Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Posiedzenie komisji konkursowej Konkursu fotograficznego „ Przyroda Powiatu Żuromińskiego”

Opublikowano .

W dniu 06.11. 2013 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej Konkursu fotograficznego „ Przyroda Powiatu Żuromińskiego”.

Celem konkursu było:

- utrwalenie w fotografii piękna powiatu żuromińskiego oraz pokazanie go, jako atrakcyjnego turystycznie,

- rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków powiatu żuromińskiego,

- pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

- poznawanie i rozpowszechnianie walorów przyrodniczych terenu powiatu żuromińskiego,

- kształtowanie postaw ekologicznych.

Konkurs zorganizowany był w 4 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.

Po ocenie prac komisja ustaliła następujące wyniki:

W kategorii dzieci szkół podstawowych :

Igor Aszyk

Miejsce I: Igor Aszyk , Żuromin, gm. Żuromin

Dominika Stępka

Miejsce II: Dominika Stępka- Wronka, gm. Lubowidz

Krystian Stępka

Miejsce III: Krystian Stępka- Wronka, gm. Lubowidz

W kategorii młodzież szkół gimnazjalnych :

Agata Ejnik

Miejsce I: Agata Ejnik – Żuromin, gm. Żuromin 

Katarzyna Brydzińska

Miejsce II: Katarzyna Brydzińska - Żuromin, gm. Żuromin

Weronika Rogozińska  

Miejsce III:  Weronika Rogozińska - Żuromin, gm. Żuromin

W kategorii młodzież szkół ponadgimnazjalnych :

Patrycja Budzich

Miejsce I: Patrycja Budzich - Kliczewo Małe, gm. Żuromin 

Katarzyna Pudlak

Miejsce II: Katarzyna Pudlak Wółka Kliczewska, gm. Żuromin 

Joanna Sobieraj

Miejsce III: Joanna Sobieraj - Żuromin, gm. Żuromin

W kategorii dorośli :

Paweł Grabowski

Miejsce I: Paweł Grabowski – Żuromin, gm. Żuromin  

Katarzyna Kowal

Miejsce II: Katarzyna Kowal  – Zieluń , gm. Lubowidz 

Michał Radwański
Miejsce III: Michał Radwański- Żuromin, gm. Żuromin

e-max.it: your social media marketing partner