kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Narodowe Święto Niepodległości w ZSP w Żurominie

Opublikowano .

11 listopada 1918 roku- to szczególny dzień w naszej narodowej historii. Jest to pamiętna data odzyskania przez Polskę niepodległości. W naszej szkole również nie zapominamy o tak ważnych wydarzeniach. W piątek tj. 08 listopada o godz. 10.40 odbył się uroczysty apel z okazji 95 rocznicy Święta Niepodległości.

Na udekorowanej w symbole narodowe sali gimnastycznej – flaga państwowa, godło, wystawa niepodległościowa, kwiaty, znicze i w sposób szczególny wyeksponowane ważne daty z historii naszego państwa-zebrała się cała młodzież szkolna, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście.


Mottem przewodnim uroczystości były słowa Józefa Piłsudskiego - ,, Naród, który traci pamięć przestaje być narodem”. Uczniowie z klas: IV TH, IV OP, IV TM, III TH, III OP, III TI, II OP, I TM i I TH pod kierunkiem nauczycieli- p. Jana Gutowskiego, p. Anny Wilary, p. Marcina Krasińskiego i p. Krzysztofa Błaszkiewicza przygotowali program słowno- muzyczny z okazji Święta Niepodległości. Na początku uroczystości wprowadzono sztandar szkoły. Aby podkreślić powagę chwili chóralnie odśpiewano hymn narodowy. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły p. Wojciech Smoliński, który powitał uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości: p. Dorotę Borkowską- przewodniczącą Rady Rodziców, p. Iwonę Kawczyńską- wiceprzewodniczącą Rady Rodziców, młodszego inspektora Piotra Leonarcika- Komendanta Powiatowej Policji w Żurominie, brygadiera Adama Dobrosielskiego- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, księdza kanonika Kazimierza Kowalskiego- Dziekana Dekanatu Żuromińskiego i księdza Tomasza Kaszanka- opiekuna ZHR w Żurominie. Dyrektor szkoły podkreślił, jak ważna jest i powinna być rocznica odzyskania niepodległości dla kolejnych pokoleń młodych Polaków. Pan dyrektor zwrócił też uwagę, że takie słowa jak OJCZYZNA, PATRIOTYZM, JĘZYK OJCZYSTY, PAMIĘĆ HISTORYCZNA powinny mieć szczególne znaczenie niezależnie od czasu historycznego. Wicedyrektor szkoły p. Ewa Janulewska podkreśliła, że patriotą jest ten, kto szanuje symbole narodowe. Przypomniała też modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi i wprowadziła zebranych w podniosły nastrój słowami wiersza Marii Konopnickiej ,, Kochasz ty dom, ojczysty dom…”

W dalszej części uroczystości głos zabrała młodzież. Odczytano apel poległych, delegacja uczniów udała się zapalić znicze w Izbie Pamięci Narodowej i przed popiersiem Patrona Szkoły Jana Pawła II.

Szkolni recytatorzy przypomnieli młodszym i starszym Polakom, zebranym na sali, historię naszego narodu spisaną przez poetów i pisarzy, którzy w swoich utworach zawarli cząstkę ,, polskości”.

Nie zabrakło wierszy C. K. Norwida, M. Konopnickiej, J. Tuwima i tez z wystąpień Józefa Piłsudskiego.

Pieśni patriotyczne z tamtych czasów - ,,Piechota”, ,,Pierwsza Brygada”, ,,Rota”, rozbrzmiewały i rozbrzmiewają swoim patriotyzmem w życiu kolejnych pokoleń. Te właśnie pieśni uświetniły naszą uroczystość.

Następnie głos zabrał opiekun Szkolnej Izby Pamięci Narodowej p. Jan Gutowski, który przypomniał, że rok 2013 ogłoszony został Rokiem Powstania Styczniowego. Zwrócił uwagę, że na terenie powiatu żuromińskiego toczyły się liczne walki powstańcze w roku 1863. Minutą ciszy uczczono pamięć powstańców styczniowych. Pan Jan Gutowski mówiąc o walkach o wolność ojczyzny przywołał słowa Patrona Szkoły Jana Pawła II: ,,Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać”.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała wicedyrektor szkoły p. Ewa Janulewska, która bardzo serdecznie podziękowała artystom i ich opiekunom za ,, skróconą lekcję historii”. Pozwoliła ona ocalić takie wartości jak wolność, naród, patriotyzm, tradycja, prawda, ojczyzna. Młodzież i dorośli nagrodzili występujących gromkimi brawami.

Uroczystości o tak podniosłym charakterze pozwalają wprowadzić w życie słowa C. K. Norwida: ,, Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

Są to doskonałe lekcje historii i patriotyzmu.

mgr Grażyna Truszczyńska

102 0158102 0236DSCF2615

e-max.it: your social media marketing partner