powiatu żuromińskiego z wyznaczonymi drogami powiatowymi i ich kategoriami odśnieżania oraz mapa powiatu żuromińskiego z trasami przejazdu oraz miejscami posypywania niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych dostępne są do wglądu w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie oraz w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014 – 2015 z ramienia Wykonawcy jest:

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe
„WAPNOPOL” – Adam Nowakowski
06- 450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 14
Telefon kom. – 784 943 996 /Kortes Tadeusz/

1.Wykonawca zgodnie z Umową Nr 5/2014 z dnia 30.10.2014r. - szczegółowe warunki umowy pkt.13, ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

2.Wykonawca zgodnie z Umową Nr 5/2014 z dnia 30.10.2014r. – szczegółowe warunki umowy pkt.11, zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego z operatorami sprzętu użytego w akcji zimowego utrzymania dróg.

WYKAZ  SPRZĘTU  NA  ZIMOWE  UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Rodzaj sprzętu

Zima 2013/2014

Zima 2014/2015

Cena WAPNOPOL zima 2014/2015

netto/godz.

Cena DARBUD – zima 2013/2014

netto/godz.

Piaskarka

4

5

178

100

Pług lekki

3

3

150

80

Pług średni

6

8

168

90

Pług ciężki

1

3

180

100

Równiarka

1

2

160

150

Ładowarka 1m3

1

1

189

120

Ładowarka 3m3

1

3

189

130

pdfAktualizacja_planu_zimowego-2014-2015.pdf387.72 KB

e-max.it: your social media marketing partner