kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Promocja 29. numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych

Opublikowano .

19 lutego w muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu miała miejsce promocja 29. numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych, wydawnictwa od 23 lat dostarczającego zainteresowanym historią regionalną wielu ciekawych materiałów dotyczących Bieżunia i okolic.

Kierownik Oddziału Jerzy Piotrowski z wielką radością i satysfakcją powitał licznie przybyłych tego wieczoru do muzeum gości, m.in. starostę żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego, burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń Andrzeja Szymańskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryka Grześkiewicza, dyrektora ZPO Marka Cimochowskiego, dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzatę Kraśniewską, dyrektora M-GOK w Bieżuniu Jacka Cecelskiego, Żuromińską Grupę Historyczną, Adama Ejnika – redaktora naczelnego „Kuriera Żuromińskiego” oraz mieszkańców Sierpca, Bieżunia, Żuromina, Poniatowa i Radzanowa. Szczególnie gorąco zebrani powitali autorów tekstów zamieszczonych w promowanym wydawnictwie: Stefana Marka Chrzanowskiego, Adama Ejnika, Marcina Jabłońskiego, Sławomira Kosina, Tadeusza Manistę Wiktora Mieszkowskiego, Marka Oryla oraz Andrzeja Szymańskiego. Jerzy Piotrowski oraz pozostali autorzy przedstawili zawartość ponad trzystustronicowego Zeszytu, przybliżając zebranym nieco informacji z redakcyjnego warsztatu. Wartym podkreślenia jest fakt rozpoczęcia współpracy Kolegium Redakcyjnego BZH z członkami Żuromińskiej Grupy Historycznej, którzy zadebiutowali na łamach wydawnictwa jako Autorzy. Nowy Zeszyt zawiera opracowany przez Jerzego Piotrowskiego tekst źródłowy dotyczący oczynszowania przeprowadzonego przez Andrzeja Zamoyskiego w swoich dobrach w latach 1760 – 1777, wzbogacony obszernymi przypisami omawiającymi staropolskie zwroty i określenia, prace historyczne omawiające przywileje lokacyjne Bieżunia i Żuromina autorstwa Stefana Przewalskiego i Marcina Jabłońskiego, biogram pióra Adama Ejnika omawiający postać ks. Ignacego Charszewskiego oraz reprint jego pracy zatytułowany „Kościół i obraz cudowny Matki Boskiej w Żurominie” z 1904 roku. Tadeusz Manista przybliżył Czytelnikom postacie powstańca styczniowego Franciszka Steckiego, uczestnika wojny polsko – bolszewickiej, ułana Kazimierza Kąpińskiego, członka Polskiej Organizacji Zbrojnej Wacława Leszczyńskiego, wspomnienia Kazimierza Manelskiego dotyczące obławy pod Dębskiem i mordu na szosie sierpeckiej z 8 lipca 1944 roku oraz Marii Bendelewskiej dotyczące również czasów II wojny światowej, relację Andrzeja Asztemborskiego o bombardowaniu Krukowca oraz historię trzech lotników RAF-u, którzy ukrywali się podczas wojny w Siemcichach we wspomnieniu Teki Kąkol. Wiktor Mieszkowski opowiedział o twórczości Stefana Gołębiowskiego publikując swoją pionierską, obronioną w 1972 roku na Uniwersytecie Gdańskim, pracę magisterską na tan temat. Kolejny członek ŻGH, Marek Oryl, przedstawił historię dworów w Chromakowie oraz Poniatowie, a także losy ich właścicieli. Jego autorstwa są też trzy kolejne prace z historii Poniatowa: Zygmuncie Werdenowskim – nauczycielu, wychowawcy i żołnierzu, Aleksandrze Słomczewskim – członku POZ i więźniu Auschwitz oraz egzekucji przez Armię Czerwoną w dniu 19 stycznia 1945 roku 14 Ukraińców służących w Wehrmachcie. Stefan Chrzanowski odtworzył historię tragicznych dni 3 i 4 września 1939 roku, kiedy oddziały Luftwaffe dokonały zbombardowania Radzanowa. Adam Ejnik spróbował rozwikłać zagadkę powojennej śmierci polskiego oficera Czesława Olszlegiera z Żuromina. W końcowej części Zeszytu znalazł się interesujący artykuł dotyczący tajemnicy katastrofy lotniczej pod Straszewami z 1987 r. autorstwa Marcina Jabłońskiego. Wystąpienie Autora wzbogacone zostało zaaranżowaną ekspozycją wydobytych przez członków Żuromińskiej Grupy Historycznej z miejsca katastrofy artefaktów – fragmentów części rozbitego samolotu.

W dziale Pro Memoriam znalazły się trzy artykuły autorstwa Adama Ejnika, Sławomira Kosina oraz ks. Zbigniewa Kanieckiego poświęcone zmarłej w marcu 2015 roku byłej burmistrz Bieżunia, Ś.P. Ewie Łubińskiej. Miłym akcentem wieczoru był udział w promocji reprezentacji Mławskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej w strojach szlacheckich, powstańczych i mieszczańskich. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim autorom tekstów, którzy przekazali je nam nieodpłatnie, partnerowi strategicznemu muzeum firmie CEDROB S.A. i osobiście jej prezesowi Panu Andrzejowi Goździkowskiemu, dzięki którego przychylności druk i skład zeszytu został sfinansowany, zespołowi redakcyjnemu za wykonanie wielu potrzebnych i niezbędnych korekt oraz wiele cennych uwag, dzięki którym Czytelnicy otrzymali produkt na wysokim poziome edytorskim. Dziękuję również Panu Henrykowi Grześkiewiczowi właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego za życzliwą pomoc w przygotowaniu spotkania po części oficjalnej promocji. Osobne podziękowania składam na ręce wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Pana Zbigniewa Dobrowolskiego za przygotowanie relacji fotograficznej promocji oraz Sławomira Topolewskiego Autora relacji wideo.

Jerzy Piotrowski

Fot. Z. Dobrowolski 4 Fot. Z. Dobrowolski 9 Fot. Z. Dobrowolski 17 Fot. Z. Dobrowolski 20 Fot. Z. Dobrowolski 22 Fot. Z. Dobrowolski 36 Fot. Z. Dobrowolski 38 Fot. Z. Dobrowolski 49 Fot. Z. Dobrowolski 50 Fot. Z. Dobrowolski 52 Fot. Z. Dobrowolski 57 Fot. Z. Dobrowolski 63 Fot. Z. Dobrowolski 75 Fot. Z. Dobrowolski 88

e-max.it: your social media marketing partner