Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Klauzula RODO

Klauzula RODO

Opublikowano .

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Żuromiński z siedzibą przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor ochrony danych - p. Ewelina Sikorska, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj. :
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań, (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któraego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Przy czym podanie danych jest: -obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; -dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ,w tym również w formie profilowania.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
e-max.it: your social media marketing partner