Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Zarząd Powiatu podpisał porozumienie z PFRON

Opublikowano .

W dniu 22 czerwca 2012r. Zarząd Powiatu podpisał porozumienie Z Oddziałem Mazowieckim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu przejęcia zadań przez PFRON w Żurominie programu "Aktywny Samorząd".
Porozumienie  dotyczy udzielania wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych z powiatu żuromińskiego m.in. na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, urządzeń lektorskich oraz brajlowskich, ponoszenia opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu, dofinansowanie kursu na prawo jazdy kategorii B itp.
Szczegółowe informacje osoby niepełnosprawne mogą uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie ul. Lidzbarska 27 
e-max.it: your social media marketing partner