Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO

Opublikowano .

Drugą edycję konkursu na najciekawsze inicjatywy w społecznościach wiejskich ogłosił Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki. Zwycięzcy otrzymają nagrody i wyróżnienia. Termin składania ofert mija 15 czerwca 2012 r. Celem projektu jest m.in. promowanie inicjatyw oddolnych oraz aktywizacja mieszkańców wsi. Sołectwo może zostać zgłoszone przez: 15 mieszkańców, radę sołecką, przewodniczącego rady gminy lub powiatu, wójta, starostę, organizację pozarządową. Zgłoszenia wraz z załączoną dokumentacją można składać osobiście lub listownie w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na: www.mazovia.pl, www.mazowieckie.ksow.pl, www.mazowieckileader.eu, www.modr.mazowsze.pl, www.gazetasolecka.pl oraz pod banerem „Współpraca z samorządami”. Podczas oceny projektów będzie brany pod uwagę m.in. ich wpływ na integrację społeczności lokalnej, zasięg oraz innowacyjność. Istotne będzie również podjęcie przez gminę uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2012 r. Współorganizatorami są: Województwo Mazowieckie, Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie oraz Gazeta Sołecka.

Regulamin_konkursu.doc Regulamin_konkursu.doc (622.83 KB) 

Karta_zgloszenia.doc Karta_zgloszenia.doc (728.50 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner