Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Środki finansowe na upowszechnianie edukacji przedszkolnej

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL dnia 15 marca 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”.

Ogłszenie o konkursie 9.1.1 POKL Ogłoszenie o konkursie 9.1.1 POKL (120.29 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner