kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Sezon na żonkile i książki czas zacząć …

Opublikowano .

Biblioteka jest otwartą, dostępną dla wszystkich i bezinteresowną przestrzenią, która skupia w sobie to co najlepsze: przyjazną atmosferę, możność doświadczania  poczucia „bycia u siebie”, jest idealnym miejscem dla spotkań z innymi ludźmi. W bibliotece można rozwijać swoje zainteresowania, hobby, uzupełniać wiedzę, uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, integrować się z innymi, słowem – wspólnie robić coś dobrego.

8 kwietnia 2013 r. w żuromińskiej bibliotece odbyło się spotkanie, a okazji ku niemu było kilka …

Na spotkanie zaprosiliśmy laureatów VI edycji Konkursu plastycznego „Żonkil – symbol nadziei …”, przedstawicieli władz samorządowych i zaprzyjaźnionych instytucji kultury, bibliotekarki z terenu powiatu żuromińskiego i darczyńców zaangażowanych w zbiórkę książek przeznaczonych dla Polskiego Domu Kultury „ADSUM” w Coventry (uk).

Joanna Jucewicz – Morawska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji wręczyła nagrody Starosty Żuromińskiego zwycięzcom „żonkilowego konkursu”. Jeszcze raz wielkie GRATULACJE zarówno dla uczestników, jak i laureatów !!!

Biblioteka Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonała analizy statystycznej wszystkich bibliotek, której wyniki dla powiatu żuromińskiego przygotowała i przedstawiła zebranym instr. pow. Pani Aleksandra Pesta. A oto wnioski w bardzo skondensowanej formie:

-  w pow. żuromińskim czytelnictwo sukcesywnie wzrasta (szczególnie dynamiczny wzrost odnotowano w filiach na terenie gm. Lubowidz);

-  w porównaniu z rokiem 2011 zakup nowości bibliotecznych kształtował się na podobnym poziomie (zakupiono 2939 voluminów, w tym z dotacji Ministra Kultury – 1741 vol.);

-  analiza wielkości księgozbiorów i wypożyczeń w poszczególnych bibliotekach gminnych wykazała konieczność przeprowadzenia selekcji w Bieżuniu i Kuczborku);

-  Biblioteki publiczne w powiecie żuromińskim coraz bardziej aktywizują się w społecznościach i poszerzają swoją ofertę edukacyjno – kulturalna dla mieszkańców.

I tak:

M-GBP w Bieżuniu uczestniczy w projekcie LABIB zorganizowanym przez FRSI. W bibliotece znajduje się również punkt nieodpłatnego dostępu do wysokiej jakości e-zasoby z matematyki do cyfrowej szkoły, cyfrowej biblioteki i cyfrowego domu, a to wszystko w ramach projektu MegaMatma. Biblioteka w Bieżuniu organizuje też wiele lokalnych wydarzeń kulturalnych

Gminna Biblioteka Samorządowa w Kuczboru – Osadzie skorzystała z zaproszenia do trzeciej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Do programu aplikowało 195 bibliotek (w tym z woj. mazowieckiego 20). Zgodnie z obowiązującą procedurą wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Ostatecznie do trzeciej rundy PRB zakwalifikowało się 151 bibliotek gminnych wraz z filiami (w tym z woj. maz.15). Serdecznie gratulujemy bibliotece z Kuczborka !!

Biblioteka Publiczna w Żurominie ma już  pewne doświadczenia w promocji kultury polskiej i powiatu żuromińskiego na płaszczyźnie międzynarodowej (cztery edycje Konkursu głośnego czytania po angielsku LIBROS LEGE, wielomiesięczny projekt edukacyjny „A Irlandia podobno jest taka zielona …”). Oczywiście, jesteśmy otwarci na współorganizowanie innych działań …Teraz jednak przyszedł czas na Wielką Brytanię, a w jego ramach zorganizowanie pokonkursowej wystawy fotograficznej pt.: „Jestem stąd … refleksje o miejscu” oraz czteromiesięczna zbiórka książek dla biblioteki polskiej powstającej w PDK „Adsum” w Coventry.

Pragniemy Was – drodzy Przyjaciele – poinformować, iż udało się nam zebrać ponad 800 książek i właśnie 8.04.2013 r. mieliśmy okazję je przekazać Prezesowi „Adsum” – Pani Ewie Kowalczyk. W zbiórkę zaangażowało się pięć polskich wydawnictw, bibliotekarze, nauczyciele oraz kilkanaście osób prywatnych. Serdecznie Wam Wszystkim dziękujemy … jesteście wspaniali !!!

Regina Kwiatkowska
Biblioteka Publiczna w Żurominie

e-max.it: your social media marketing partner