Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Nowe chodniki w m. Sarnowo i Nowa Wieś

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowościach Sarnowo i Nowa Wieś w Gminie Kuczbork – Osada. Roboty związane z remontem chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w ww. miejscowościach, wykonywane były przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, zatrudnionych w ramach robót publicznych. Współpracę zadeklarowała także Gmina Kuczbork – Osada, która na niniejsze zadanie udzieliła Powiatowi Żuromińskiemu pomoc finansową w łącznej wysokości 47 540,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji niniejszego zadania.

Nowa Wieś 2015 1Nowa Wieś 2015 2Nowa Wieś 2015 3Sarnowo 2015 1Sarnowo 2015 2Sarnowo 2015 3Sarnowo 2015 4

e-max.it: your social media marketing partner