Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Podpisanie aneksów do porozumień dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2017

Opublikowano .

W dniu 12 stycznia 2017 r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Dariuszem Szczawińskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Jaromirem Skrzypeckim Aneksy do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Żuromińskiego. W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5906,5642 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2179,0709 ha. Stawka za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi w Nadleśnictwie Dwukoły 14,20 zł, natomiast w Nadleśnictwie Lidzbark 14,80 zł.
e-max.it: your social media marketing partner