Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Projekty innowacyjne - Priorytet VIII PO KL i nabór wniosków - Poddziałanie 8.1.2 PO KL

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 15 kwietnia do 16 maja 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” i w terminie od 1 do 30 czerwca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących zgodnych z celami Priorytetu VIII PO KL – ogłoszenie w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogloszenie konursu 8.1.2 POKL_15.04.11 Ogloszenie konursu 8.1.2 POKL_15.04.11 (92.50 KB) 

Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VIII_pol Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VIII_pol (178.50 KB) 

Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VIII_ang Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VIII_ang (102.50 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner