Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

X Przegląd Małych Form Teatralnych

Opublikowano .

 4 czerwca 2014 roku w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy im. Św. Jana Pawła II w Żurominie prowadzonym przez Caritas Diecezji Płockiej odbył się X Przegląd Małych Form Teatralnych. Podczas Przeglądu na scenie zaprezentowało się 10 placówek: Środowiskowe Domy Samopomocy z Mławy, Makowa Mazowieckiego, Lidzbarka Welskiego i Strzegowa, Dom Pomocy Społecznej z Bądzyna, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Żuromina, Płocka i Płońska oraz Zespół Szkół Specjalnych z Żuromina i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z Żuromina.

Przegląd swoją obecnością zaszczycili Wicestarosta Żuromiński Mieczysław Olszlegier, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Pani Maria Jędrzejewska, Dziekan Dekanatu Żuromińskiego Ks. Kan. Kazimierz Kowalski oraz Wicedyrektor Caritas Diecezji Płockiej Ks. Adam Przeradzki.

Aktorzy biorący udział w Przeglądzie to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, którzy pod kierunkiem instruktorów, terapeutów i nauczycieli prezentowali różnorodne formy teatralne: pantomimę, teatr cieni, teatr uliczny, skecz, inscenizacje. Praca aktorów nie ograniczała się wyłącznie do odegrania roli, ale wyrażała się również w przygotowaniu oprawy słowno-muzycznej, rekwizytów, w szyciu kostiumów. Przedstawienia teatralne przygotowane przez niepełnosprawnych wywołały wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. Ich zaangażowanie, pomysłowość i wyobraźnia wzbudzały podziw i były porównywalne do tych, jakie towarzyszą grze profesjonalnych aktorów.

Celem Przeglądu Małych Form Teatralnych było pokazanie, że każdy człowiek, w tym również osoba z niepełnosprawnością intelektualną, ma prawo do twórczego rozwoju.  

12345678aaccgghhiikkl

e-max.it: your social media marketing partner