Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Projekt "Sprawny samorząd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Opublikowano .

W dniach 24-26 stycznia br 15 pracowników Starostwa Powiatowego Żurominie uczestniczyło w szkoleniu nt. wdrożenia metody CAF . Szkolenie odbyło się w siedzibie Żuromińskiego Centrum Kultury. Szkolenie prowadził p.Mirosław Olczak.

Metoda CAF to narzędzie kompleksowego zarządzania jakością , zainspirowane Modelem Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM)  uwzględniającym specyfikę funkcjonowania organizacji w sektorze publicznym. Metoda CAF polega na  samoocenie a następnie zaplanowaniu działań doskonalących. Składa się z 3 etapów/faz/;

 1. Początek drogi z metodą CAF ( organizacja i planowanie procesu samooceny oraz upowszechnienie informacji o projekcie)
 2. Proces samooceny

  - utworzenie grup samooceny,

  - organizacja szkoleń,

  -przeprowadzenie samooceny,

  -sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny.

      3)   Plan doskonalenia/ ustalenie priorytetów. 

P1130498.JPGP1130499.JPGP1130501.JPG

Jednocześnie w ramach ww. projektu w okresie od stycznia do września br kadra zarządzająca urzędu uczestniczy w cyklu warsztatów pn. Menedżer w urzędzie. 

Tematy  szkoleń :

   
  I.  zarządzanie organizacją – zagadnienia podstawowe oraz zarządzanie w administracji publicznej 

  II. zarządzanie strategiczne

  III. partycypacyjny  model zarządzania w administracji publicznej 

  IV. zarządzanie jakością  i zarządzanie procesowe z uwzględnieniem specyfiki administracji   publicznej

  V. zarządzanie zasobami ludzkimi

  VI. komunikacja wewnętrzna oraz zarządzanie informacją

  VII. zarządzanie projektami

  VIII. zarządzanie zmianą i zarządzanie ryzykiem

  IX. zarządzanie relacjami z klientem

e-max.it: your social media marketing partner