Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Remont drogi powiatowej Olszewo-Kosewo-Zielona

Opublikowano .

W dniu 29 listopada 2011r. dokonano technicznego odbioru prac związanych z realizacją zadań pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 681,00m” oraz ,,Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 318,00mb”–roboty uzupełniające. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31,13-200 Działdowo, które wykonało obydwa zadania za łączną kwotę w wysokości 165 436,54 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 54/100).

Olszewo - Kosewo 2011 (1).JPGOlszewo - Kosewo 2011 (2).JPG

e-max.it: your social media marketing partner