Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Badanie ankietowe

Opublikowano .

W dniach 13 – 17 czerwca 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie przeprowadzane są badania ankietowe klientów korzystających z usług urzędu. Klienci mogą wypowiadać się na temat pracy urzędu oraz jego pracowników. Badanie satysfakcji klientów przeprowadzane jest w ramach projektu „Sprawny Samorząd. Program wdrożenia usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego”. Powiat Żuromiński jest jednym z 10 samorządów , którzy są partnerami ww. projektu.Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie , w projekcie uczestniczy także Związek Powiatów Polskich. Jednym z zadań projektu jest badanie jakości usług w JST. Zadanie to realizuje Stowarzyszenie „Miasta w Internecie „ W Starostwie Powiatowym w Żurominie ankieterem badań jest p.Paulina Mazewska współpracująca z ww. Stowarzyszeniem.
e-max.it: your social media marketing partner