Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców

Opublikowano .

Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie przedłuża nabór  zgłoszeń na bezpłatne kursy w zakresie doskonalenia umiejętności  korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach Osi priorytetowej 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy osoby z województwa mazowieckiego. Nabór trwa do 31.03.2017

pdfe-edukacja.pdf

pdfUdany_Start.pdf

docxFormularz_Zgłoszeniowy_e-edukacja.docx

docxFormularz_Zgłoszeniowy_Udany_Start.docx

e-max.it: your social media marketing partner