kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Żonkil - symbol nadziei - konkurs plastyczny

Opublikowano .

Starosta Żuromiński i Powiatowo- Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie w ramach ogólnopolskiej akcji „Pola nadziei” zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do V edycji konkursu plastycznego na Pocztówkę Wielkanocną pt. „Żonkil – symbol nadziei …”

Już od 15 lat w Polsce organizowana jest coroczna akcja „Pola nadziei” (powiat żuromiński przystąpił do tej edukacyjnej kampanii społecznej w roku 2008). Jej celem jest edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa, w szczególności jego najmłodszej części, na los ludzi terminalnie chorych oraz szerzenie idei hospicyjnej. Symbolem akcji jest żonkil – kwiat wiosny, kwiat nadziei na nowe życie. W wielu miastach Polski rozkwitają wtedy prawdziwe żywe żonkilowe poletka, tymczasem w Żurominie rozkwitną żonkile na dziecięcych pocztówkach Wielkanocnych namalowanych z wyobraźni i z serca … idea jednak pozostaje ta sama.

Zapraszamy do udziału w konkursie …

Cele konkursu:

* przybliżenie dzieciom i młodzieży symboli związanych z niesieniem pomocy potrzebującym,

* kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi chorych i cierpiących,

* propagowanie postaw otwartych na drugiego człowieka,

* rozwijanie wyobraźni artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kategorie uczestników konkursu:

* szkoły podstawowe z terenu powiatu żuromińskiego

* szkoły gimnazjalne z terenu powiatu żuromińskiego

Warunki konkursu:

* prace plastyczne wykonane technika płaską (np. malarska, rysunek, grafika, techniki mieszane, kolaże itp.),

* format prac A6 (format pocztówki),

* żonkil - element konieczny na pocztówce.

Opis prac:

Prace powinny być opisane na oddzielnej kartce w sposób następujący:

* imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres i nr tel.,

* pełna nazwa placówki, adres i nr tel.,

Uwagi końcowe:

* organizatorzy powiadomią laureatów konkursu o terminie wręczenia nagród i wyróżnień,

* prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów,

* organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac konkursowych,

* organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenia lub uszkodzenia powstałe podczas transportu lub przesyłania,

* termin nadsyłania prac: do 26 marca 2012 roku na adres Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Warszawska 4, 09-300 Żuromin,

* Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 marca 2012 roku i podane zostanie do wiadomości publicznej.

Fundatorem nagród dla laureatów jest Pan Janusz Welenc - Starosta Żuromiński.

Patronat honorowy nad konkursem: Fundacja Hospicyjna w Gdańsku

Patronat medialny nad konkursem: „Kurier Żuromiński" oraz „Nasze 7 dni - ŻUROMIN"

Żuromin, dn. 09.03.2012 r.

 

Regina Kwiatkowska
Dyrektor P-MBP w Żurominie

e-max.it: your social media marketing partner