Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Podsumowanie realizacji RPO i PROW w powiecie żuromińskim w latach 2007-2013

Opublikowano .

W dniu 27.08 br. w Żurominie odbyła się konferencja prezentująca dobre praktyki wykorzystania środków unijnych w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich. Jej organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W konferencji udział wzięli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Dyrektor Departamentu Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Radosław Rybicki, z-ca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Elżbieta Szymanik i Starosta Żuromiński oraz zaproszeni goście.

W czasie spotkania przedstawione zostały rezultaty i efekty realizacji projektów w ramach PROW. Środki unijne PROW pozyskane w powiecie żuromińskim wyniosły 15 mln zł. W ramach RPO zawartych zostało dotychczas 10 umów w tym: Powiat Żuromiński - 5 umów, Gmina i Miasto Żuromin - 1 umowa, Gmina Siemiątkowo - 1 umowa oraz przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw - 3 umowy.

Kwota środków unijnych wyniosła 24,2 mln zł, zaś łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki środkom unijnym w powiece żuromińskim wyniosła 43, 6 mln. zł. Natomiast w ramach działań z Europejskiego Funduszu Społecznego łącznie w powiecie żuromińskim zostało podpisanych 40 umów na łączną kwotę środków unijnych w wysokości 11,7 mln. zł.

IMG 2520IMG 2527IMG 2533IMG 2535IMG 2539IMG 2546IMG 2555IMG 2561

e-max.it: your social media marketing partner