flag yellow low
PROW 2014 2020 logo kolor
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński mająca na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych przez wykonanie scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego w miejscowości Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński. Przyjęty cel pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstwa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym 566,4338 ha w tym powierzchnia gruntów rolnych 537,0238 ha, powierzchnia gruntów leśnych 10,8400 ha

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Trwają prace budowlane w Strzeszewie

Opublikowano .

Prace budowlane w Strzeszewie nabierają tempa, efekty tej pracy są już widoczne. W chwili obecnej trwa budowa mostu na Wkrze, który będzie służył rolnikom w przeprawie przez rzekę. Most coraz bardziej nabiera kształtu, zamontowano konstrukcje stalowe, zabetonowano poprzecznice. Obecnie trwa deskowanie płyty i jej zbrojenie. Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowym „WAPNOPOL” Adam Nowakowski z  Glinojecka, z dniem 1 grudnia planuje rozpocząć kolejne prace w zakresie budowy i  przebudowy dróg dojazdowych.

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę dróg o łącznej długości 1933,96 m, przebudowę dróg o  łącznej długości 6530,26 m oraz budowę mostu na rzece Wkrze. Łączna wartość inwestycji wynosi 4.125.437,23 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach zagospodarowania poscaleniowego i wykonywana jest związku z realizacją projektu „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat żuromiński w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i  dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”

Obraz1Obraz2Obraz3

e-max.it: your social media marketing partner