Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Opublikowano .

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009, Puszcza Biała PLB140007, Pakosław PLH140015, Krogulec PLH140008, Dolina Zwoleńki PLH140006, Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Uroczyska Łąckie PLH140021, a w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi - Dolina Pilicy PLB140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, w porozumienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie - Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadbużańska PLH140011, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku - Dolina Dolnej Narwi PLB140014, w porozumieniu z Kampinoskim Parkiem Narodowym - Forty Modlińskie PLH140020, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie - Doliny Wkry i Mławki PLB140008 oraz Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005.

Obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2012 r. Obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2012 r. (1.37 MB)

e-max.it: your social media marketing partner