Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Dodatkowe środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Opublikowano .

Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dodatkowe środki, na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie 1 930 000 zł. Łączna kwota środków Funduszu Pracy w powiecie na realizację w 2012r. programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wynosi 5 608 000 zł.
e-max.it: your social media marketing partner