Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Biblioteczka Oświaty Samorządowej dostępna dla wszystkich zainteresowanych

Opublikowano .

Informujemy, że w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej. Biblioteczka Oświaty Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarządzania oświatą przez gminy, powiaty i województwa: - Strategie oświatowe pod redakcją Anthony’ego Levitasa, - Zarządzanie oświatą, pod redakcją Mikołaja Herbsta - Finansowanie oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta - Edukacja przedszkolna, pod redakcją Pawła Swianiewicza - Informacje oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego - Wskaźniki oświatowe, Jan Herczyński Biblioteczka ma służyć ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęceniu do odpowiedzialnego i strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach. Poszczególne tomy Biblioteczki zostaną przesłane nieodpłatnie do wszystkich JST w kraju (dwa z nich zostały już wysłane). Wersje elektroniczne publikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu: http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=114:publikacje&Itemid=1173
e-max.it: your social media marketing partner